• تقویم سال 2012 میلادی/

   برنامه مسابقات بین المللی کشتی در فصل پایانی سال 90 و سال 91

   • ۱۸:۰ ۱۳۹۰/۱۱/۵

   تقویم فدراسیون جهانی کشتی در سال 2012 میلادی در پیوند زیر قابل دریافت است.

    

    اینجا

    

   جهت استفاده از پیوند بالا می توانید با تغییر زبان سایت از فرانسوی به انگلیسی و انتخاب هر ماه میلادی از برنامه مسابقات بین المللی زیر نظر فدراسیون جهانی کشتی مطلع شوید.