• روزهای 6 تا 16 آبان ماه و در خانه کشتی تهران

   اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برگزار می شود

   • ۹:۴۳ ۱۳۹۶/۸/۱
   اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای 6 تا 16 آبان ماه در محل خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

   حسن رحیمی- مصطفی حسین خانی – حسین شهبازی – شایان جلیل زاده (تهران) بهنام احسان پور- مسعود اسماعیل پور- حسین الیاسی- عزت اله اکبری- حسن یزدانی – کمیل قاسمی- احمد بذری- نعیم حسن زاده (مازندران) میثم نصیری (زنجان) یداله محبی (کرمانشاه)

   سرمربی: محمد طلایی

   مربیان ادواری: هیأت های کشتی استان مازندران، تهران و کرمانشاه هرکدام یک مربی معرفی نمایند.