• پس از تصویب در سمینار عمومی هیأت های کشتی کشور/

   طرح دفتر چه طلایی مربیان سازنده کشتی کشور اعلام شد

   • ۱۹:۲۸ ۱۳۹۴/۸/۲۱

   طرح دفتر چه طلایی مربیان سازنده کشتی کشور پس از تصویب در یازدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی کشور اعلام شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این طرح به شرح زیر است:

    

   «طرح دفتر چه طلایی مربیان سازنده کشتی کشور»

   الف)  اهـداف
   شناسایی و پرورش مربیان برتر سازنده ، فعال ، و مستعد،  کشور از میان مربیان شرکت کننده در کلاس های کنترل مربیگری درجه یک ملی در هر سال فنی ، و نیز از بین مربیان سازنده برتر کشور بر مبنای جدول رتبه بندی ذیربط، به منظور بهره مندی از قابلیت های فنی ایشان در هدایت تیم های ملی و منتخب کشتی ، در رده های سنی مختلف ، در رشته های کشتی آزاد ، فرنگی و سنتی. همچنین ایجاد فضای انگیزشی جدیدی برای مربیان سازنده کشور ، و افزایش فعالیت و خلاقیت های ایشان در امور فنی.
   ب) شیوه انتخاب مربیان واجد شرایط برای شرکت در دوره های مربیگری «دفترچه طلایی» کشتی کشور :
   در هر سال فنی حداکثر  ٣٠ مربی سازنده، مستعد و برتر  از میان مربیان کشتی آزاد ، فرنگی و سایر کشتی های سنتی شرکت کننده در کلاس های کنترل  مربیان درجه یک ملی ، همچنین سایر مربیان واجد شرایط و دارای درجه ملی که بر مبنای جدول رتبه بندی سالانه مربیان سازنده(مندرج در سایت رسمی فدراسیون کشتی)، در هر رده سنی و در هر رشته از کشتی، جزء سه مربی برتر سازنده سال باشند، (بر مبنای مستندات اخرین سال فنی) برای حضور در چهار کارگاه فنی که از سوی مدیر تیم های ملی ذیربط و با حضور مربیان تیم ملی تشکیل خواهد شد، شناسایی و معرفی می شوند.
   ج) چگونگی  اخذ" دفترچه طلایی" از سوی مربیان:
   در انتهای گارگاه های فنی موضوع بند "ب" این طرح ، پس از شرکت مربیان در آزمون های تئوری و عملی در نظر گرفته شده، قبول شدگان به کسب درجه مربی گری طلایی  و اخذ دفترچه مربیگری طلایی بمدت یکسال نائل خواهند شد. این مربیان سازنده میتوانند بنا به تشخیص سرمربیان تیم های ملی ذیربط ، و تایید مدیران تیم های ملی مربوطه(وفق آئین نامه فنی ملاک عمل)، به عنوان مربیان تیم های منتخب و ملی با کادرهای فنی تیم های ملی در کشتی آزاد، فرنگی و کشتی سنتی در طول سال فنی مربوطه، همکاری داشته باشند .
   تبصره١ : مربیان دارای دفترچه طلایی، هرسال بر مبنای آزمون های تئوری و عملی مرتبط با مربیان ملی مورد کنترل مجدد قرار خواهند گرفت .
   تبصره٢ : نحوه بکارگیری مربیان دارای دفترچه طلایی باید به گونه ای باشد  که زمان طولانی از محل سازندگی و آموزش خود ، دور نمانند.
   تبصره٣ : سیاست انتخاب مربیان واجد شرایط جهت اخذ  دفتر چه  طلایی مربیگری ، انقباضی بوده و حداکثر تعداد مربیان قبول شده در هر سال پنچ مربی خواهد بود.
   تبصره٤ : باتوجه به عدم شفافیت سیاستهای اتحادیه جهانی در خصوص مربیان کشتی های سنتی، اجرای این طرح پس از تعریف وضعیت فعالیت مربیان مذکور از سوی فدراسیون کشتی صورت خواهد گرفت.
   تبصره٥: مربیان دارای دفترچه طلایی ، سال فنی اینده، مجدداً با حضور در کلاسهای کنترل مربیگری ذیربط، و یا کسب نتایج برتر در جدول رتبه بندی مربیان، میتوانند مسیر اخذ دفترچه طلایی مربیگری را طی نمایند.
   د) نحوه  برگزاری کلاس های استاژ، کنترل ، ارتقاء و کارگاه های دفترچه طلایی :
   نحوه برگزاری کلاس های استاژ ، کنترل و ارتقاء مربیان درجه  دو و سه کشور بصورت منطقه ای است ، اما کلاس های کنترل مربیان درجه یک ملی و کارگاه های دفترچه  طلایی بصورت متمرکز خواهد بود .