• از سوی فدراسیون کشتی/

   فهرست مربیان ممتاز ملی فعال به تفکیک رشته اعلام شد

   • ۹:۲۰ ۱۳۹۵/۸/۱۶
   فهرست مربیان ممتاز ملی فعال در کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، فهرست مربیان ملی فعال سال 1395 به ترتیب شماره دفترچه و تفکیک رشته آزاد و فرنگی به شرح زیر است:

   فهرست مربیان ممتاز ملی فعال در سال 1395 به ترتیب شماره دفترچه - آزاد

    

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   شماره دفترچه

   1

   حمیدرضا جمشیدی افضل

   البرز

   0104

   2

   سید رحمان اشرف نیا

   تهران

   0140

   3

   خالق پورمحمدی سریوی

   تهران

   0142

   4

   علی اکبر دودانگه

   تهران

   0182

   5

   غلامرضا موذن

   همدان

   0195

   6

   محمدجواد مازنی

   تهران

   0351

   7

   اصغر زارعی

   تهران

   0357

   8

   هادی حبیبی

   تهران

   0478

   9

   سید جعفر موسوی

   خ.رضوی

   0480

   10

   حیدر ناصری

   خوزستان

   0519

   11

   داود جعفری

   البرز

   0553

   12

   جعفر لشنی

   تهران

   0565

   13

   مهدی برائتی

   تهران

   0582

   14

   فرخ کیا

   البرز

   0592

   15

   جواد اسماعیل پور

   خ.رضوی

   0760

   16

   داود شاداله

   مرکزی

   0830

   17

   سعید اکرم خانی

   اصفهان

   0835

   18

   تورج ظفری

   همدان

   0916

   19

   نادر ناظری

   مازندران

   0921

   20

   مسعود مصطفی جوکار

   همدان

   0937

   21

   علی اصغر منوچهری

   مازندران

   0938

   22

   احمد نجاریان

   تهران

   0941

   23

   حمیدرضا سیری

   تهران

   0947

   24

   مهدی قاسمی جو

   تهران

   1029

   25

   نادر میرزایی

   البرز

   1054

   26

   وحید مولایی

   تهران

   1086

   27

   علی سوری زاده

   تهران

   1223

   28

   علی اصغر بذری قلعه

   مازندران

   1236

   29

   ناصر افراشته

   تهران

   1411

   30

   مجید ترکان

   مازندران

   1523

   31

   محمد طلایی

   تهران

   1832

   32

   امیر توکلیان

   خ.رضوی

   1896

   33

   علی شکری پور

   مازندران

   1897

   34

   مجید خدایی

   خ.رضوی

   1900

   35

   علی رضا رضایی منش

   تهران

   1901

   36

   غلام رضا محمدی

   لرستان

   1905

   37

   امیر ریحانیان

   اصفهان

   1908

   38

   علی بابایی جعفری

   البرز

   1911

   39

   کیومرث ترکمان

   همدان

   1912

   40

   مصطفی ترکی

   اصفهان

   1913

   41

   حسن لشکری

   کرمان

   1919

   42

   مصطفی میرزایی

   اصفهان

   1921

   43

   محمد اصلانی

   البرز

   2060

   44

   مهدی نیک منش

   مازندران

   2081

   45

   علیرضا رضایی

   تهران

   2096

   46

   مهدی رییسی وانانی

   اصفهان

   2206

   47

   عسگری محمدیان

   مازندران

   2280

   48

   اصغر اوردخاتی

   تهران

   2374

   49

   محمود اخلافی

   البرز

   2577

   50

   سیدمراد محمدی

   مازندران

   2793

   51

   مرتضی نادری خادم

   خ.رضوی

   3345

   52

   رسول دهقان نژاد

   تهران

   3358

   53

   اسمعیل پوریوسف

   مازندران

   3621

   54

   اسماعیل پلویی

   تهران

   3629

   55

   اکبر نژادقنبر

   گیلان

   3680

   56

   داود رخش خورشید

   تهران

   3691

   57

   تورج کفایی محمدنژاد

   تهران

   3862

   58

   سیدمحمد موسوی جن قشلاقی

   تهران

   3940

   59

   عباس حاج کناری

   مازندران

   4024

   60

   سردار مولوی

   تهران

   4060

   61

   علیرضا مرادبیگی

   تهران

   4132

   62

   مهدی بابایی جعفری

   البرز

   4162

   63

   جواد لشنی

   تهران

   4164

   64

   سیدمحمدعلی ساویز

   تهران

   4197

   65

   مرتضی عسگرزاده

   تهران

   4198

   66

   سیدمحمود درویشی امری

   تهران

   4206

   67

   محمدعلی کمالی روستا

   البرز

   4246

   68

   رضا مودبی

   گیلان

   4266

   69

   علی بازیار

   تهران

   4371

   70

   قاسم امانی فیلابی

   خ.رضوی

   4423

   71

   رضا لایق

   قزوین

   4569

   72

   مصطفی بابایی

   مرکزی

   4610

   73

   شهاب نادری فارسانی

   ک.ب

   5135

   74

   جابر پارسی

   اردبیل

   5172

   75

   اکبر اقبالی

   مازندران

   5289

   76

   رسول نوروزی

   زنجان

   5449

   77

   مجید ابراهیم نیا

   تهران

   5465

   78

   سیدامیر جلالی

   تهران

   5477

   79

   علی محمدی منش

   تهران

   5484

   80

   ابوالقاسم سلمانی

   تهران

   5538

   81

   محمدرضا زند مقدم

   تهران

   5607

   82

   احمدرضا آشناگر

   لرستان

   5624

   83

   علی رضا رحمتی تبریزی

   البرز

   5625

   84

   اسماعیل غلامرضایی

   تهران

   5646

   85

   حسین مناجاتی

   مازندران

   5652

   86

   ابراهیم یزدان پناه

   آ.غربی

   5655

   87

   صابر نیک فلاح

   البرز

   5798

   88

   جواد عرفانیان خلق آبادی

   خ.رضوی

   5923

   89

   حسین اسمعیل پور گیلده

   گیلان

   6216

   90

   جلیل جهانشاهی

   گلستان

   6398

   91

   علیرضا مخزنی

   همدان

   6568

   92

   حسین کریمی

   مازندان

    

   93

   حسین نظری

   البرز

    

   94

    

    

    

   95

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   فهرست مربیان ممتاز ملی فعال در سال 1395 به ترتیب شماره دفترچه - فرنگی

    

   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   شماره دفترچه

   1

   محمدعلی چمیانی

   فارس

   0153

   2

   عزیز ناقوسی

   خوزستان

   0666

   3

   پیمان مرادی

   تهران

   1227

   4

   افشین بیابانگرد

   تهران

   1242

   5

   سیدسیروس حیدری

   فارس

   1309

   6

   سیدحسین مرعشیان

   خوزستان

   1864

   7

   حسین نژاد مقدم

   تهران

   0869

   8

   بهروز حضرتی پور

   تهران

   1899

   9

   ناصر نوربخش

   تهران

   1903

   10

   مهرزاد اسفندیاری

   خوزستان

   1904

   11

   حسن حسین زاده

   مازندران

   1914

   12

   عبدالکریم کاکاحاجی

   خوزستان

   1917

   13

   عبداله چمن گلی

   آ.غربی

   1918

   14

   علی مهری

   زنجان

   1920

   15

   حسن رنگرز

   مازندران

   1922

   16

   علیرضا چمیانی

   فارس

   2428

   17

   رضا سیم خواه اصیل

   مازندران

   2464

   18

   کامران قدرتی

   کرمانشاه

   2946

   19

   علی رضا لرستانی

   تهران

   3649

   20

   کاظم ناصر

   فارس

   4447

   21

   علی دخیلی

   قم

   4477

   22

   علی اشکانی

   اردبیل

   4500

   23

   ستار عباسی

   تهران

   4808

   24

   فریبرز غیبی

   کرمانشاه

   5122

   25

   نادر   مشروطی

   اردبیل

   5149

   26

   حمیدرضا اسماعیل نژاد

   مازندران

   5210

   27

   تورج مهری

   کرمانشاه

   5653

   28

   لقمان رضایی

   خوزستان

   5880

   29

   فرشاد جوادی

   البرز

   6357

   30 

   شهرام خسروی

   البرز

   6469

   31 

   مهدی سلاحورزی

   ایلام

   2603