• روزهای 23 تا 27 دی ماه و در استان های یزد و کرمان

   کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد و فرنگی برگزار می شود

   • ۸:۴۵ ۱۳۹۶/۹/۲۹
   کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد و فرنگی روزهای 23 تا 27 دی ماه در استان های یزد و کرمان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، کلاس های استاژ مربیگری کشتی فرنگی و آزاد روزهای 23 تا 25 دی ماه در استان کرمان برگزار می شود.

   همچنین کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد نیز روزهای 26 و 27 دی ماه در استان یزد برگزار خواهد شد.