• اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد:

   زمان در تابلو امتیازات به صورت نزولی خواهد بود

   • ۹:۲۶ ۱۳۹۶/۹/۱
   اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که از سال 2018 به بعد زمان در تابلوهای امتیازات به صورت نزولی (معکوس) خواهد بود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی اعلام کرده است که از سال 2018 به بعد زمان در تابلو امتیازات به صورت معکوس (نزولی) خواهد بود.

   همچنین این اتحادیه اعلام کرده است در اوزانی که مسابقات با کمتر از 6 یا 7 کشتی گیر برگزار می شود به کشتی گیرانی که پیروز نشده اند مدالی تعلق نمی گیرد.