• از سوی فدراسیون کشتی/

   برنامه مسابقات فدراسیون از شهریور تا پایان سال اعلام شد

   • ۱۲:۱۹ ۱۳۹۵/۵/۲۳
   اصلاحیه تقویم مسابقات فدراسیون کشتی از شهریورماه تا پایان سال جاری اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اصلاحیه تقویم  مسابقات کشتی آزاد، فرنگی و سنتی کشور از شهریورماه تا انتهای سال جاری در رده های مختلف سنی به شرح زیر اعلام شد.


    

   شرح

   رده سنی رشته

   محل برگزاری

   زمان برگزاری

    

   لیگ مرحله اول (مقدماتی- فینال)

   بزرگسالان – آزاد

   خرم آباد

   11/06 تا 13/06/95

    

   لیگ مرحله اول (مقدماتی- فینال)

   بزرگسالان – فرنگی

   خرم آباد

   11/06 تا 13/06/95

    

   انتخابی تیم ملی دانشجویی

   بزرگسالان – آزاد

   تهران

   24/06 تا 25/06/95

    

   انتخابی تیم ملی دانشجویی

   بزرگسالان – فرنگی

   تهران

   24/06 تا 25/06/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف)

   جوانان – فرنگی

   اسلام آباد

   30/06 تا 1/07/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف )

   جوانان – آزاد

   اسلام آباد

   31/06 تا 2/07/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   جوانان – فرنگی

   ارومیه

   01/07 تا 03/07/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   جوانان – آزاد

   ارومیه

   01/07 تا 03/07/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   جوانان – فرنگی

   بوشهر

   04/07 تا 06/ 07/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   جوانان – آزاد

   بوشهر

   04/07تا 06/07/95

    

   لیگ (مرحله دوم- مقدماتی)

   بزرگسالان – آزاد

   بوشهر

   07/07 تا 09/07/95

    

   لیگ (مرحله دوم- مقدماتی)

   بزرگسالان – فرنگی

   بوشهر

   07/07 تا 09/07/95

    

   رقابت های عمومی (open)

   جوانان – آزاد

   تهران

   25/07 تا 28/07/95

    

   رقابت های عمومی  (open)

   جوانان – فرنگی

   تهران

   25/07 تا 28/07/95

    

   لیگ (مرحله – فینال)

   بزرگسالان – آزاد

   بوشهر

   30/07/95

    

   لیگ (مرحله – فینال)

   بزرگسالان – فرنگی

   بوشهر

   30/07/95

    

   جام شاهد

   جوانان –آزاد

   تهران

   05/08تا 07/08/95

    

   جام شاهد

   جوانان – فرنگی

   تهران

   05/08تا 07/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   بزرگسالان – فرنگی

   زنجان

   11/08 تا 13/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   بزرگسالان – آزاد

   فارس

   11/08 تا 13/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف)

   بزرگسالان – فرنگی

   فارس

   12/08تا 14/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   بزرگسالان –آزاد

   زنجان

   12/08 تا 14/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   بزرگسالان – فرنگی

   کرمانشاه

   18/08تا 20/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف)

   بزرگسالان – آزاد

   کرمانشاه

   19/08 تا 21/08/95

    

   روز جهانی کودک

   نونهالان – آزاد

   اصفهان

   26/08 تا 28/08/95

    

   روز جهانی کودک

   نونهالان – فرنگی

   اصفهان

   26/08 تا 28/08/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   نوجوانان – آزاد

   اردبیل

   02/09 تا 04/09/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   نوجوانان – فرنگی

   بوشهر

   03/09 تا 05/09/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف)

   نوجوانان – فرنگی

   اردبیل

   03/09تا 05/09/95

    

   قهرمان کشوری (گروه الف)

   نوجوانان – آزاد

   کردستان

   02/09تا 04/09/95

   قهرمان کشوری (گروه ب)

   نوجوانان – فرنگی

   کردستان

   03/09تا 05/09/95

    

   قهرمان کشوری (گروه ج)

   نوجوانان – آزاد

   بوشهر

   02/09تا 04/09/95

    

   جام باشگاههای جهان

   بزرگسالان- آزاد

   چابهار

   10/09 تا 12/09/95

    

   قهرمان کشوری

   نوجوانان – پهلوانی

   خراسان شمالی

   24/09 تا 25/09/95

    

   قهرمان کشوری

   جوانان – پهلوانی

   خراسان شمالی

   25/09 تا 26/09/95

    

   قهرمان کشوری

   بزرگسالان  – پهلوانی

   خراسان شمالی

   26/09 تا 27/09/95

    

   رقابت های عمومی (open)

   نوجوانان – آزاد

   تهران

   01/10 تا 03/10/95

    

   رقابت های عمومی  (open)

   نوجوانان – فرنگی

   تهران

   01/10 تا 03/10/95

    

   رقابت های عمومی (open)

   بزرگسالان – آزاد

   تهران

   08/10 تا 10/10/95

    

   رقابت های عمومی  (open)

   بزرگسالان – فرنگی

   تهران

   08/10 تا 10/10/95

    

   قهرمان کشوری (بانوان)

   بزرگسالان – گراپلینگ

   مرکزی

   15/10 تا 17/10/95

    

   قهرمان کشوری (بانوان)

   بزرگسالان – آلیش

   مرکزی

   15/10 تا 17/10/95

    

   قهرمان کشوری (بانوان)

   جوانان  – گراپلینگ

   مرکزی

   15/10 تا 17/10/95

    

   قهرمان کشوری (بانوان)

   جوانان –  آلیش

   مرکزی

   15/10 تا 17/10/95

    

   قهرمان کشوری(مردان)

   بزرگسالان – گراپلینگ

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   قهرمان کشوری (مردان)

   بزرگسالان – آلیش

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   قهرمان کشوری ساحلی

   بزرگسالان – ساحلی

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   قهرمان کشوری ساحلی

   نوجوانان  – ساحلی

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   قهرمان کشوری ساحلی

   جوانان – ساحلی

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   قهرمان کشوری چوخه

   بزرگسالان – چوخه

   مرکزی

   21/10 تا 24/10/95

    

   جام جهان پهلوان تختی

   بزرگسالان –  آزاد

   تهران

   06/11تا 08/11/95

    

   جام جهان پهلوان تختی

   بزرگسالان – فرنگی

   تهران

   06/11تا 08/11/95

    

   جام جهان پهلوان تختی

   بزرگسالان –پهلوانی

   تهران

   06/11 تا 08/11/95

    

   تورنمنت جام یادگار امام

   نوجوانان – آزاد

   ایران

   20/11تا 22/11/95

    

   تورنمنت جام یادگار امام

   نوجوانان – فرنگی

   ایران

   20/11تا 22/11/95

    

   جام جهانی کشتی

   بزرگسالان – فرنگی

   تهران

   04/ 12 تا 06/12/95

    

   جام جهانی کشتی

   بزرگسالان – آزاد

   تهران

   18/12 تا 20/12/95

    

   انتخابی تیم ملی

   جوانان - آزاد

   استان داوطلب

   نیمه دوم اسفند ماه 95

    

   انتخابی تیم ملی

   جوانان-  فرنگی

   استان داوطلب

   نیمه دوم اسفند ماه 95