• رقابت های جام بین المللی کشتی – روسیه

   نفرات برتر مشخص شدند
   قهرمانی اوگویف، آلبوروف و مودزمانشویلی

   • ۱۰:۴۳ ۱۳۹۶/۷/۲۶
   رقابت های جام بین المللی کشتی در شهر خاساویورت روسیه برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات برتر این رقابت ها که روزهای 22 و 23 مهرماه برگزار شد به شرح زیر است:

   57 کیلوگرم: 1- زائور اوگویف (روسیه) 2- عباس گادجی ماگومدوف (روسیه) 3- سعید گاجی ماگمدوف (روسیه) و رسول کالیف (قزاقستان)
   61 کیلوگرم: 1- زلیم خان آباکاروف (روسیه) 2- رمضان فرزالیف (روسیه) 3- اولوبیک ژولدوشبیکوف (قرقیزستان) و امین امیف (روسیه)
   65 کیلوگرم: 1- آقاحسین مصطفی یف (آذربایجان) 2- رستم گایماسوف (روسیه) 3- شیخ سعید جلیل اف (روسیه) و رازامبک شامالوف (روسیه)
   70 کیلوگرم: 1- مورات کوراماگمدوف (روسیه) 2- ماگومدرسول قاضی ماگمدوف (روسیه) 3- آنزور زاکویف (روسیه) و علی بک آکبایف (روسیه)
   74 کیلوگرم: 1-  تیمور بیژویف (روسیه) 2- خوسی سویونچف (روسیه) 3- یاکوب شیخ جمال اف (روسیه) و گادجی نبی اف (روسیه)
   86 کیلوگرم: 1- علی خان جبرائیل اف (روسیه) 2- ماتئوس بارانوفسکی (لهستان) 3- ماگومد کوربانوف (روسیه) و عمر گادجی ماگومدوف (بلاروس)
   97 کیلوگرم: 1- اصلان بک آلبوروف (آذربایجان) 2- ماگومد ابراگیم اف (ازبکستان) 3- ماگومدخان ماگومدوف (روسیه) و شامیل موسی یف (روسیه)
   125 کیلوگرم: 1- داوید مودزمانشویلی (ازبکستان) 2- جمال الدین ماگومدوف (آذربایجان) 3- روبرت باران (لهستان) و سعید گامیدوف (آذربایجان)