• رقابتهای کشتی دانشجویان جهان – روسیه/

   مقررات داوری همچنان در حال تغییر است

   شرایط اعلام برنده در شرایط مساوی تغییر کرد

   تمامی فن های ریسکی امتیاز ندارد

   اعلام شرایط جدید در برنده شدن با اجرای فنون 3 و 5 امتیازی

   • ۱۲:۳۳ ۱۳۹۲/۴/۲۰

   رقابتهای کشتی یونیورسیاد دانشجویان جهان در حالی از ظهر امروز(پنجشنبه) به وقت محلی با مسابقات کشتی آزاد در شهر کازان روسیه آغاز می شود که فدراسیون جهانی کشتی و شخص نناد لالوویچ رئیس فیلا در ادامه تغییر مقررات داوری، قوانین جدیدی را در این رقابتها به اجراء می گذارند و گفته می شود این مسابقات مرحله نهایی برای آزمایش مقررات داوری فیلا می باشد.


   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و به نقل عزیزاله اطاعتی داور اعزامی به این رقابتها این تغییرات جدید که در کلینیک داوری رقابتهای یونیورسیاد روسیه اعلام شده به شرح زیر است:

   1- اگر کشتی گیران با اجرای فنون سرپا مانند زیر های مختلف حریف خود را در خاک بنشانند، 2 امتیاز فنی دریافت خواهند کرد، اما اگر این اتفاق در حالت رو در رو و زانو روی تشک اتفاق بیافتد، فقط به یک امتیاز فنی دست خواهند یافت .

    

   2 -  در پایان 6 دقیقه زمان قانونی، هر کشتی گیری که امتیاز بالاتر را داشته باشد، برنده محسوب می شود، اما اگر امتیازها برابر یعنی 5 – 5 ، 6 – 6 ، 4 – 4 ، 3 – 3 بود، برنده ها به 3 شکل زیر اعلام می شود:
   الف - کشتی گیری که فنون دارای امتیاز بالاتری اجرا کرده باشد برنده خواهد بود،‌ مثلا در کشتی که با حساب 5 – 5 به پایان رسیده، کشتی گیری که یک فن 3 امتیازی و 2 فن یک امتیازی داشته باشد و در مقابل حریف وی 2 فن 2 امتیازی و یک فن یک امتیازی، برنده خواهد بود.
    ب- کشتی گیری که اخطار نداشته باشد برنده خواهد بود، به طور مثال در کشتی که با حساب 6 – 6 به اتمام رسیده کشتی گیری برنده است که اخطار نگرفته باشد.
   پ- اگر تمامی 2 حالت قبلی در برگه داوری برای هر 2 کشتی گیر برابر باشد، کشتی گیری برنده خواهد شد که آخرین امتیاز را کسب کرده باشد، به طور مثال در کشتی 4 – 4 ، آبی یک فن 2 امتیازی و 2 فن یک امتیازی زده،‌ کشتی گیر قرمز هم همین شرایط را دارد، اما آخرین امتیاز را قرمز دریافت کرده است، در این شرایط، کشتی گیر قرمز برنده خواهد بود.


   3- کشتی گیرانی که در طول 6 دقیقه زمان قانونی 2 فن 3 امتیازی و یک فن 5 امتیازی اجرا کنند، اگر بلافاصله پس از اجرای فن، مجموع امتیازهای آنها ازحریف بیشتر و کشتی در شرایط نرمال باشد، داور بلافاصله با هماهنگی رییس تشک، کشتی را به نفع مجری فن قطع و دست وی را به عنوان فرد پیروز بالا خواهد برد.
   الف- اما اگر مجموع امتیازهای کسب شده مجری با حریف برابر شد، کشتی تمام نمی شود و باید تا پایان وقت قانونی ادامه یابد و اگر در کش و قوس اجرای فن مدافع مجری را بدل و ضربه فنی کرد، ضربه وی معتبر خواهد بود. ( پیش از این اعلام شده بود که اگر مجری 2 فن 3 امتیازی و یا یک فن 5 امتیازی اجرا کرد و مجموع امتیازهای وی با حریف برابر شد، هر زمان یک امتیاز بیشتر کسب کرد، کشتی باید به نفع وی قطع شود که اکنون این بند تغییر کرده است.)

   ب- کشتی گیران مجری 2 فن 3 امتیازی و یک فن 5 امتیازی، باید در همان لحظه که فن را اجرا می کنند، مجموع امتیازاتشان از حریف بیشتر بشود تا پیش از وقت قانونی برنده اعلام شوند، در غیر این صورت اگر پس از خارج شدن از آن شرایط، حتی صاحب امتیاز برتر هم بشوند، کشتی قبل از وقت قانونی قطع نشده و وی برنده اعلام نخواهد شد.( که به نظر می رسد کمی ابهام دارد.)
    
   پ- در هر زمانی از وقت قانونی، کشتی گیری که موفق به اجرای 2 فن 3 امتیازی و یک فن 5 امتیازی بشود و مجموع امتیازهای او با حریف برابر شود، اما حریف او روی پل باشد و داور هم 5 شماره بشمارد و یک امتیاز به مجری بدهد، پس از خارج شدن از حالت خطر، داور می تواند به خاطر بالاتر بودن مجموع امتیازات مجری وی را قبل از پایان وقت برنده اعلام کند، چون یک امتیاز برتر در ادامه دومین فن 3 امتیازی و یا فن 5 امتیازی کسب شده است.
    
   ت- باید توجه داشت که هر کشتی گیری که موفق به اجرای 2 فن 3 امتیازی یا یک فن 5 امتیازی می شود، برای برنده اعلام شدن قبل از پایان وقت قانونی، باید مجموع امتیازهایش از حریف بیشتر باشد، در غیر این صورت کشتی باید همچنان تا پایان ادامه یابد.

    

   4- ریسک برای اجرای فنون چه در سرپا و چه در خاک  امتیازی ندارد و از سوی داور و پس از گرفتن تایید قاضی و رییس تشک سرپا داده خواهد شد.به طور مثال مجری، فن کمر از سرپا و یا فیتو در حالت رو در رو و زانو روی زمین اجرا می کند، اما امتیازی در بر ندارد و خود بدون دخالت حریف در خاک وی قرار می گیرد، بدون در بر داشتن امتیاز از سوی داور سرپا داده می شود.
    
   5- در تمامی اخطار های کشتی آزاد و فرنگی قبل از دادن اخطار ها، داوران باید کشتی را قطع و به کشتی گیر کم کار به طور شفاهی تذکر بدهند،‌ در کشتی آزاد در کم کاری ها، اجرای فنون فول، فرارها، سرگذاشتن ها باید ابتدا کشتی قطع و به طور شفاهی به کشتی گیر تذکر داده شود و پس از آن در صورت ادامه 10 الی 15 ثانیه بعد تقاضای اخطار شود، در کشتی فرنگی نیز قبل از اخطار اول باید، کشتی قطع و به طور شفاهی به کشتی گیر کم کار تذکر داده و پس از آن در صورت ادامه اخطار و یک نمره تقاضا شود.
    
   الف- البته بند تعلق گرفتن اخطار به کشتی گیران کم کار تا 2 دقیقه از زمان کشتی از سوی داور همچنان پا برجاست، درواقع اگر کشتی ها آنقدر به هم نزدیک بود که هیچ یک از 2 کشتی گیر موفق به کسب امتیاز نشد، داور تا قبل از 2 دقیقه اول باید یکی از کشتی گیران را کم کار تلقی کرده و با قطع کشتی به وی تذکر شفاهی دهد و از این زمان کشتی گیر کم کار 30 ثانیه وقت دارد تا امتیاز کسب کند، درغیر این صورت یک اخطار گرفته و یک امتیاز هم از دست می دهد.
    
   ب- براساس مقررات تازه پیشنهاد شده فیلا، در کشتی فرنگی هم به مانند  کشتی آزاد قبل از اخطار، باید کشتی قطع و به کشتی گیر کم کار تذکر شفاهی داده و در صورت ادامه اخطار اول همراه با یک امتیاز جریمه به کشتی گیر کم کار تعلق بگیرد .
    
   پ- در مقررات جدید، هر اخطار در کشتی فرنگی با امتیاز همراه خواهد بود، این درحالی است  که در مقررات قبلی، اخطار اول به وسیله علامت از سوی داور و هماهنگی با رییس تشک شروع که در ادامه اخطار دوم با قطع کشتی و بدون امتیاز به کشتی گیر کم کار داده می شد.
    
   ت-در اخطار های کشتی فرنگی به مانند مقررات قبلی، در اخطارهای دوم و سوم یک اخطار و یک امتیاز جریمه به کشتی گیر کم کار داده و از کشتی گیر فعال پرسیده می شود که دوست دارد کشتی را در سرپا ادامه دهد یا خاک.
    

   لالوویچ رئیس فیلا توجه خاصی به نحوه اجرای مقررات جدید در رقابت های کشتی یونیورسیاد دارد اما این احتمال  وجود دارد اجرای مقررات مطرح شده در این رقابت ها آخرین مرحله تغییرات نباشد، چراکه قرار است تا جهانی 2013 بوداپست مجارستان همواره بهترین پیشنهادات از کشورهای صاحب کشتی در مقررات تدوین شده اعمال شود تا رقابت ها روز به روز به  اهداف فیلا و کمیته بین المللی المپیک که همانا بازگشت کشتی به اصل خود است، نزدیک شود.


اتوماسیون اداری ژوبین