• برای پوشش رسانه ای مجمع فدراسیون کشتی

   اهالی رسانه درخواست خود را به روابط عمومی فدراسیون ارسال کنند

   • ۱۳:۴۵ ۱۳۹۶/۹/۲۶
   اهالی محترم رسانه شامل خبرنگاران، عکاسان و نمایندگان صدا و سیما جهت حضور در مجمع انتخابات فدراسیون کشتی می بایست اسامی خود را تا ساعت 12 روز دوشنبه به روابط عمومی فدراسیون ارسال کنند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اهالی محترم رسانه که متقاضی حضور در مجمع انتخابات فدراسیون کشتی هستند، نسبت به ارسال کارت حراست وزارت ورزش و جوانان و معرفی نامه رسمی از رسانه به آدرس ایمیل wrestling.ir@gmail.com  تا ساعت 12 روز دوشنبه 27 آذرماه اقدام کنند.

   بدیهی است اسامی نفرات متقاضی پس از بررسی مدارک به مسئولان برگزاری مجمع ارسال می گردد و تنها افراد متقاضی با ارسال مدارک کامل می توانند در مجمع انتخاباتی روز سه شنبه 28 آذرماه حضور یابند.