• رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور

   اعضای کمیته فنی معرفی شدند

   • ۸:۴۰ ۱۳۹۶/۹/۱
   اعضای کمیته فنی در رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور مشخص شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور در گروه های الف، ب و ج، آذرماه سال جاری در شهرهای تهران، بیجار و کرمان برگزار می شود.

   اسامی اعضای کمیته فنی در این رقابت ها به شرح زیر است:

   کشتی آزاد، گروه الف 9 و 10 آذرماه سالن شهدای هفتم تیر تهران:
   ابراهیم مهربان- مصطفی علیزاده- تقی داداشی

   کشتی آزاد، گروه ب 29 و 30 آذرماه سالن 2 هزار نفری بیجار:
   محمدرضا چایچی- تقی داداشی- مصطفی علیزاده

   کشتی آزاد، گروه ج 29 و 30 آذرماه سالن فجر، کرمان:
   ابراهیم مهربان- علی شکری پور- مهدی برائتی