• ۹:۲۷ ۱۳۹۶/۸/۲۳
   اعضای کمیته فنی در رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور بزرگسالان در گروه ج معرفی شدند.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی اعضای کمیته فنی در رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور بزرگسالان در گروه ج به شرح زیر است:

   رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور گروه ج، گیلان، 24 و 25 آبان ماه: داود گیل نیرنگ، حسین اسماعیل پور

   رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور گروه ج، اصفهان 2 و 3 آذر ماه: امیر توکلیان، عباس حاج کناری، مجید خدایی