• پس از برگزاری جلسه کمیته مربیان

   مصوبات این نشست اعلام شد

   • ۹:۲ ۱۳۹۶/۹/۱
   مصوبات جلسه کمیته مربیان کشتی کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، مصوبات جلسه کمیته مربیان کشتی کشور که روز 23 آبان ماه برگزار شد به شرح زیر است:
    
   1- مقرر گردید مربیان دارای سن ٥٠ تا ٥٨ سال، که دفترچه مربی گری آنان به دلیل عدم کنترل و یا عدم اخذ نمره قبولی باطل شده است، در یک زمان معین که از سوی انستیتو اعلام خواهد گردید، بتوانند وفق ضوابط و مقررات جاری، در کلاس های استاژ مربیگری ویژه این قشر از مربیان،  شرکت نمایند و در صورت کسب نمرات لازم ، برای آنها دفترچه صادر خواهد شد .  
   ٢- مقرر گردید به منظور توجه به بخش هایی از استانهای کشور، که در آن روستاها یا شهرستان هایی مستعد امر کشتی قرار دارد ،  اما فاقد مربی واجدشرایط،  به لحاظ سوابق قهرمانی استان، جهت شرکت در کلاس های استاژ هستند، سهمیه حضور تعدادی از علاقمندان امر مربیگری در کلاس های مذکور داده شود. بر این اساس، به استان هایی که در گروه الف – ب و ج در رنکینگ سالانه استانی قرار دارند، به ترتیب  سهمیه هایی به تعداد ده- هشت-پنج نفر متقاضی امر مربیگری در هر رشته ( کشتی های  آزاد و فرنگی) به معرفی هیات کشتی استان مربوطه  با دارا بودن مدارک و مستندات اعلام شده، بدون سوابق قهرمانی مورد نظر داده شود.  
   مربیان شرکت کننده در کلاس مربیگری استاژ سال شمسی ١٣٩٦ که فاقد سوابق قهرمانی بوده،  اما موفق به اخذ نمره قبولی شده اند، مشمول سهمیه های استانی خواهند بود.
   هم چنین،  مقرر گردید چنانچه مربیان معرفی شده از سهمیه  هر استان،  نتوانند در کلاس های مربوطه قبول شوند، می تواند بدون  کسر نمودن  از سهمیه استان ذیربط در طول یکسال، با لحاظ سقف سهمیه، مجددا  از سوی استان برای حضور در کلاس های استاژ معرفی شوند.
   4- مقرر گردید از سال شمسی 1397، نام مربی هر کشتی گیر هم ، در "کارت ملی کشتی"   کشتی گیر مربوطه به هنگام ثبت نام ثبت گردد.
   5- مقرر گردید تا جلسه ای با اعضای کمیته داوران و مربیان بابت هماهنگی بیشتر در مسابقات ملی برگزار گردد.