• کمیته پزشکی

   معرفی مسئول و اعضای کمیته

   • ۹:۷ ۱۳۹۵/۲/۲۵

   اعضای کمیته:

   1- دکتر صادق محبوبی – پزشک و عضو رسمی کمیته پزشکی اتحادیه جهانی کشتی
   2- دکتر رامین امیرساسان- دکترای تغذیه- مدیر گروه تغذیه کمیته پزشکی
   3- دکتر تورج ملک محمدی- پزشک و رئیس کمیته پزشکی- پزشک تیم های ملی
   4- دکتر امیر رشید لمیر – دکترای تغذیه
   5- دانیال رمضانی- کارشناسی ارشد فیزیوتراپی- مدیر گروه فیزیوتراپی کمیته پزشکی
   6- سید امید قاسمی
   7- ایوب منزه شایسته- دبیر کمیته پزشکی
   8- امیر رستمی

   کانال اطلاع رسانی: telegram.me/C_M_F


   نشانی: تهران، استادیوم ورزشی آزادی- خانه کشتی- فدراسیون کشتی 

    

   تلفن: 44714158-021
   نمابر: 44714489-021 


اتوماسیون اداری ژوبین