• روز 11 آبان ماه و در محل خانه کشتی تهران

   جلسه هماهنگی نواب رئیس بانوان هیأت های کشتی برگزار می‌شود

   • ۸:۳۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶
   جلسه هماهنگی نواب رئیس بانوان هیأت های کشتی استان ها، روز پنج شنبه 11 آبان ماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این جلسه که در سالن کنفرانس خانه کشتی شماره یک تهران برگزار خواهد شد، بررسی عملکرد بانوان در هیأت های استان، طرح و بررسی ایده های شاخص در بخش بانوان، بررسی درخواست های آموزشی هیأت های استانی در بخش بانوان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.