• از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد:

   اوزان رده های سنی کشتی
   اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی

   • ۸:۲۸ ۱۳۹۶/۸/۲۶
   اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی، اوزان رده های سنی کشتی که از سال 2018 مسابقات بر مبنای آن برگزار خواهد شد و همچنین اوزان المپیکی کشتی آزاد و فرنگی را اعلام کرد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، گروه های وزنی رده های سنی مختلف در رشته های کشتی آزاد و فرنگی به شرح زیر است:

   رده سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان:
   کشتی آزاد: 57، 61، 65، 70، 74، 79، 86، 92، 97 و 125 کیلوگرم (10 وزن)
   کشتی فرنگی: 55، 60، 63، 67، 72، 77، 82، 87، 97 و 130 کیلوگرم (10 وزن)

   رده سنی نوجوانان:
   آزاد و فرنگی: 41 تا 45، 48، 51، 55، 60، 65، 71، 80، 92 و 110 کیلوگرم (10 وزن)

   رده سنی نونهالان پسران:
   آزاد و فرنگی: 34 تا 38، 41، 44، 48، 52، 57، 62، 68، 75 و 85 کیلوگرم (10 وزن)

   در کشتی بانوان نیز در رده های سنی بزرگسالان، زیر 23 سال و جوانان 10 وزن، رده سنی نوجوانان 10 وزن و رده سنی نونهالان نیز 10 وزن اعلام شده است.

   همچنین اوزان المپیکی کشتی به شرح زیر است:

   کشتی آزاد: 57، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم
   کشتی فرنگی: 60، 67، 77، 87، 97 و 130 کیلوگرم
   کشتی زنان: 50، 53، 57، 62، 68 و 76 کیلوگرم