• از سوی انستیتو کشتی

   برنامه کلاس های مربیگری در سه ماهه آخر سال اعلام شد

   • ۸:۲۱ ۱۳۹۶/۹/۲۲
   انستیتو کشتی برنامه کلاس های مربیگری در سه ماه آخر سال جاری را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدارسیون کشتی، این برنامه به شرح زیر است:
   (کلاس های جداول بار رنگ زرد برگزار شده است)

   ردیف

   میزبان

   تاریخ

   استان­هایی که می­توانند شرکت کنند(دیگر استانها نیز می­توانند با هاهنگی هیات مبدا و مقصد نیز شرکت کند)

   پذیرش

   آزمون

   استاژ اول

   لرستان(آزاد)

   19/7/96

   20و21/7/96

   لرستان،ایلام،کرمانشاه،کردستان،خوزستان،همدان

   اسناژ دوم

   خ.شمالی و گلستان(آزاد)

   11/8/96

   12/8/96

   خراسان شمالی و گلستان

   استاژ سوم

   خ.رضوی(آزاد)

   13/8/96

   14/8/96

   خراسان رضوی

   استاژ چهارم

   سمنان

   15/8/96

   16/8/96

   سمنان

   استاژ پنجم

   مرکزی

   21/8/96فرنگی

   22/8/96

   مرکزی

   22/8/96آزاد

   23/8/96

   استاژ ششم

   البرز(آزاد و فرنگی)

   29/08/96فرنگی

   30/08/96

   البرز

   30/08/96آزاد

   1/09/96

   استاژ هفتم

   قم(آزاد و فرنگی )

   2/9/96

   3/9/96

   قم

   استاژ هشتم

   خوزستان( فرنگی)

   8/09/96پذیرش استانهای همجوار

   09/09/96

   خوزستان، لرستان، ایلام،ک ب، چ ب

   9/09/96پذیرش متقاضیان خوزستان

   10/09/96

   استاژ نهم

   خ.جنوبی(آزاد و فرنگی)

   12/9/96فرنگی

   13/9/96

   خ.جنوبی، س. ب ، یزد، کرمان،فرنگی خ.رضوی

   13/9/96آزاد

   14/9/96

    

   استاژ دهم

    

   اردبیل(آزاد و فرنگی)

   22/9/96فرنگی

   23/9/96

   اردبیل

   23/9/96آزاد

   24/9/96

   استاژ یازدهم

   اصفهان (آزاد و فرنگی)

   27/9/96 آزاد

   28/9/96

   اصفهان

   28/9/96 فرنگی

   29/9/96

   استاژ دوازدهم

   گیلان(آزاد و فرنگی)

   1/10/96فرنگی

   2/10/96

   گیلان

   2/ 10 /96آزاد

   3/10/96

   استاژ سیزدهم

   هرمزگان(آزاد و فرنگی)

   5/10/96فرنگی

   6/10/96

   هرمزگان بوشهر ، کیش

   6/10/96آزاد

   7/10/96

   استاژ چهاردهم

   آذربایجان­غربی

   8/10/96 آزاد

   9/10/96

   آذربایجان­غربی

   استاژ پانزدهم

   تهران(آزاد و فرنگی)

   10/10/96فرنگی

   11/10/96

   تهران

   11/10/96آزاد

   12و13و14/10/96

   استاژ شانزدهم

   مازندران(آزاد و فرنگی)

    

   17 تا21/10/96

   گلستان(فرنگی) مازندران(آزاد و فرنگی)

   استاژ هفدهم

   یزد

   26/10/96 آزاد

   27/10/96

   یزد

   استاژ هجدهم

   کرمان

   23/10/96فرنگی

   24/10/96

   کرمان

   24/10/96آزاد

   25/10/96

   استاژ نوزدهم

   آذزبایجان­شرقی(آزاد)

   28/10/96

   29/10/96

   آذزبایجان­شرقی

   استاژ نوزدهم

   کهگیلویه و بویراحمد

   18/11/96فرنگی

   19/11/96

   کهگیلویه و بویراحمد