• پس از تصویب شوراهای فنی/

   آخرین اصلاحیه فرآیند انتخاب تیم های ملی اعلام شد

   • ۱۲:۵۰ ۱۳۹۴/۸/۲۶
   آخرین اصلاحیه فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 95-94 اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در آخرین اصلاحیه فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی در سال فنی 95 -  94
   دو پیشنهاد اصلاحی که در سمینار روسای هیئت کشتی به تایید رسیده بود و توسط شوراهای فنی تیم های ملی نیز به تصویب رسید، اضافه شد که این تغییرات به شرح زیر است:

   فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد ، فرنگی ، و کشتی های سنتی (زنان و مردان) کشور در سال فنی 95– 94

   الف : نفرات مجاز جهت شرکت در مسابقه انتخابی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان در هر وزن (حداقل چهار و حداکثر دوازده کشتی‌گیر) در کشتی های آزاد ، فرنگی عبارتند از:

   1- حداقل دو و حداکثر شش کشتی‌گیر برتر در هر وزن از آخرین رقابت های قهرمانی کشور
   2- حداقل یک و حداکثر چهار کشتی گیر از آخرین رقابت های عمومی کشور (OPEN)
   3- کشتی‌گیران مدال‌آور آخرین رقابت‌های جهانی در رده سنی نوجوانان و جوانان در صورت احراز شرایط سنی ذیربط در همان رده سنی.
   4- کشتی‌گیران دارای مدال طلا از رقابت‌های نوجوانان جهان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان در صورت احراز شرایط سنی ذیربط.
   5- کشتی گیران دارای مدال طلا از آخرین رقابت های قهرمانی آسیا در تمامی رده سنی نوجوانان و جوانان در رقابت های انتخابی تیم ملی همان رده، در صورت احراز شرایط سنی ذیربط.
   6- نفرات اول از آخرین رقابت های کشتی پهلوانی نوجوانان و جوانان کشور ، و یا جشنواره های کشتی پهلوانی در صورت احراز شرایط سنی در رده سنی ذیربط در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی

   ب) رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور ، در سال فنی95-94  در قالب فرآیندی خاص، در دو مرحله، و در چارچوب سیاست ها و ضوابط زیر، برگزار خواهد  شد:
   مرحله اول : انتخابی مرحله اول تیم ملی در قالب رقابت های جام بین المللی تختی با حضور کشتی گیران واجد شرایط زیر برگزار خواهد شد :
   1-  حداقل 2 و حداکثر 4 نفر برتر از آخرین رقابت قهرمانی کشور (رقابت های قهرمانی کشور و رقابت های عمومی کشور در سال 94 به صورت ترکیبی با اعطا سهمیه به استان ها در قالب یک مسابقه برگزار می شود)
   2-  اعضای تیم ملی شرکت کننده در آخرین رقابت های جهانی کشتی آزاد و فرنگی جوانان.
   3- دارندگان مدال طلا ، نقره و برنز از آخرین رقابت کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا (قطر2015)در رده سنی بزرگسالان.
   4 - نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور در رشته کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان
   5 - کشتی گیران ملی پوش شرکت کننده در رقابت های جهانی سال 2015 بزرگسالان در آمریکا که نتوانسته اند مدال و سهمیه مسابقات گزینشی المپیک را کسب نمایند .
   6- کلیه مدال آوران رقابت های جهانی بزرگسالان در سال 2014 در تاشکند ، همچنین کلیه دارندگان مدال طلا در بازی های آسیایی اینچئون در رشته آزاد و فرنگی.
   7 - نفرات اول، دوم و سوم ،آخرین انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور(مشهد - خرداد ماه 94).
   تبصره : رقابت های انتخابی تیم ملی در اوزان غیر المپیکی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ، در یک مرحله و در جام بین المللی تختی انجام خواهد شد .
   مرحله نهایی: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی با حضور کشتی گیران واجد شرایط زیر برگزار خواهد شد: پیشنهاد کـادر فـنی ، در برگزاری رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، در چارچوب ضوابط ذیل ، باید به گونه ای باشد، که حداقل 2 کشتی گیر در هر وزن، برای انجام رقابت های نهایی انتخابی تیم ملی (مطابق اختیارات تعریف شده کادر فنی در فرآیند) دو ماه پیش از انجام رقابت های مذکور تعیین و معرفی شوند:
   1 - حداقل یک و حداکثر 3 کشتی گیر ایرانی برتر در "جام بین المللی تختی" در هر وزن ، بر مبنای رتبه بندی حاصله.
   2-  کلیه کشتی گیرانی که موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت های المپیک از مسابقات گزینشی شده باشند.
   3 -  حداکثر یک کشتی گیر ،در هر وزن، از میان کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های جام تختی ، بنا به تشخیص کادر فنی ذیربط و پذیرش مدیران تیم های ملی مربوطه .
   4- کشتی گیرانی که در اوزان المپیکی علاوه بر کسب سهمیه از رقابت های گزینشی مسابقات جهانی آمریکا 2015 ، موفق به کسب مدال طلا نیز شده باشند ، صرفاً در اوزان ذیربط، با کشتی گیر برتر، از رقابت میان کشتی گیران واجد شرایط در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی همان وزن ، حداکثر سه مسابقه (برای اخذ نتیجه دو برد از سه کشتی )خواهند داشت.
   5- کشتی گیرانی که در اوزان غیر المپیکی در رقابت های جهانی سال 2015موفق به کسب مدال شده باشند ، مجوز حضور در رقابت های مرحله نهایی انتخاب تیم ملی در اوزان المپیکی را  ، دارا خواهند بود.

   ج)  شرایط انتخاب تیم های ملی کشتی در رشته های کشتی سنتی مورد نظر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل خواهد  بود :
   1- رقابت های قهرمانی کشور در کشتی های سنتی مندرج در تقویم سال 2016 اتحادیه جهانی کشتی ، ملاک اصلی انتخابی تیم ملی در رده های سنی مختلف در مردان و زنان خواهد بود .
   2- در صورت لزوم و بنابه تشخیص کادر فنی ذیربط در هر یک از  رشته های مرتبط با کشتی های سنتی، پس از تایید مسئول فنی کشتی های سنتی فدراسیون (با نظر فدراسیون) ، برای رفع برخی از ابهامات احتمالی در تشخیص فرد برتر هر وزن ، رقابت های درون اردویی ، و یا رقابت های بین المللی می تواند ملاک ارزیابی نهایی قرار گیرد .
   3- در تمامی رشته های کشتی سنتی مندرج در تقویم سال 2016 اتحادیه جهانی کشتی (به غیر از کشتی ساحلی) به دلیل ظرفیت های محدود موجود ، و نا مشخص بودن برنامه ها ، صرفاً رقابت های داخلی - ملی در رده سنی بزرگسالان برگزار خواهد شد .
   4-  به دلیل برگزاری رقابت های قهرمانی کشور کشتی ساحلی در رده های سنی مختلف ، کادر فنی این رشته اجازه دارد ، با دعوت از مدال آوران رقابت های جهانی سال گذشته ، در قالب رقابت های درون اردویی (با رعایت قاعده دو پیروزی از سه مسابقه) ،نفرات برتر هر وزن برای حضور در رقابت های بین المللی اصلی (آسیایی ، جهانی ، و المپیک) را تعیین نماید .
   5-  با توجه به نقش محوری فدراسیون کشتی ایران در توسعه کشتی های سنتی در جهان ، ضوابط ملاک عمل در برگزاری رقابت ها مذکور ، ضوابط اعلامی فدراسیون کشتی خواهد بود . بدیهی است فدراسیون کشتی هماهنگی های لازم با سایر مراجع بین المللی را در این خصوص را خواهد داشت .

   د : توضیحات
   1- تمامی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی رده‌های سنی به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.(مفاد این بند به دلیل ضوابط ملاک عمل در جام بین المللی جهان پهلوان تختی ، در مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان اعمال نخواهد شد)
   2- در تمامی رقابت های قهرمانی کشور ، و رقابت های عمومی کشور (OPEN) در تمامی رده های سنی ، رقابت های سوم – چهارمی ، پنجم – ششمی برگزار خواهد شد . مفاد مورد نظر این بند در جام بین المللی تختی نیز اعمال می شود .
   3- دو کـشتی گـیر بـرتر هر وزن (فینالیست‌ها) در رقابت های انتخابی تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند. کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد، کشتی گیر برتر رقابت های انتخابی تیم ملی خواهد بود.
   4- زمان برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ملی حداقل شصت روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود.(اوزان المپیکی در رده سنی بزرگسالان کشتی آزاد و فرنگی، بر مبنای شرایط گزینشی پیش آمده، می توانند ، از مفاد این بند مستثنی باشند)
   5- هر گونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزان مجاز ، به وزن دیگر در رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده های سنی ، صرفاً با درخواست هیات کشتی استان ذیربط ، و با مجوز کادر فنی و تایید نهایی مدیر تیم های ملی مربوطه ، امکان پذیر خواهد بود.
   6- کشتی گیران اول تا ششم رقابت های انتخابی تیم ملی در تمامی رده‌های سنی در هر وزن، به ترتیب تیم های اول تا ششم ملی در هر سال فنی را تشکیل می دهند.
   7-  ضوابط و مقررات داوری در کلیه رقابت های تعیین شده در فرآیند انتخابی تیم‌های  ملی کشتی کشور بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود .
   8- حضور کشتی گیران غیر بومی از تیم های استان ها غیر مرتبط در مسابقات قهرمانی کشور و رقابت‌های عمومی (OPEN) ، مشمول جرائم بخشنامه ابلاغی شماره 5458/264 مورخ 26/12/92 فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
   9-  تشخیص فنی کادر‌های فنی تیم‌های ملی کشتی کشور ،در تمامی رده‌های سنی ،در خصوص تعیین تعداد کشتی گیر شرکت کننده در انتخابی تیم ملی (حداقل چهار و حداکثر دوازده کشتی گیر)، می‌باید به گونه ای باشد ،که قاعده   "رده بندی" کشتی گیران از رقابت های "مبنا"، نقض نگردد . (موضوع ردیف 3 – ب از بند هشتم این فرآیند از مفاد این بند مستثنی خواهد بود)
   10- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی ،در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ،به حوزه فنی مدیریت تیم‌های ملی مربوطه ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.
   11- در اوزانی که پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی، از نظر کادر فنی ذیربط ،در انتخاب نفر برتر آن وزن ،ابهام وجود داشته باشد، بنا به پیشنهاد کادر فنی و در صورت تایید شورای فنی مربوطه می‌توان، از طریق اعزام نفرات برتر اوزان مرتبط ،به تورنمنت‌های بین المللی، و یا برگزاری رقابت‌های درون اردویی، نسبت به رفع ابهامات احتمالی اقدام نمود . 
   12- مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابت های بین المللی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی خارجی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد . نفرات برتر تیم های ملی کشتی در تمامی رده‌های سنی پانزده روز مانده به رقابت‌های اصلی با پیشنهاد مدیران تیم های ملی و تایید نهایی شوراهای فنی تیم های ملی کشتی کشور معرفی می‌شوند.
   13- مبنای حضور کشتی گیران در جام های بین المللی "شاهد"، "یادگار امام(ره)"، و "روز جهانی کودک" به شرح زیر خواهد بود:
   - حداکثر 6 نفر برتر هر وزن ،از آخرین رقابت های قهرمانی کشور
   - کشتی‌گیران ملی‌پوش در آخرین رقابت‌های جهانی جوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام شاهد
   - کشتی‌گیران دارای مدال طلا از آخرین رقابت‌های جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام شاهد
   - کشتی‌گیران ملی‌پوش در آخرین رقابت‌های جهانی نوجوانان در صورت احراز شرایط سنی برای جام یادگار امام(ره)
   14- حوزه‌های مدیریت تیم‌های ملی کشتی کشور، حداقل یک ماه پیش از برگزاری رقابت‌های عمومی کشور(OPEN) ، در تمامی رده‌های سنی، نفرات واجد شرایط رقابت‌های قهرمانی کشور در هر وزن را ،برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اعلام خواهد کرد.
   15- مبنای انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در سال 2016 ، در اوزانی که در رقابت های انتخابی مرحله نهایی تیم ملی آنها برگزار شده است ، نتایج حاصل از رقابت های انتخابی تیم ملی ، و در سایر اوزان ، بر مبنای نتایج حاصل از جام بین المللی تختی ( رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی در اوزان المپیکی و مرحله نهایی در اوزان غیر المپیکی) خواهد بود.
   16- مبنای انتخاب کشتی گیران برای حضوردر رقابت های آسیایی کشتی آزاد و فرنگی 2016 تایلند، در رده سنی بزرگسالان ، نتایج و عملکرد حاصل از رقابت های جام بین المللی تختی خواهد بود .
   17- به منظور قدردانی و حمایت از پذیرش میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات عمومی (OPEN) هر استان می تواند علاوه بر سهمیه مندرج در بخشنامه ذیربط ، یک تیم (در هر وزن یک کشتی گیر) بیش از سهمیه تعیین شده جهت حضور در رقابت های مذکور معرفی نماید .
   18- کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های عمومی(Open) کشتی آزاد  و فرنگی در تمامی رده‌های سنی  عبارتند از:
   1-16-  تیم اول کشور : 32 کشتی گیر
   2-16-  تیم دوم و سوم کشور: 24 کشتی گیر
   3-16- تیم چهارم،پنجم و ششم کشور : 20 کشتی گیر
   4-16- تیم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور: 16 کشتی گیر
   5-16- تیم یازدهم تا بیستم و یکم کشور : 12 کشتی گیر
   6-16- از تیم بیست و یکم تا آخر: 8 کشتی گیر
   تبصره : مبنای برگزاری رقابت های قهرمانی کشور بزرگسالان در کشتی آزاد و فرنگی در سال فنی مذکور ،سهمیه بندی مندرج در مفاد این بند بر اساس نتایج حاصل از آخرین رقابت های قهرمانی کشور در رده سنی یاد شده خواهد بود .
   19- نحوه برگزاری رقابت های داخلی – ملی اعم از قهرمانی کشور ها ، رقابت های عمومی کشور (OPEN) ، و انتخابی های تیم ملی کشور بر مبنای ضوابط و سیاست های اعلامی فدراسیون کشتی خواهد بود .
   20- با عنایت به اهمیت کسب سهمیه برای حضور کشتی گیران ایرانی در رقابت های المپیک 2016 ، در اوزانی که در کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های ملاک عمل "سال 2015" موفق به کسب سهمیه نشده اند،   کادر های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در صورت تشخیص می توانند، برای آماده سازی کشتی گیران ذیربط در رقابت های مربوطه، در صورت لزوم، صرفاً در هر یک از اوزان فاقد سهمیه ، فقط یک کشتی گیر را از جمع کشتی گیران مجاز به شرکت در جام بین المللی تختی،از حضور در جام بین المللی مذکور معاف نمایند، تا بر اساس برنامه ای مشخص و از طریق حضور در سایر رقابت های تدارکاتی ، شرایط آمادگی جسمی و روانی لازم برای حضور در رقابت های گزینشی بدست آورد. کشتی گیر منتخب کادر فنی در صورت کسب سهمیه در رقابت های گزینشی، بصورت مستقیم در رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شرکت خواهد نمود.


اتوماسیون اداری ژوبین