• از روز 3 شهریورماه و در خانه کشتی شماره 2 تهران

   اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می شود

   • ۱۳:۵۸ ۱۳۹۶/۵/۳۱
   اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت های جهانی یونان روزهای 3 شهریور ماه تا زمان اعزام به رقابت های جهانی در محل خانه کشتی شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:


   42 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
   46 کیلوگرم: عرفان جعفریان (مازندران) علی شهبازی (کرمانشاه)
   50 کیلوگرم: محمد خدابخشی (مازندران) سپهر اسماعیلی (مازندران)
   54 کیلوگرم: مهدی عشقی (مازندران) حسن عبادی (مازندران)
   58 کیلوگرم: مرتضی پور مرتضوی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران)
   63 کیلوگرم: امیرحسین مقصودی (تهران) اشکان کوشکی (لرستان)
   69 کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) محمد کریمی (مازندران)
   76 کیلوگرم: میثم زارع (کرمانشاه) حامد گرامی (تهران)
   85 کیلوگرم: عباس فروتن (مازندران) محمدرضا قیاسی (کرمانشاه)
   100 کیلوگرم: سید مهدی هاشمی – امیرحسین زارع (مازندران)

   سرمربی: غلامرضا محمدی
   مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور، انتخاب مربیان تیم ملی: ابراهیم مهربان- صادق گودرزی- محمدرضا چایچی- تقی داداشی
   سرپرست: مصطفی علیزاده

   رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 13 تا 19 شهریورماه در شهر آتن کشور یونان برگزار می شود.