• از سوی فدراسیون کشتی/

   اسامی مربیان ملی ستاره دار در سال 95 اعلام شد

   • ۹:۵۷ ۱۳۹۵/۷/۲۷
   اسامی مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق) در سال 1395 اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق) در سال 1395 به تفکیک استان به شرح زیر می باشد:


   ردیف

   نام و نام خانوادگی

   استان

   1

   محمد محمدعلی پور

   اردبیل

   2

   علی نادری جلودار

   اردبیل

   3

   فریدون حیدرنژاد

   اردبیل

   4

   حیدر فرخنده

   اردبیل

   5

   ادریس طالبی جمادی

   اردبیل

   6

   رضا فرضی زاده

   اردبیل

   7

   عباس گنجی

   اصفهان

   8

   جلیل زارع دستجردیان

   اصفهان

   9

   رسول قربانی

   اصفهان

   10

   علی اصغر ممتاز

   اصفهان

   11

   محسن علی ملکی

   اصفهان

   12

   سیدمحمد موسوی

   اصفهان

   13

   ناصر یوسفی

   اصفهان

   14

   اسماعیل حیدریان

   اصفهان

   15

   امید شیرانی

   اصفهان

   16

   محمد رفیعی دولت آبادی

   اصفهان

   17

   تقی حبیبی خوزانی

   اصفهان

   18

   فرهاد شیرانی

   اصفهان

   19

   علی رضا خسروی

   اصفهان

   20

   مصطفی الماسی کاکاوندی

   اصفهان

   21

   محمد رجبی

   اصفهان

   22

   مهدی زارع

   اصفهان

   23

   عبدالرحیم فاتحی دستجردی

   اصفهان

   24

   ابوذر شیرانی

   اصفهان

   25

   علی شریعتی

   اصفهان

   26

   محمدرضا زینعلی

   اصفهان

   27

   محمد نقوی راوندی*

   اصفهان

   28

   ابوالفضل باغبان*

   اصفهان

   29

   سعید انصاری*

   اصفهان

   30

   رسول احمدی*

   اصفهان

   31

   رضا پیروزبخت

   اصفهان

   32

   محسن طاهری*

   اصفهان

   33

   مهدی سهیلی جو

   اصفهان

   34

   بهمن صیادی**

   اصفهان

   35

   علی فلاح زاده

   اصفهان

   36

   هیمن مجیدی

   اصفهان

   37

   حسین عادلی

   اصفهان

   38

   علی رضا عزیزی

   ایلام

   39

   حسن یاری نیا

   ایلام

   40

   محمدرضا یوسفی

   ایلام

   41

   فاضل شاولی

   ایلام

   42

   سعید محمودی

   ایلام

   43

   غلامرضا جان بخش

   ایلام

   44

   محسن صالحی

   ایلام

   45

   همت اله بسطامی

   ایلام

   46

   عزالدین عزیزنصرتی

   ایلام

   47

   مهراب جنگلی

   ایلام

   48

   مهرداد جنگلی

   ایلام

   49

   عبداله رستمیان

   ایلام

   50

   علی مریدی

   ایلام

   51

   سیاوش کرمی

   ایلام

   52

   روح اله دهگردی

   ایلام

   53

   عباس غضنفری

   ایلام

   54

   صادق طلایی

   ایلام

   55

   رسول میرزایی

   ایلام

   56

   رحیم خدایی

   ایلام

   57

   محمود خدایی

   ایلام

   58

   علی رضا غریبی

   ایلام

   59

   محمدنقی امیدی

   ایلام

   60

   ایوب شاه کرمی

   ایلام

   61

   بهمن سجادی

   ایلام

   62

   شهاب الدین پورخضری

   آ.شرقی

   63

   کریم باقرزاده

   آ.شرقی

   64

   منصور سیفی

   آ.شرقی

   65

   صابر بروشک

   آ.شرقی

   66

   یوسف اصل ذاکر

   آ.شرقی

   67

   منصور وقاری

   آ.شرقی

   68

   یوسف جهانی

   آ.شرقی

   69

   وحید دژم خوی

   آ.شرقی

   70

   فرید دژم خوی

   آ.شرقی

   71

   حسین کرمی

   آ.شرقی

   72

   جواد بیرامی

   آ.شرقی

   73

   سیدعابد حسینی

   آ.غربی

   74

   جعفر درویش آلی

   آ.غربی

   75

   علی نژادرضا

   آ.غربی

   76

   سعید شجاعی راد

   آ.غربی

   77

   میرحسن موسوی

   آ.غربی

   78

   شهریار توکلی

   آ.غربی

   79

   ایرج صنعتی

   آ.غربی

   80

   فخرالدین صادقی

   آ.غربی

   81

   محمد فتاحی

   آ.غربی

   82

   امید نصراله پور

   آ.غربی

   83

   سردار فداکار مکری

   آ.غربی

   84

   آرش مطیعی

   آ.غربی

   85

   خضر آگوشی

   آ.غربی

   86

   حسین برزگر

   آ.غربی

   87

   جواد گلوانی

   آ.غربی

   88

   حسن حسین نژاد

   آ.غربی

   89

   منصور باقرزاده

   آ.غربی

   90

   فرید احمدی اصل

   البرز

   91

   مهدی محرم پور

   البرز

   92

   پرویز امامی

   البرز

   93

   ایمان جوادی نیاکانی

   البرز

   94

   علی عباس کردی

   البرز

   95

   خلیل عبدالهی

   البرز

   96

   حمیدرضا شرفی پور

   البرز

   97

   فرشاد ورجاوند

   البرز

   98

   غلامرضا چوداران

   البرز

   99

   فیروز نادری

   البرز

   100

   سبحان رضایی*

   البرز

   101

   محسن رضالو*

   البرز

   102

   جعفر خوش طینت*

   البرز

   103

   سیدجعفر موسوی

   البرز

   104

   رسول سعیدپناه

   البرز

   105

   میلاد محمدنژاد

   البرز

   106

   حمید خالق وردی

   البرز

   107

   محمدابراهیم حسن پور اسکستانی

   البرز

   108

   رضا یوسفی*

   البرز

   109

   احمد ملایی*

   البرز

   110

   تورج آریا*

   البرز

   111

   افشین الماسی

   البرز

   112

   سجاد سفیدآبی

   البرز

   113

   داود رضایی*

   البرز

   114

   محمدرضا ویس مرادی*

   البرز

   115

   عباس پهلوان زاده

   بوشهر

   116

   نادر پهلوان زاده

   بوشهر

   117

   حسین غریبی

   بوشهر

   118

   کورش تقی زاده

   بوشهر

   119

   محمدرضا عبدالهی

   بوشهر

   120

   علی تراکمه

   بوشهر

   121

   حسین کیانی

   بوشهر

   122

   عباس ایجی

   تهران

   123

   بهنام عباس زاده

   تهران

   124

   شعبانعلی میرزایی

   تهران

   125

   ابوطالب عرب نوکنده

   تهران

   126

   علی اصغر فرهادی

   تهران

   127

   حسن قمرپور

   تهران

   128

   محرم علی قنبری

   تهران

   129

   هادی داداشی

   تهران

   130

   کمال پور نصیری

   تهران

   131

   اصغر نورالهی کیا

   تهران

   132

   احمد جنتی

   تهران

   133

   تقی عزیزیان

   تهران

   134

   طیب حیدری

   تهران

   135

   ایوب علایی

   تهران

   136

   شهرام مهدی زاده

   تهران

   137

   محسن تاجیک

   تهران

   138

   سیدیونس موسوی

   تهران

   139

   حسین میلانی

   تهران

   140

   محمود هنرمند

   تهران

   141

   مهدی افسوشین

   تهران

   142

   محمدعلی اسماعیلی

   تهران

   143

   پیمان شیخ علی پور

   تهران

   144

   جعفر علی زاده

   تهران

   145

   داود صفیاری

   تهران

   146

   مصطفی خورشیدی

   تهران

   147

   سعید دولت یاری

   تهران

   148

   مجید بختیاری

   تهران

   149

   احمد سعیدی اول

   تهران

   150

   جعفر درشتی

   تهران

   151

   محمدرضا جعفرلو

   تهران

   152

   علی اصغر شاه قلی

   تهران

   153

   زین العابدین عابدی

   تهران

   154

   مهدی حسنی گودرزی

   تهران

   155

   مجتبی رحیمی نیا

   تهران

   156

   سراج الدین خطیبی

   تهران

   157

   داود قربان اصل شالکوهی

   تهران

   158

   مهدی بیگی

   تهران

   159

   رسول مرسلی

   تهران

   160

   سیدمهدی میرجعفری

   تهران

   161

   محسن جمادی

   تهران

   162

   مهران شیرمرادی

   تهران

   163

   مهرداد مختاری

   تهران

   164

   رجب احمدی

   تهران

   165

   سعید خدایی شربیانی

   تهران

   166

   بهزاد کاظمی نیا*

   تهران

   167

   سیدمجتبی حسینی

   تهران

   168

   اسماعیل بهکار ثانی*

   تهران

   169

   سیدمحمد حسینی قلعه نو

   تهران

   170

   مهرداد یاراحمدی*

   تهران

   171

   سیدتقی حسینی*

   تهران

   172

   باقر مظفری

   تهران

   173

   علی اصغر زمانی*

   تهران

   174

   محمد ذوالفقاری*

   تهران

   175

   سیدجواد میرباغبان*

   تهران

   176

   عباس اصانلو

   تهران

   177

   امیراله بوربور

   تهران

   178

   شاهین عباسیان

   تهران

   179

   مجتبی مینایی پور

   تهران

   180

   محسن فهیمی

   تهران

   181

   هاشم پورفرید

   تهران

   182

   محمد بختیاری

   تهران

   183

   مجید علی آبادی

   تهران

   184

   نوید مسلمی

   تهران

   185

   عباس ابراهیمی

   تهران

   186

   علی محمودی

   تهران

   187

   مهدی مغانی

   تهران

   188

   حمید فلاحی عرب

   تهران

   189

   سیاوش سرلک

   تهران

   190

   محمدرضا قیاسوند

   تهران

   191

   حیدر حمزه لو

   تهران

   192

   حسین زلفی

   تهران

   193

   گودرز عشقی (رادمهر)

   تهران

   194

   حسن بختیاری

   تهران

   195

   یوسف علی اسکندرزاده

   تهران

   196

   فرهاد ببری احمدی

   تهران

   197

   یاسر نورزایی

   تهران

   198

   محمدحسین خالقی فر

   تهران

   199

   فرزان بهرامی

   تهران

   200

   رحیم عبداله زاده

   تهران

   201

   غلام علی محمدنژاد

   تهران

   202

   احمد اسفندیاری

   تهران

   203

   رضا کریمی شهربابک

   تهران

   204

   امیر یوسفیان

   تهران

   205

   مجید کربلایی

   تهران

   206

   علی عبد فروتن

   تهران

   207

   حبیب شاه محمدیان

   تهران

   208

   حبیب اله تیموریان

   تهران

   209

   جعفر بیات

   تهران

   210

   رمضان علی احمدی نیکو

   تهران

   211

   بحرعلی ملکی

   تهران

   212

   ولی اله جلالی فرد

   تهران

   213

   حسن زینالی طرقی

   تهران

   214

   نبی نادری

   تهران

   215

   مهدی زینی وند مقدم

   تهران

   216

   کامران شهبازی

   تهران

   217

   داود گودرزی

   تهران

   218

   عین اله جلال وند

   تهران

   219

   رضا نوری نژاد

   تهران

   220

   محمود اکبرزاده

   تهران

   221

   داود اکبرزاده

   تهران

   222

   بخش علی ملکی

   تهران

   223

   سیامک علیایی

   تهران

   224

   علی شادپور

   تهران

   225

   ناصرالدین خان محمدزاده

   تهران

   226

   جواد کریمی

   تهران

   227

   کاظم محسنی نیا

   تهران

   228

   مجید بوربور

   تهران

   229

   مرتضی بهاری

   تهران

   230

   محسن پیمان

   تهران

   231

   داود حبیبی

   تهران

   232

   محمد برائتی

   تهران

   233

   نادر هلالی

   تهران

   234

   احمدرضا فولادی*

   تهران

   235

   علی اصغر باقری*

   تهران

   236

   محمد آغچه*

   تهران

   237

   خیراله غلامی*

   تهران

   238

   ابراهیم ریحانی پور*

   تهران

   239

   غلام علی فتاحی*

   تهران

   240

   ولی درویش نژاد*

   تهران

   241

   اسماعیل اسلامی*

   تهران

   242

   فرامرطز صالحی*

   تهران

   243

   محمدرضا تاجیک**

   تهران

   244

   علی اصغر بتویی**

   تهران

   245

   منصور رهبریان**

   تهران

   246

   مازیار شفیع زاده**

   تهران

   247

   محمود غدیری**

   تهران

   248

   حسین محمدی**

   تهران

   249

   رحمت اله رشیدی**

   تهران

   250

   میثم ترکمان**

   تهران

   251

   علی پرویز**

   تهران

   252

   مهرداد امیدوند چالی**

   تهران

   253

   شبیر یارمحمد توسکی**

   تهران

   254

   شهاب یارمحمدتوسکی**

   تهران

   255

   وحید زرگران**

   تهران

   256

   سعید خانلرخانی**

   تهران

   257

   محمود علیرضایی**

   تهران

   258

   سجاد لشنی**

   تهران

   259

   ذبیح اله ولی پوریان**

   تهران

   260

   حمیدرضا کمالی دولت آبادی**

   تهران

   261

   محمد شیخی**

   تهران

   262

   حسین علی جمشیدی**

   تهران

   263

   علی رضا شیخ ریحانی

   تهران

   264

   قادر احمدزاده

   تهران

   265

   محمدرضا مشمع چیان**

   تهران

   266

   محمدرضا بهبودی

   تهران

   267

   احمدرضا رودباری

   تهران

   268

   ولی اله شکرانه

   تهران

   269

   مجید رحیمی

   تهران

   270

   امین عسگرپور

   تهران

   271

   نادر کمالوند

   تهران

   272

   علی اکبر میرزایی**

   تهران

   273

   ابوالفضل صاحب اختیاری**

   تهران

   274

   محمدرضا جهاندیده**

   تهران

   275

   مهدی سهیلی جو**

   تهران

   276

   محمدمهدی رحیمیان**

   تهران

   277

   محمدرضا جهان دیده**

   تهران

   278

   ابوالفضل اختیاری**

   تهران

   279

   علی اکبر میرزایی**

   تهران

   280

   مهرداد نقدعلیپور*

   تهران

   281

   مهدی گودرزی

   تهران

   282

   محمدرضا ابویی

   چ.ب

   283

   قدرت اله مدرسی

   چ.ب

   284

   رسول تبریزیان

   چ.ب

   285

   یداله برات پور

   چ.ب

   286

   هادی ناصر قرایی

   خ.رضوی

   287

   سیدامیر موسوی

   خ.رضوی

   288

   حبیب اله عیدخانی

   خ.رضوی

   289

   کاوه ترابی

   خ.رضوی

   290

   مهدی بابایی

   خ.رضوی

   291

   حمید باوفا

   خ.رضوی

   292

   سیدمحمد انتظام(2)

   خ.رضوی

   293

   علی اصغرزاده

   خ.رضوی

   294

   حمید قشنگ

   خ.رضوی

   295

   مهدی نامور

   خ.شمالی

   296

   حسین جعفری

   خ.شمالی

   297

   جواد اسماعیل زاده

   خ.شمالی

   298

   علی میرابی

   خ.شمالی

   299

   امین امینی

   خ.شمالی

   300

   سیدامید علوی زاده

   خ.شمالی

   301

   یوسف ولی زاده

   خ.شمالی

   302

   مجتبی کبابی

   خوزستان

   303

   هدایت اله ناصری

   خوزستان

   304

   جمشید جمالی زاده

   خوزستان

   305

   علی ذبیحی کومله

   خوزستان

   306

   میرحسین قیطاسی

   خوزستان

   307

   مسلم شیرزاد

   خوزستان

   308

   مهرداد اسفندیاری فر

   خوزستان

   309

   کریم عسگرنیا

   خوزستان

   310

   علی زیلایی پور

   خوزستان

   311

   ملک محمد بویری پیامی

   خوزستان

   312

   بابک کریم زاده

   خوزستان

   313

   محمد نیکونهاد حسینی

   خوزستان

   314

   اکبر کبابی

   خوزستان

   315

   عارف حمیدی اصل*

   خوزستان

   316

   حسین سلیمانی*

   خوزستان

   317

   حسین شمسی*

   خوزستان

   318

   ملک جمشید قائدی**

   خوزستان

   319

   محمدرضا قائدی

   زنجان

   320

   مهدی نجفی

   زنجان

   321

   وحید درامی مقدم

   زنجان

   322

   جلیل بیگدلی*

   زنجان

   323

   علی جعفری*

   زنجان

   324

   یوسف محمدی

   زنجان

   325

   کامل محمدزاده

   زنجان

   326

   حامد فکور

   س.ب

   327

   محمود دزیانیان*

   سمنان

   328

   علی بابا نادعلیان*

   سمنان

   329

   مالک رفیعی

   فارس

   330

   محمد هاشم کوهستانی

   فارس

   331

   مجید تذکر

   فارس

   332

   مجتبی سیارپور

   فارس

   333

   جاوید اوجی

   فارس

   334

   روانبخش قنبری

   فارس

   335

   محمدعلی قوی پنجه

   فارس

   336

   حمید عباسی متین

   فارس

   337

   نظام حسینی

   فارس

   338

   حسن رضایی

   فارس

   339

   جمشید شیری

   فارس

   340

   حجت اله فریدنیا

   فارس

   341

   حمیدرضا پوریافر

   فارس

   342

   کریم بوستانی

   فارس

   343

   رضا صابر

   فارس

   344

   حامد یوسفی باصری

   فارس

   345

   علی هاشمی

   فارس

   346

   محمود سرکوبی

   فارس

   347

   محمدرضا صمیمی نژاد

   فارس

   348

   رسول نورآبادیان

   فارس

   349

   منصور حقیقت دوست

   فارس

   350

   عظیم مهربان

   فارس

   351

   عباس ابوالحسنی

   فارس

   352

   نادر فرگت (فهیم)

   فارس

   353

   محسن ناصر

   فارس

   354

   محمد نگهداری

   فارس

   355

   حسن اسدی

   فارس

   356

   علیار عبدلی

   قزوین

   357

   خلیل حیدری*

   قزوین

   358

   مهدی باقری

   قم

   359

   مهدی پودنکی

   قم

   360

   محسن وزیری*

   قم

   361

   حسن نامیان

   قم

   362

   محمد حسنی

   قم

   363

   کیوان سروش مقدم

   ک.ب

   364

   روح اله نظری

   ک.ب

   365

   سیروس محمدزاده

   کردستان

   366

   آرش ابراهیمی

   کردستان

   367

   افشین نسیمی

   کردستان

   368

   انور محمدی

   کردستان

   369

   احمد مجیدپور

   کردستان

   370

   امین حدادیان

   کردستان

   371

   محمدآزاد محمدی

   کردستان

   372

   محمدناصر شهاب پور

   کردستان

   373

   جمال عثمانی

   کردستان

   374

   برهان فاتحی

   کردستان

   375

   بهاءالدین کریم زاده

   کردستان

   376

   حسین  ضیایی*

   کردستان

   377

   حمید دهقان اناری

   کرمان

   378

   محمدرضا رنجبر

   کرمان

   379

   هادی ستوان

   کرمان

   380

   مجید فاریابی

   کرمان

   381

   رضا  بلوردی

   کرمانشاه

   382

   علیمردان کلانتری سرانیلانی

   کرمانشاه

   383

   سیدمصطفی معینی

   کرمانشاه

   384

   سیاوش پورشکری

   کرمانشاه

   385

   جعفر دلیری

   کرمانشاه

   386

   سیروس امیری

   کرمانشاه

   387

   علی مراد عزتی

   کرمانشاه

   388

   یداله مومیوند

   کرمانشاه

   389

   مصطفی قلعه شاهینی

   کرمانشاه

   390

   شاپور سعدی نژاد

   کیش

   391

   صفر حسنوندی

   کیش

   392

   حسن طهماسبی

   گلستان

   393

   محمدحسین سیدالنگی

   گلستان

   394

   کمیل رحیمی النگی

   گلستان

   395

   مصطفی بالاجاده

   گلستان

   396

   سیدرسول میرفلاح

   گیلان

   397

   سیدسعید موسوی

   گیلان

   398

   عادل کشکولی

   گیلان

   399

   محمد خشنود راد

   گیلان

   400

   سیامک ابراهیم نژاد

   گیلان

   401

   علی رضا رسولی مقدم

   گیلان

   402

   عباس علی محمدنژاد ارم الساداتی

   گیلان

   403

   ابراهیم نعیمی نیا فومنی

   گیلان

   404

   حسین محمدزاده شیرابه

   گیلان

   405

   احمد پایکار

   گیلان

   406

   عباس بلادی چولابی

   گیلان

   407

   علی ابراهیمی کسگمین جان

   گیلان

   408

   ابراهیم اسماعیلی لیما*

   گیلان

   409

   بیژن رضایی*

   گیلان

   410

   روح اله دل انگیز

   لرستان

   411

   احد کرمی

   لرستان

   412

   شهرام صبوری

   لرستان

   413

   جهانبخش میرزاده

   لرستان

   414

   داریوش نظری

   لرستان

   415

   مولا علی نژاد

   لرستان

   416

   ساسان مردانی

   لرستان

   417

   مرتضی پاپی نیا

   لرستان

   418

   حمید دریکوندی

   لرستان

   419

   هادی زینی وند

   لرستان

   420

   عزت اله عزیزی*

   لرستان

   421

   ناصر اسماعیلی*

   لرستان

   422

   وحید والی زاده مرادی

   لرستان

   423

   رضا حدادی

   مازندران

   424

   مسلم جهانشاهی