• در جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی مطرح شد

   بررسی پیشنهاد اولیه شش وزن المپیکی
   موکول شدن تصمیم گیری در مورد اوزان به جلسه هیأت رییسه

   • ۱۱:۴۰ ۱۳۹۶/۴/۲۶
   در جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان تصمیم گیری در مورد اوزان المپیکی و یکی شدن وزن های کشتی آزاد و فرنگی به جلسه هیأت رئیسه همزمان با رقابت های جهانی در پاریس موکول شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیشنهاد اولیه هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، اوزان 60، 70، 80، 90، 100 و 125 تا 130 کیلوگرم برای رقابت های المپیک 2020 توکیو بود، اما در جلسه کمیسیون فنی برخی کشورها خواستار شروع اوزان از 55 کیلوگرم بودند و در نهایت تصمیم گیری در مورد این موضوع  به جلسه هیأت رییسه موکول شد.

   همچنین در جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی که علی اکبر دودانگه نماینده ایران نیز برای اولین بار پس از عضویت در کمیسیون مذکور در آن حضور داشت، پیشنهاد یکی شدن اوزان کشتی آزاد و فرنگی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر، اعضاء در این زمینه به توافق نرسیدند و مقرر شد در این مورد نیز در جلسه هیأت رئیسه در فرانسه (مسابقات جهانی ٣٠ مرداد تا ٤ شهریورماه) تصمیم گیری شود.