• تقویم سال 2013 میلادی فیلا/

   برنامه مسابقات جهانی، قاره ای و بین المللی کشتی از دی ماه 91 تا پایان آذرماه 92

   • ۱۶:۲۳ ۱۳۹۲/۱/۱۲

   تقویم فدراسیون جهانی کشتی در سال2013 میلادی در پیوند زیر قابل دریافت است.

    

    اینجا

    

   جهت استفاده از پیوند بالا می توانید با تغییر زبان سایت از فرانسوی به انگلیسی و انتخاب هر ماه میلادی از برنامه مسابقات بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی کشتی مطلع شوید.