• پس از برگزاری آزمون های دوره و کارگاه مربیگری/

   اسامی مربیان ملی آلیش در سال 95 اعلام شد

   • ۸:۴۵ ۱۳۹۵/۱۱/۵
   اسامی مربیان ملی آلیش کشور در سال 95 پس از برگزاری آزمون و کارگاه مربیگری اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، پس از برگزاری آزمون دوره و کارگاه مربیگری آلیش در بخش بانوان و آقایان که خردادماه در اصفهان و آبان ماه در گلستان برگزار شد، اسامی مربیان درجه ملی آلیش کشور به شرح زیر اعلام شد.


   بانوان

   آقایان

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   1

   آمنه سرهنگی

   گلستان

   1

   خسرو اکرمی

   گلستان

   2

   آنا براتی

   خ.رضوی

   2

   فرامرز بورک

   گلستان

   3

   سیده مرضیه موسوی اندراتی

   گلستان

   3

   امیر سمیعی

   مازندران

   4

   دینا دهنوی

   گلستان

   4

   یعقوب کر

   گلستان

   5

   هما میرزاپور

   خ.رضوی

   5

   صفر محمد آق ارجنلی

   گلستان

   6

   ستاره اسماعیلی

   مازندران

   6

   هادی محبی

   گلستان

   7

   اکرم خانی اسدآباد

   لرستان

   7

   سیدغفور هاشمی

   مازندران

   8

   لیلا ظهوری جانقور

   تهران

   8

   مظاهر شربتی

   گلستان

   9

   مریم دماوندی

   گلستان

   9

   ابوالفضل مادین

   گلستان

   10

   فراست مبتدی

   مرکزی

   10

   حسن صفری رودبار

   گلستان

   11

   مینا مرزنی

   گلستان

   11

   عبداله ایری

   گلستان

   12

   عاطفه رحمتی

   گلستان

   12

   محمد نظری

   مازندران

   13

   اختر کوچک زاده

   خوزستان

   13

   حمیدرضا فرسیابی

   تهران

   14

   صبا سلیمانی

   لرستان

   14

   رضا شیردل

   گلستان

   15

   عصمت خسروی

   یزد

   15

   سیدفریبرز سیداسراری

   گلستان

   16

   مونا میرزایی

   البرز

   16

   سبحان وردی آرین

   خ.شمالی

   17

   معصومه بخشیان

   آ.شرقی

   17

   امین ملکا

   گلستان

   18

   زینب اسماعیلی

   فارس

   18

   علی اصغر زمانی

   گلستان

   19

   سکینه اسماعیلی

   فارس

   19

   میرستار حسینی

   گلستان

    

    

    

   20

   عبدالقادر نورتراج

   گلستان

    

    

    

   21

   عبدالرحیم رحیمی

   گلستان

    

    

    

   22

   حسن پورحسین

   مازندران

    

    

    

   23

   رامین احمدی

   مازندران

    

    

    

   24

   محمد جعفری

   خ.شمالی

    

    

    

   25

   ابوالفضل جرجانی

   گلستان

    

    

    

   26

   عزیزاله پوریان

   خ.شمالی

    

    

    

   27

   محمد صفری طالعی

   مازندران