• کشتی امامعلی حبیبی - المپیک ۱۹۵۶ ملبورن- فیلم/

      کشتی امامعلی حبیبی - المپیک ۱۹۵۶ ملبورن- فیلم/

      • ۱۸:۴۲ ۱۳۹۵/۱/۱
      کشتی امامعلی حبیبی و شیگه کاساهارا از ژاپن در المپیک ملبورن که حبیبی صاحب مدال طلا شد و کاساهارا نیز به نقره رسید. این مسابقه در وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی آزاد برگزار شد.