• ۹:۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
   الکساندر مدوید گفت: تختی یکی از بهترین کشتی گیران دنیا بود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، الکساندر مدوید قهرمان افسانه ای کشتی آزاد المپیک و جهان که در زمان قهرمانی برای شوروی سابق به میدان می رفت با بیان این مطلب افزود: زمانی که با تختی کشتی می گرفتم انگار با دیوار برخورد می کردم.

   وی ادامه داد: یادم می آید مربی ام به من گفت تختی زیر را از بالای زانو می گیرد و اگر تو بتوانی دستت را زیر کتف او کنی به راحتی می توانی تختی را بتابانی و خاک کنی.

   دارنده چندین مدال المپیک و جهان ادامه داد: من هم در کشتی با تختی به محض اینکه او زیرم را گرفت خواستم دستم را زیر کفت او کنم و از راهنمایی مربی ام استفاده ببرم اما مگر دست من زیر کتف تختی می رفت و هرکار کردم نتوانستم دستم را به زیر کفت او ببرم.

   وی افزود: در تایم استراحت مربی ام به من گفت چرا اینکار را نکردی و من به او گفتم او قدرت بدنی بسیار بالایی دارد و مثل دیوار می ماند.

   مدوید در مورد اینکه کشتی های تختی بهتر بود یا احمد آئیک ترک، خاطرنشان کرد: البته که تختی بهتر بود او چندین مدال جهان و المپیک در کارنامه خود داشت و یک کشتی گیر معمولی هرگز به چنین درجه ای نمی رسد.