• رقابت های کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور

   تبریز میزبان رقابت ها
   22 تا 27 مردادماه زمان برگزاری

   • ۱۲:۱۲ ۱۳۹۶/۵/۱۶
   برنامه برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، برنامه و شرایط برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

   اوزان، شرایط سنی، برنامه برگزاری مسابقات و شرایط اسکان رده سنی خردسالان:

   1) مسابقات در اوزان 28 تا30-32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
   2) کشتی گیران متولد 10/10/1385 لغایت 12/10/1383 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

   ردیف

   جدول زمان بندی

   مورخ

   ساعت

   محل

   1

   پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی آزاد

   22/05/1396

   17:00-14:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   2

   کلینیک داوران

   22/05/1396

   17:00-16:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   3

   کلینیک مربیان رشته کشتی آزاد

   22/05/1396

   18:00- 17:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   4

   وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

   23/05/1396

   08:00- 07:30

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   5

   جشنواره اجرای فنون کشتی آزاد خردسالان

   23/05/1396

   10:00-09:00

   سالن شهید پورشریفی تبریز

   6

   مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی آزاد  

   23/05/1396

   13:30- 10:00

   20:00- 15:30

   سالن شهید پورشریفی تبریز

   7

   پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی فرنگی

   23/05/1396

   17:00-14:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   8

   کلینیک مربیان رشته کشتی فرنگی

   23/05/1396

   17:00-16:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   9

   وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

   24/05/1396

   08:00- 07:30

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   10

   جشنواره اجرای فنون کشتی فرنگی خردسالان

   24/05/1396

   10:00-09:00

   سالن شهید پورشریفی تبریز

   11

   مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

   24/05/1396

   13:30- 10:00

   19:00- 15:00

   سالن شهید پورشریفی تبریز   3) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی آزاد خردسالان از شام مورخه 22 لغایت شام 23/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
   4) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی فرنگی خردسالان از شام مورخه 23 لغایت شام 24/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
   تذکر: ضرورت دارد کلیه تیم ها بلافاصله پس از اتمام مسابقات، نسبت به ترک محل خوابگاه اقدام نمایند.
   مسئول پذیرش: آقای فرج‌زاده 09141005071

   اوزان، شرایط سنی، برنامه برگزاری مسابقات و شرایط اسکان رده سنی نونهالان:
   1) مسابقات در اوزان 29تا32-35-38-42-47-53-59-66-73-73تا85- 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد.
   2) کشتی گیران متولد 11/10/1383 لغایت 11/10/1381 مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.


   ردیف

   جدول زمان بندی

   مورخ

   ساعت

   محل

   1

   پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی آزاد

   25/05/1396

   17:00-14:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   2

   کلینیک داوران

   25/05/1396

   17:00-16:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   3

   کلینیک مربیان رشته کشتی آزاد

   25/05/1396

   18:00- 17:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   4

   وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

   26/05/1396

   08:00- 07:30

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   5

   مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی آزاد

   26/05/1396

   13:30- 10:00

   20:00- 15:30

   سالن شهید پورشریفی تبریز

   6

   پذیرش تیم های شرکت کننده در کشتی فرنگی

   26/05/1396

   17:00-14:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   7

   کلینیک مربیان رشته کشتی فرنگی

   26/05/1396

   17:00-16:00

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   8

   وزن کشی کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

   27/05/1396

   08:00- 07:30

   پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز

   9

   مسابقات کلیه اوزان رشته کشتی فرنگی

   27/05/1396

   13:30- 10:00

   19:00- 15:00

   سالن شهید پورشریفی تبریز   3) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی آزاد نونهالان از شام مورخه 25 لغایت شام 26/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
   4) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های کشتی فرنگی نونهالان از شام مورخه 26 لغایت شام 27/05/96 بعهده میزبان خواهد بود.
   تذکر: ضرورت دارد کلیه تیم ها بلافاصله پس از اتمام مسابقات، نسبت به ترک محل خوابگاه اقدام نمایند.
   مسئول پذیرش: آقای فرج‌زاده 09141005071