• مقایسه برگزاری دو جام تختی و ایوان یاریگین

   مسابقات در سطح نسبتا برابری برگزار شد

   • ۸:۵۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
   رقابت های بین المللی جام تختی از  نظر کمی و کیفی در سطح خوبی برگزار شد و هر چند امسال این مسابقات در طرح سیستم رنکینگ نبود اما در مقیاس با جام ایوان یاریگین که در سیستم رنکینگ قرار داشت در سطح نسبتا برابری برگزار شد.

   در جام ایوان یاریگین 15 کشور خارجی حضور داشتند و این رقم در جام تختی نیز 15 کشور بود.

   در جام روس ها از مجموع مدال ها 10 برنز، ۲ نقره و۲ طلا به خارجی ها، مغول (۴ برنز)،  ترکیه ( یک نقره-یک برنز)، ازبک، اوکراین، ترکمنستان (یک برنز) آمریکا (۲ طلا،  یک نقره و 2 برنز) رسیدو روس ها هم صاحب 26 مدال شدند.

   از ۱۴ کشور خارجی ۶ کشور آمریکا، ترکیه، مغول، ازبک، اوکراین و ترکمنستان در جام یاریگین صاحب مدال شدند.
   در جام تختی اما کشتی گیران ایرانی ۴ مدال طلا، ۵ نقره و ۷ برنز و در مجموع ۱۶ مدال کسب کردند و ۲۴ مدال به کشتی گیران خارجی شامل ۶ طلا، ۵ نقره و ۱۳ برنز  رسید که کشتی گیران کشور های ترکیه، مغولستان، بلغارستان، مجارستان، بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، قرقیزستان، گرجستان، ارمنستان و اوکراین در این مسابقات صاحب مدال شدند.

   در جام یاریگین آمریکایی ها با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز بهترین عملکرد داشتند، اما در جام تختی نیز کشورهای ترکیه، بلاروس، مغولستان و قزاقستان با ترکیب نسبتا اصلی خود در این مسابقات شرکت کردند.
   در هر حال یک بررسی آماری و فنی  بین کشورهای شرکت کننده و نمایندگان میزبان در دو جام تختی و یاریگین نشان می دهد این رقابت ها از نظر کمی و کیفی نسبتا در یک سطح برگزار شد.