• رقابت های لیگ منطقه ای کشتی

   پایان دور رفت رقابت ها
   آغاز دور برگشت از فردا

   • ۸:۳۳ ۱۳۹۶/۵/۷
   دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی نوجوانان کشور پایان یافت.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای کشتی به صورت رفت و برگشت در مناطق مختلف کشور برگزار شد.

   نتایج دور رفت این مسابقات که در ماه های خرداد و تیرماه برگزار شد به شرح زیر است:

   هفته اول:

   دیدار تیم های زنجان – اردبیل (میزبان زنجان):
   آزاد: زنجان 8- اردبیل 2
   پهلوانی: اردبیل 3- زنجان صفر

   دیدار تیم های مازندران- گلستان (میزبان ساری):
   آزاد: مازندران 8- گلستان 2
   فرنگی: مازندران 8-  گلستان 2
   پهلوانی: مازندران 2- گلستان یک

   دیدار تیم های تهران- همدان (میزبان تهران)
   آزاد: همدان 5، برنده – تهران 5 (امتیاز فنی برابر- ضربه های فنی همدان بیشتر بود)
   فرنگی: تهران 9- همدان یک

   دیدار تیم های گیلان – قزوین (میزبان گیلان):
   آزاد: گیلان 6- قزوین 4
   فرنگی: گیلان 9- قزوین یک
   پهلوانی: گیلان 3- قزوین صفر

   دیدار تیم های توابع تهران- البرز (میزبان تهران):
   آزاد: توابع تهران 9- البرز یک
   فرنگی: البرز 6- توابع تهران 4

   دیدار تیم های قم – مرکزی (میزبان قم):
   آزاد: مرکزی 7- قم 3
   فرنگی: قم 8- مرکزی 2
   پهلوانی: قم 2- مرکزی یک

   کرمان- یزد (میزبان سیرجان):
   کشتی آزاد: کرمان 9- یزد یک
   کشتی فرنگی: کرمان 10- یزد صفر
   کشتی پهلوانی: کرمان 3- یزد صفر

   لرستان – کرمانشاه (میزبان خرم آباد):
   کشتی آزاد: کرمانشاه 6- لرستان 4
   کشتی فرنگی: لرستان 7- کرمانشاه 3
   کشتی پهلوانی: لرستان 3- کرمانشاه صفر

   هفته دوم:

   همدان – مرکزی (میزبان همدان):
   کشتی آزاد: همدان 9- مرکزی یک
   کشتی فرنگی: مرکزی 9- همدان یک
   کشتی پهلوانی: همدان 3- مرکزی صفر

   گلستان – خراسان رضوی (میزبان نوکنده)
   پهلوانی: خراسان رضوی 2- گلستان یک
   کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان رضوی 4
   کشتی فرنگی: گلستان 6- خراسان رضوی 4

   تهران – قم (میزبان تهران)
   کشتی فرنگی: تهران 8- قم 2
   کشتی آزاد: تهران 9- قم صفر (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)

   قزوین – البرز (میزبان قزوین)
   کشتی فرنگی: البرز 5 – قزوین 5 (برنده البرز با امتیاز مثبت 25 به 21)
   کشتی آزاد: قزوین 6- البرز 4
   کشتی پهلوانی: البرز 2- قزوین یک

   مازندران- خراسان شمالی (میزبان قائم شهر)
   کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان شمالی صفر
   کشتی فرنگی: مازندران 10- خراسان شمالی صفر
   کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان شمالی یک

   گیلان – توابع تهران (میزبان بندر کیاشهر)
   کشتی آزاد: توابع تهران 8- گیلان 2
   کشتی فرنگی: گیلان 6- توابع تهران 4
   کشتی پهلوانی: توابع تهران 2- گیلان یک

   آذربایجان شرقی- زنجان (میزبان تبریز)
   کشتی آزاد: تبریز 6- زنجان 4
   کشتی پهلوانی: تبریز 2- زنجان یک

   یزد – سمنان (میزبان یزد)
   کشتی آزاد: یزد 8- سمنان 2
   کشتی فرنگی: یزد 5- سمنان 2
   کشتی پهلوانی: یزد 3- سمنان صفر

   هفته سوم:


   البرز- گیلان (میزبان کرج)
   کشتی آزاد: البرز 9 – گیلان یک
   کشتی فرنگی: گیلان 7- البرز 3
   کشتی پهلوانی: البرز 3- گیلان صفر

   خراسان رضوی - مازندران (میزبان مشهد)
   کشتی آزاد: مازندران 9- خراسان رضوی یک
   کشتی فرنگی: مازندران 9- خراسان رضوی یک
   کشتی پهلوانی: مازندران 3- خراسان رضوی صفر

   مرکزی – تهران (میزبان اراک)
   کشتی آزاد: تهران 9- مرکزی یک
   کشتی فرنگی: تهران 8- مرکزی 2
   کشتی پهلوانی: تهران 3- مرکزی صفر

   قزوین – توابع تهران (میزبان قزوین)
   کشتی آزاد: توابع تهران 8- قزوین 2
   کشتی فرنگی: قزوین 5، برنده- تهران 5 (امتیاز مثبت 24 به 23 به سود قزوین)
   کشتی پهلوانی: قزوین 2- توابع تهران یک

   گلستان – خراسان شمالی (میزبان بندر گز)
   کشتی آزاد: گلستان 6- خراسان شمالی 4
   کشتی فرنگی: گلستان 7- خراسان شمالی 3
   کشتی پهلوانی: گلستان 3- خراسان شمالی صفر

   اردبیل- آذربایجان شرقی (میزبان اردبیل)
   کشتی پهلوانی: اردبیل 2- آذربایجان شرقی یک
   کشتی فرنگی: آذربایجان شرقی 6 – اردبیل 4
   کشتی آزاد: آذربایجان شرقی 6 - اردبیل 4

   همدان- قم (میزبان همدان)
   کشتی آزاد: همدان 9- قم یک
   کشتی فرنگی: قم 9- همدان یک
   کشتی پهلوانی: همدان 3- قم صفر


   سمنان – کرمان (میزبان دامغان)
   کشتی آزاد: کرمان 8- سمنان 2
   کشتی فرنگی: کرمان 8- سمنان 2


   دور برگشت این رقابت ها نیز از فردا (یکشنبه) 8 مردادماه در مناطق مختلف کشور آغاز خواهد شد.