• رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور- گروه ج

   سیرجان میزبان رقابت ها شد
   27 آذر تا اول دی ماه زمان برگزاری

   • ۱۷:۴۰ ۱۳۹۶/۹/۲۳
   رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروج، روزهای 27 آذر تا اول دی ماه در شهر سیرجان استان کرمان برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیش از این قرار بود این رقابت ها روزهای 26 تا 30 آذر در شهر کرمان برگزار شود که میزبانی این مسابقات با یک روز تأخیر (27 آذر تا اول دی ماه) طبق برنامه اعلامی قبلی، به شهر سیرجان استان کرمان سپرده شد.

   محل پذیرش، وزن کشی و سالن برگزاری رقابت ها متعاقبا اعلام می شود.

   همچنین رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور در گروه ب نیز روزهای 26 تا 30 آذرماه در شهر بیجار استان کردستان برگزار خواهد شد.