• روزهای 24 و 25 آبان ماه و در شهر قم

   کلاس کنترل و ارتقاء داوری ملی کشتی برگزار می شود

   • ۱۵:۵۲ ۱۳۹۶/۸/۲۲
   کلاس کنترل و ارتقاء داوری ملی کشتی روزهای 24 و 25 آبان ماه در شهر قم برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جواد کریمی داور درجه یک بین المللی بعنوان مدرس در این کلاس دو روزه حضور خواهد داشت.

اتوماسیون اداری ژوبین