صفحه نخست | درباره ما | تماس باما                                                           
 شنبه 9 اردیبهشت 1396 
Skip Navigation Links

                                                                                                                     

    رده بندي انفرادي بازي‌هاي آسيايي
رده بندي انفرادي بازي‌هاي آسيايي

رده بندي انفرادي بازي‌هاي آسيايي

مشاهير كشتي ايران بازدید:۳۹۱۳۴ ۱۶:۱۵ ۱۳۸۶/۹/۲۷ ادامه

كشتي آزاد

1954(مانيل)

52 كيلوگرم: 1- محمد دين(پاكستان) 2- يوشو كيتانو(ژاپن) 3- فابيلا باسيليو(فيليپين)

57 كيلوگرم: 1- مينورو ايزاكو(ژاپن) 2- هان دوك هونگ(كره جنوبي) 3- امين محمد(پاكستان)

62 كيلوگرم: 1- شيگرو كاساهارا(ژاپن) 2- ناپيلي مانسوتو(فيليپين) 3- كيم يون جون(كره جنوبي)

67 كيلوگرم: 1- تاكئو شيموتوري(ژاپن) 2- خسيد(هند) 2- محمد اشرف(پاكستان)

73 كيلوگرم: 1- يوتاكا كانكو(ژاپن) 2- عبدل رشيد(پاكستان) 3- ليم بائه يونگ(كره جنوبي)

79 كيلوگرم: 1- كازو كاتسوراموتو(ژاپن) 2- نيكولاس آركالس(فيليپين) 3- سوهان روي سينگ(هند)

87+ كيلوگرم: 1- كنزو فوكودا(ژاپن) 2- باريالاي ناصري(افغانستان)

1958(توكيو)

52 كيلوگرم: 1- ريوجيوشيدا(ژاپن) 2- خليل رعيت پناه(ايران) 3- سوجاه (پاکستان)

57 کيلوگرم: 1- مينورو ايزوکا(ژاپن)2- اختر (پاکستان) 3- غلامحسين زندی(ايران)

62 کيلوگرم: 1- کيوشی ناکاگاوا(ژاپن)2- دين سيراج(پاکستان) 3- ناصر گيوه چی(ايران)

67کيلوگرم: 1- امامعلی حبيبی(ايران) 2- کازو آبه(ژاپن) 3- بونگ چانگ وون(کره جنوبی)

73 کيلوگرم: 1- يوتاکا کانکو(ژاپن) 2- توفيق جهانبخت(ايران) 3- محمد بشير(پاکستان)

79 کيلوگرم: 1- تاکاشی ناگای(ژاپن) 2- نبی سروری(ايران) 3- نيکولاس آرکالس(فيليپين)

87 کيلوگرم: 1- غلامرضا تختی(ايران) 2- هارو تاکاگی(ژاپن) 3- هوانگ چا وون(کره جنوبی)

87+کيلوگرم: 1- عباس زندی(ايران) 2- محمد نظير(پاکستان) 3- ميتسوهيرو اوهيرا(ژاپن)

1962(جاکارتا)

52 کيلوگرم: 1- نوريوکی هارادا(ژاپن) 2- سون چانگ (کره جنوبی) 3- مالوا(هند)

57 کيلوگرم: 1- تاداشی آسايی(ژاپن) 2- دين سيراج(پاکستان) 3- کيل چان يونگ(کره جنوبی)

63 کيلوگرم: 1- اوسامو واتانابه(ژاپن) 2- محمد اختر(پاکستان) 3- ابراهيم محمد(افغانستان)

70 کيلوگرم: 1- کازو آبه(ژاپن) 2- چاند اودی(هند) 3- غلام رسول(پاکستان)

78 کيلوگرم: 1- يوتاکا کانکو(ژاپن) 2- محمد بشير (پاکستان) 3- چاند گاندی لاکسمی(هند)

87 کيلوگرم: 1- محمد فيض(پاکستان) 2- ساجان سينگ(هند) 3- شونيچی کاوانو(ژاپن)

97 کيلوگرم: 1- ماروتی مان(هند) 2- هارو تاکاگی(ژاپن) 3- محمد نياز(پاکستان)

97+کيلوگرم: 1- محمد سعيد(پاکستان) 2- گانپات عندل کار(هند) 3- جيرو سکی(ژاپن)

1966 بانکوک

52 کيلوگرم: 1- شيگو ناکاتا(ژاپن) 2- اکبر حيدری(ايران) 3- شامرائو سابل(هند)

57 کيلوگرم: 1- تاداميچی تاناکا(ژاپن) 2- محمد علی فرخيان(ايران) 3- بيشامبار سينگ(هند)

63 کيلوگرم: 1- ماساکی کانکو(ژاپن) 2- محمد ابراهيم سيف پور(ايران) 3- موو(کره جنوبی)

70 کيلوگرم: 1- عبدالله موحد(ايران) 2- يوشيهارو توبيتا(ژاپن) 3- چاد(هند)

78 کيلوگرم: 1- محمد بشير(پاکستان) 2- حسين تهامی(ايران) 3- سوک(کره جنوبی)

87 کيلوگرم: 1- تاتسو ساساکی(ژاپن) 2- محمود معزی پور(ايران) 3- سينگ(هند)

97 کيلوگرم: 1- منصور مهديزاده(ايران) 2- بيشوانات سينگ(هند) 3- شونيچی کاوانو(ژاپن)

97+ کيلوگرم: 1- اسکندر فيلابی(ايران) 2- انور(پاکستان) 3- بيم سينگ(هند)

1970 (بانکوک)

48 کيلوگرم: 1- ابراهيم جوادی(ايران) 2- يوشيوکی ماتسوهاشی(ژاپن) 3- کيم هوا کيونگ(کره جنوبی)

52 کيلوگرم: 1- محمد قربانی(ايران) 2- کيومی کاتو(ژاپن) 3- کيم نيونگ جون(کره جنوبی)

57 کيلوگرم: 1- هيدکی ياناگيدا(ژاپن) 2- آن جائه وون(کره جنوبی) 3- محمد سردار(پاکستان)

62 کيلوگرم: 1- شمس الدين سيد عباسی(ايران) 2- کيوشی آبه (ژاپن) 3- کيم مون کو(کره جنوبی)

68 کيلوگرم: 1- عبدالله موحد(ايران) 2- کيکو وادا(ژاپن) 3- اوم پراکاش(هند)

74 کيلوگرم: 1- توشيدادا يوشيدا (ژاپن) 2- محمد فرهنگ دوست(ايران) 3- مختار سينگ(هند)

82 کيلوگرم: 1- تاتسو ساساکی(ژاپن) 2- علی حاجيلو(ايران) 3- نتار پال(هند)

90 کيلوگرم: 1- داريوش ذاکری(ايران) 2- جيت سينگ(هند) 3- کويچی تانی(ژاپن)

100 کيلوگرم: 1- چاندی رام(هند) 2- شيزو يادا(ژاپن) 3-ابوالفضل انوری(ايران)

100+ کيلوگرم: 1- اسکندر فيلابی(ايران) 2- يوری هيده ايسوگای(ژاپن) 3- محمد معروف(پاکستان)

1974(تهران)

48 کيلوگرم: 1- آکيرا کودو(ژاپن) 2- سبحان روحی(ايران) 3- انتايوان(مغولستان)

52 کيلوگرم: 1- ابراهيم جوادی(ايران) 2- يوجی تاکادا(ژاپن) 3- ساتبير(هند)

57 کيلوگرم: 1- محسن فرح وشی(ايران) 2- تاداشی ساساکی(ژاپن) 3- ها هی وو(کره شمالی)

62 کيلوگرم: 1- يونگ جون مو(کره جنوبی) 2- زوگ اويدو(مغولستان) 3- محمدرضا نوايی(ايران)

68 کيلوگرم: 1- ياسابورو سوگاوارا(ژاپن) 2- محمد خرمی(ايران) 3- چانگ هو سونگ(کره جنوبی)

74 کيلوگرم: 1- منصور برزگر(ايران) 2- سريتر(مغولستان) 3- ميتسو دگاوا(ژاپن)

82 کيلوگرم: 1- حميد عليدوستی(ايران) 2- ماسارو موتگی (ژاپن) 3- ستپال سينگ(هند)

90 کيلوگرم: 1- سرنتوگوخ(مغولستان) 2- رضا خرمی(ايران) 3- ماکوتو کاماتا(ژاپن)

100 كيلوگرم: 1- خورلو بايانمونخ(مغولستان) 2- رضا سوخته سرايی(ايران) 3- سوخچاين(هند)

100+ کيلوگرم: 1- اسکندر فيلابی(ايران) 2- يوری هيده ايسوگای(ژاپن) 3- م.خان(پاکستان)

1978(بانکوک)

48 کيلوگرم: 1- تاکاشی ايريه(ژاپن) 2- جانگ سه هونگ(کره شمالی) 3- کيم هوا کيونگ(کره جنوبی)

52 کيلوگرم: 1- يوجی تاکادا(ژاپن) 2- کيم جونگ کيو(کره جنوبی) 3- وجوين گانبات(مغولستان)

57 کيلوگرم: 1- هيدکی تومياما(ژاپن)  3- کيم اوی کو(کره جنوبی)

62 کيلوگرم: 1- يانگ جونگ مو (کره جنوبی) 2- نوريويامازاکی (ژاپن) 3- وحيد عبدل(پاکستان)

68 کيلوگرم: 1- زوگ اويد(مغولستان) 2- آکيرا مياهارا(ژاپن) 3- گو جين وون(کره جنوبی)

74 کيلوگرم: 1- راجيندر سينگ(هند) 2- کاتسويا کاوادا(ژاپن) 3- جامتسيگين داواجا(مغولستان)

82 کيلوگرم: 1- ماسارو موتگی(ژاپن) 2- آدوتسجين باتارخو(مغولستان) 3- عبدل برسام(عراق)

90 کيلوگرم: 1- کارتار سينگ(هند) 2- گوتروسورن(مغولستان) 3- كائو چينگ(چين)

100 كيلوگرم: 1- هيروشي ياماموتو(ژاپن) 2- جامش بور (مغولستان) 3- اودين صلاح(پاكستان)

100+كيلوگرم: يوشياكي ياتسو(ژاپن) 2-  ساتپال سينگ(هند) 3- جاويد گيلول(پاكستان)

1982(دهلي‌نو)

48 كيلوگرم: 1- تاكاشي كوباياشي (ژاپن) 2- كيم چول هان (كره شمالي) 3- سون گاب دو(كره جنوبي)

52 كيلوگرم: 1- توشيو آساكورا(ژاپن) 2-  محمد حسين دباغي(ايران) 3- كيم جونگ كيو(كره جنوبي)

57 كيلوگرم: 1- هيدكي تومياما(ژاپن) 2- عسگري محمديان(ايران) 3- آشوك كومار(هند)

62 كيلوگرم: 1- هيروشي كانكو(ژاپن) 2- لي جانگ كان(كره جنوبي) 3-  احمد رضايي(ايران)

68 كيلوگرم: 1- بوياندلگار بولد(مغولستان) 2- ماساكازو كاميمورا(ژاپن) 3- يو اين تاك(كره جنوبي)

74 كيلوگرم: 1- محمد حسين محبي(ايران) 2- گو جين وون(كره جنوبي) 3- چو سانگ مو(كره شمالي)

82 كيلوگرم: 1- زوگوين دوچين(مغولستان) 2- خيري(افغانستان) 3- پاك جي هونگ(كره شمالي)

90 كيلوگرم: 1- محمد حسن محبي(ايران) 2- كارتار سينگ(هند) 3- آكيرا اوتا(ژاپن)

100 كيلوگرم: 1- شارام پال سينگ(هند) 2- داشدورجين تسرنتوگوخ(مغولستان) 3- محمود گنجي (ايران)

100+ كيلوگرم: 1- رضا سوخته سرايي(ايران) 2- محمد  فرهان جاسم(عراق) 3- سينگ(هند)

1986(سئول)

48 كيلوگرم: 1- مجيد تركان(ايران) 2- ون گائو(چين) 3- تاكاشي ايري(ژاپن)

52 كيلوگرم: 1- ميتسورو ساتو(ژاپن) 2- يعقوب نجفي جويباري(ايران) 3- سون گاب دو(كره جنوبي)

57 كيلوگرم: 1- عسكري محمديان(ايران) 2- كونگ يونگ ايل(كره جنوبي) 3- توشيو آساكورا(ژاپن)

62 كيلوگرم: 1- لي جانگ كئون(كره جنوبي) 2- كازوهيتو آكاشي(ژاپن) 3- اكبر فلاح(ايران)

68 كيلوگرم: 1- كيم سو هوان(كره جنوبي) 2- كاسي آكاشي(ژاپن) 3- علي اكبر نژاد(ايران)

74 كيلوگرم: 1- هان ميونگ وو(كره جنوبي) 2-  توموهيرو تسونوزاكي(ژاپن)

82 كيلوگرم: 1- او هيو چول(كره جنوبي) 2- تاكاشي كيكوشي(ژاپن) 3- محمد حسين محبي(ايران)

90 كيلوگرم: 1- عبدل مجيد(پاكستان) 2- محمد حسن محبي(ايران) 3- سورش كومار(هند)

100 كيلوگرم: 1- كارتار سينگ(هند) 2- پرويز بات(پاكستان) 3- كاظم غلامي(ايران)

130 كيلوگرم: 1- عليرضا سليماني(ايران) 2- محمد فرهان جاسم(عراق) 3- گورماخ سينگ(هند)

1990 (پكن)

48 كيلوگرم: 1- كيم جونگ شين(كره جنوبي) 2- اومبير سينگ(هند) 3- هوسبايار تسرنباتارين(مغولستان)

52 كيلوگرم: 1- اويس ملاح(ايران) 2- هيدو ساساياما(ژاپن) 3- سول سو چول(كره شمالي)

57 كيلوگرم: 1- كيم يونگ سيك(كره شمالي) 2- ارسلانگين تسدنسودنوم(مغولستان) 3- جليل جهانشاهي(ايران)

62 كيلوگرم: 1- تاكومي آداچي(ژاپن) 2- كيم ايل چول(كره شمالي) 3- شين سانگ كيو(كره جنوبي)

68 كيلوگرم: 1- پارك جان سونگ(كره جنوبي) 2- رسول خادم(ايران) 3- يانگ ژيانگ(چين)

74 كيلوگرم: 1- بهروز ياري(ايران) 2- لودوين انخبايار(مغولستان) 3- پارك جائه هيون(كره جنوبي)

82 كيلوگرم: 1- پونتساگين سوبات(مغولستان) 2- آيت واگذاري(ايران) 3- لي دونگ وو(كره جنوبي)

90 كيلوگرم: 1- اوه هيو چول(كره جنوبي) 2-....... 3- ايوب بني نصرت(ايران)

100 كيلوگرم: 1- كيم تائه وو(كره جنوبي) 2- بولدين جاهلانتوگس(مغولستان) 3- سوباش ورما(هند)

130 كيلوگرم: 1- رضا سوخته سرايي(ايران) 2- آدوتسجين باتارخو(مغولستان) 3- جو بيونگ اون(كره جنوبي)

1994 (هيروشيما)

48 كيلوگرم: 1- نادر رحمتي(ايران) 2- زومبايان تومندمبرل(مغولستان) 3- مون ميونگ سئوك(كره جنوبي)

52 كيلوگرم: 1- مائولين ماميروف(قزاقستان) 2- دون دگ(چين) 3- نورالدين دونبايف(قرقيزستان)

57 كيلوگرم:1- تسوگبايار تسرنباتار(مغولستان) 2- ماكسات بوبوربكوف(قرقيزستان) 3- اويس ملاح(ايران)

62 كيلوگرم: 1- تاكاهيرو وادا(ژاپن) 2- جانگ جائه سانگ(كره جنوبي) 3-  رضا صفايي(ايران)

68 كيلوگرم: 1- علي اكبرنژاد(ايران) 2- ريوسابورو كاتسو(ژاپن) 3- هوانگ سانگ هو(كره جنوبي)

74 كيلوگرم: 1- بهروز ياري(ايران) 2- تاكويا اوتا(ژاپن) 3- پارك جانگ سون(كره جنوبي)

82 كيلوگرم: 1- امير رضا خادم(ايران) 2- المادي جبرائيلوف(قزاقستان) 3- هيدكازو يوكوياما(ژاپن)

90 كيلوگرم: 1- رسول خادم(ايران) 2- آتسوشي ايتو(ژاپن) 2- اسلام بايرامكوف(قزاستان)

100 كيلوگرم: 1- كيم تائه وو(كره جنوبي) 2- ايوب بني نصرت(ايران) 3- بات اردن باتوگو(مغولستان)

130 كيلوگرم: 1- ابراهيم مهربان(ايران) 2- ايگور كليموف(قزاقستان) 3- كيم ايك هي(كره جنوبي)

1998 (بانكوك)

54 كيلوگرم: 1- جين جو دونگ(كره شمالي) 2- بهنام طيبي(ايران) 3- مائولين ماميروف(قزاقستان)

58 كيلوگرم: 1- ري يونگ سام(كره شمالي) 2- پوروباتار اويونبولگ(مغولستان) 3- محمد طلايي(ايران)

63 كيلوگرم: 1- جانگ جائه سانگ(كره جنوبي) 2- راميل اسلام اف(ازبكستان) 3- بويانتوگ سوگباتار(مغولستان)

69 كيلوگرم: 1- امير توكليان(ايران) 2- احمد اوستا(سوريه) 3- ريوسابورو كاتسو(ژاپن)

76 كيلوگرم: 1- مون اين جائه(كره جنوبي) 2- كنجي كوسيبا(ژاپن) 3- روسلان وليف(قزاقستان)

85 كيلوگرم: 1- عليرضا حيدري(ايران) 2- رسول كاتينواسوف(ازبكستان) 3- ماگمد كوروگليف(قزاقستان)

97 كيلوگرم: 1- عباس جديدي(ايران) 2- سومياباسار دولگورسورن(مغولستان) 3- سوسلان فرايف(ازبكستان)

130 كيلوگرم: 1- عليرضا رضايي(ايران) 2- گئورگي كايسينوف(ازبكستان) 3- اوسوخبايار گلگجامتس(مغولستان)

2002 (بوسان)

55كيلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبكستان) 2- چيكارا تانابه(ژاپن) 3- محمد رضايي(ايران)

60 كيلوگرم: 1- پوروباتار اويونبولگ(مغولستان) 2- سونگ جائه ميونگ(كره جنوبي) 3- اولان نادربيك(قرقيزستان)

66 كيلوگرم: 1- بائه جين كوك(كره جنوبي) 2- عليرضا دبير(ايران) 3- نورجين بايارماگناي(مغولستان)

74 كيلوگرم: 1- چو بيونگ كوان(كره جنوبي) 2- يوسف عبدالسلام‌اف(تاجيكستان) 3- مهدي حاجي‌زاده(ايران)

84 كيلوگرم: 1-  مون اي جائه(كره جنوبي) 2- ماگمد كوروگليف(قزاقستان) 3- شاميل علي‌اف(تاجيكستان)

96 كيلوگرم: 1- عليرضا حيدري(ايران) 2- الكسي كروپنياكوف(قرقيزستان) 3- ماگمد ابراگيموف(ازبكستان)

120 كيلوگرم: 1- آرتور تايمازوف(ازبكستان) 2- عباس جديدي(ايران) 3- پالويندر سينگ چيما(هند)

2006(دوحه)

55 كيلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبكستان) 2- جون هيون گوك(كره شمالي) 3- هيده‌نوري تائوكا(ژاپن) و كيم هيو ساب(كره جنوبي)

60 كيلوگرم: 1- مراد محمدي(ايران) 2- سونگ جائه ميونگ(كره جنوبي) 3- يوگشوار دات(هند) و ري يونگ چول(كره شمالي)

66 كيلوگرم: 1- بائك جين كوك(كره جنوبي) 2- تاكافومي كوجيما(ژاپن) 3- باتزوريگ بويانجاو(مغولستان) و ساشيل كومار(هند)

74 كيلوگرم: 1- اصغر بذري(ايران) 2- چو بيونگ كوان(كره جنوبي) 3- عبدالحكيم شاپيف(قزاقستان) و سوسلان تيگيف(ازبكستان)

84 كيلوگرم: 1- رضا يزداني(ايران) 2- زائوربك سوخيف(ازبكستان) 3- ماگمد كوروگليف(قزاقستان) و نوه جه هيونگ(كره جنوبي)

96 كيلوگرم: 1- عليرضا حيدري(ايران) 2- اولگ كالاگوف(ازبكستان) 3- الكسي كروپنياكوف

( قرقيزستان) و تايموراز تيگيف(قزاقستان) 

120 كيلوگرم: 1- آرتور تايمازوف(ازبكستان) 2- فردين معصومي(ايران) 3- پالويندر سينگ چيما(هند) و لي سه هيونگ(كره جنوبي)

 

 

2010 (گوانگجو- چین)

 

55 کیلوگرم: 1- دلشاد منصوراف(ازبکستان) 2-یانگ کیونگ ایل(کره شمالی) 3- یاساهیرو اینابه (ژاپن) و کیم هیو ساب(کره جنوبی) 

60 کیلوگرم: 1- مانداراخناران گانزوریک( مغولستان) 2-هیرویوکی اودا(ژاپن) 3- زوماگازیف(قزاقستان) وگائو فنگ ( چین)

66 کیلوگرم: 1- یونیمیتسو (ژاپن) 2- مهدی تقوی( ایران) 3 - لئونید اسپریدینوف( قزاقستان) ویانگ چانگ سانگ(کره شمالی)

74 کیلوگرم: 1- صادق گودرزی ( ایران) 2- ناگاشیما(ژاپن) 3- دورجاوانچیگ (مغولستان) و لی یان سئوک (کره جنوبی)

84 کیلوگرم: 1- جمال میرزایی (ایران) 2- لی جائه سانگ (کره جنوبی) 3- پاریو (مغولستان) و بایداشف ( قزاقستان)

96 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی ( ایران) 2- قربان قربان اف (ازبکستان) 3- ایسوکاوا (ژاپن) و خاطری ( هند)

120 کیلوگرم: 1- آرتور تایمازوف ( ازبکستان) 2 - جارگالسیخان( مغولستان) 3- فردین معصومی (ایران) ولی لانگ (چین)


2014 (اینچئون - کره جنوبی)

 


57 کیلوگرم: 1- هاک جین جونگ (کره شمالی) 2- رسول کالیف (قزاقستان) 3- جان سیک یون (کره جنوبی) و نومین باتبولد (مغولستان) 5- نیکولای نویف (تاجیکستان) و فومیتاکا موریشیتا (ژاپن)
61 کیلوگرم: 1- مسعود اسماعیل پور (ایران) 2- باجرانگ (هند) 3- سئونگ چول لی (کره جنوبی) و نورویوکی تاکاتسوکا (ژاپن) 5- دولت نیازبیکوف (قزاقستان) و توشینتولگا تومنبیلگ (مغولستان)
65 کیلوگرم: 1- یوگشوار دات (هند) 2- زلیم خان یوسوپوف (تاجیکستان) 3- کاتای یرلانبیک (چین) و اختیار نوروزاف (ازبکستان) 5- جیون هیوک کانگ (کره شمالی) و توموتسوگو ایشیدا (ژاپن)
70 کیلوگرم: 1- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) 2- مان هو اوه (کره جنوبی) 3- تاکافومی کوجیما (ژاپن) و المان دوگدوربک (قرقیزستان)  5- های وی لینگ (چین) و میونگ سانگ جانگ (کره شمالی)
74 کیلوگرم: 1- رشید قربان اف (ازبکستان) 2- عزت اله اکبری (ایران) 3- سانگ کیو لی (کره جنوبی) و نارسینگ یاداو (هند) 5- محمد بوت (پاکستان) و دایسوکه شیمیدا (ژاپن)
86 کیلوگرم: 1- میثم مصطفی جوکار (ایران) 2- یسبولات نورژومبایف (قزاقستان) 3- امید جان عثمان اف (ازبکستان) و یوک جی وان کیم (کره جنوبی) 5- بهادر قدیراف (تاجیکستان) و فنگ ژانگ (چین)
97 کیلوگرم: 1- رضا یزدانی (ایران) 2- ماگومد موسی یف (قرقیزستان) 3- خودربولگا دورجخاند (مغولستان) و ماگومد ابراگیم اف (قزاقستان) 5- چان اوک یون (کره جنوبی) و ساتیوارت کادیان (هند)
125 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (ایران) 2- دولت شابانبای (قزاقستان) 3- نوبویوشی آراکیدا (ژاپن) و جین کیونگ نام (کره جنوبی) 5- رجا الکراد (سوریه) و چولونبات جارگالسایخان (مغولستان)

به دلیل قانون مسابقات تیم ایران در یک وزن نماینده نداشت (65 کیلوگرم)


مجموع مدال هاي كشتي آزاد  ايران در بازي‌هاي آسيايي: 48 طلا، 29 نقره، 17 برنز

 

 

كشتي فرنگي

 

 

بازي‌هاي آسيايي – كشتي فرنگي

1962(جاكارتا)

52 كيلوگرم: 1- مالوا(هند) 2- تسوتومو هاناهارا(ژاپن) 3- فكسموتاري(اندونزي)

57 كيلوگرم: 1- ماساميتسو ايچيگوشي(ژاپن) 2- دين سيراج( پاكستان) 3- نارينگومه(هند)

63 كيلوگرم: 1- توكواكي فوجيتا(ژاپن) 2- فيردائوس پاچمن(اندونزي) 3- محمد اختر(پاكستان)

70 كيلوگرم: 1- يوئيچي ساساكي (ژاپن) 2- چاند اودي (هند) 3- غلام رسول (پاكستلن)

78 كيلوگرم: 1- يوتاكا كانكو (ژاپن) 2- محمد بشير (پاكستان) 3- تائه يونگ اوه (كره‌جنوبي)

87كيلوگرم: 1- شونيچي كاوانو (ژاپن) 2- ساجان سينگ (هند) 3- محمد فيض (پاكستان)

97 كيلوگرم: 1- محمد نياز (پاكستان) 2- مان ماروتي (هند) 3- هارو تاكاگي (ژاپن)

97+ كيلوگرم: 1- گانپات عندلكار(هند) 2- محمد سعيد ( پاكستان) 3- جيرو سكي (ژاپن)

1974 تهران

48 كيلوگرم: 1- رحيم علي‌آبادي(ايران) 2- كازاهيرو ايشيدا(ژاپن) 3- دائه دو بانگ( كره جنوبي)

52 كيلوگرم: 1- كوچيرو هيراياما (ژاپن) 2- سئونگ هيون بائك (كره جنوبي) 3- محمد اصلان(پاكستان)

57 كيلوگرم: 1- حسين تورانيان(ايران) 2- هان يونگ آن ( كره‌جنوبي) 3- كوجي ساكوراما (ژاپن)

62 كيلوگرم: 1- اكبر يداللهي (ايران) 2- تروهيكو مياهارا (ژاپن) 3- كيونگ سو چوي (كره جنوبي)

68 كيلوگرم: 1- محمد دليريان( ايران) 2- كي يول باي (كره‌جنوبي) 3- سدندامبا ناتساگدورج (مغولستان)

74 كيلوگرم: 1- هاشم قنبري (ايران) 2- يونگ سيك كانگ(كره‌جنوبي) 3- ياسو ناگاتومو (ژاپن)

82 كيلوگرم: 1- سادائو ساتو (ژاپن) 2- خسرو نظافت‌دوست (ايران) 3- تسرنداش (مغولستان)

90 كيلوگرم: 1- جلال كريمي(ايران) 2- يوشيهيرو فوجيتا (ژاپن) 3- مونخبات (مغولستان)

100 كيلوگرم: 1- بهرام مشتاقي(ايران) 2- بايانمونخ(مغولستان) 3- سوخچاين (هند)

100+ كيلوگرم: 1- اسكندر فيلابي(ايران) 2- يوريهيده ايسوگاي (ژاپن) 3- آدياتومور(مغولستان)

1986(سئول)

48 كيلوگرم: 1- يونگ گو كيم (كره‌جنوبي) 2- هاي شنگ لي(چين) 3- ايكوزو سايتو (ژاپن)

52 كيلوگرم: 1- آتسوجي  مياهارا (ژاپن)  2- جين هي لي(كره‌جنوبي)

57 كيلوگرم: 1- شونجي ناكادوم (ژاپن) 2- سير با (چين) 3- سئونگ مين كيم (كره‌جنوبي)

62 كيلوگرم: 1- سيچي اوساناي (ژاپن) 2- دائه هيون آن( كره‌جنوبي) 3- احد جوان صالح(ايران)

68 كيلوگرم: 1- سام سونگ لي(كره‌جنوبي) 2- تاكومي موري (ژاپن) 3- جي(چين)

74 كيلوگرم: 1- يونگ نام كيم(كره‌جنوبي) 2- رضا اندوز(ايران) 3- هيروميچي ايتو (ژاپن)

82 كيلوگرم: 1- سانگ كيو كيم (كره‌جنوبي) 2- تاكاهيرو موكاي (ژاپن) 3- فريدون بهنام‌پور( ايران)

90 كيلوگرم: 1-  ياسوتوشي مورياما (ژاپن) 2- رونگ آئو (چين) 3- جين هان آم (كره‌جنوبي)

100 كيلوگرم: 1- جي جونگ كيم(كره‌جنوبي) 2- يو بو (چين) 3- تسوتومو كوندو (ژاپن)

130 كيلوگرم: 1- 1- رضا سوخته‌سرايي(ايران) 2- ماسايا آندو (ژاپن) 3- دائه كوان كيم (كره‌جنوبي)

1990(پكن)

48 كيلوگرم: 1- دوك يونگ چون(كره‌جنوبي) 2- سانگ جيك هان(كره‌شمالي) 3- رضا سيم‌خواه(ايران)

52 كيلوگرم: 1- هان بونگ آن(كره‌جنوبي) 2- ريچا هو(چين) 3- بوم سو پاك(كره‌شمالي)

57 كيلوگرم: 1- جين چول سي(كره‌جنوبي) 2- چانگ لينگ يانگ(چين) 3- احد پازاج(ايران)

62 كيلوگرم: 1- شيگكي نيشيگوچي(ژاپن) 2- حسن يوسفي افشار(ايران) 3- گوهونگ هو(چين)

68 كيلوگرم: 1- چونگ سيك مون(كره‌جنوبي) 2- ليباتو يي(چين) 3- تاكومي موري(ژاپن)

74 كيلوگرم: 1- چي هو هان(كره‌جنوبي) 2- هيروميچي ايتو(ژاپن) 3- مسعود قديمي(ايران)

82 كيلوگرم: 1- سانگ كيو كيم(كره‌جنوبي) 2-  داكسين لي(چين) 3- محمد زيار(سوريه)

90 كيلوگرم: 1- جين هان اون(كره‌جنوبي) 2- مائوشتگ گو(چين) 3- ياسوتوشي مورياما(ژاپن)

100 كيوگرم: 1- يو بائو(چين) 2- سيد محمد نادري(ايران) 3- احمد الشامي(سوريه)

130 كيلوگرم: 1- ريگا هو(چين) 2- عليرضا لرستاني(ايران) 3- هيده‌نوري نارا(ژاپن)

1994(هيروشيما)

48 كيلوگرم: 1- كوهوسيم(كره‌جنوبي) 2- رضا سيم‌خواه(ايران) 3- روسلان گبكوف(قرقيزستان)

52 كيلوگرم: 1-  كيونگ گاب مين(كره‌جنوبي) 2- خالد الفرج(سوريه) 3- شمس‌الدين خدايبرديف(ازبكستان)

62 كيلوگرم: 1- سانگ سون چوي(كره جنوبي) 2-احمدالله نوروف(قزاقستان) 3- باخودير قربان اف(ازبكستان)

68 كيلوگرم: 1- يونگ ايل كيم(كره جنوبي) 2- گريگوري پوليائف(ازبكستان) 3- تاكومي موري(ژاپن)

74 كيلوگرم: 1- چي هو هان(كره جنوبي) 2- روسلان جومابكوف(قزاقستان) 3- تاكاميتسو كاتاياما(ژاپن)

82 كيلوگرم: 1- دولت تورليخانوف(قزاقستان) 2- راتبك ساناتبايف(قرقيزستان) 3-  يئون سو كيم(كره ‌جنوبي)

90 كيلوگرم: 1- جين هان اوئن(كره ‌جنوبي) 2- حسن بابك(ايران) 3- ياسوتوشي مورياما(ژاپن)

100 كيلوگرم: 1- سانگ ايل سونگ(كره جنوبي) 2- ويتالي ليكين(قزاقستان) 3- تاكاشي نونومورا(ژاپن)

130 كيلوگرم: 1- يونگ جين يانگ(كره جنوبي) 2- كنيچي سوزوكي(ژاپن) 3- ريگا هو(چين)

1998(بانكوك)

54 كيلوگرم: 1- كوان هو سيم(كره جنوبي) 2- يونگ گيون كانگ(كره شمالي) 3- هوي وانگ(چين)

58 كيلوگرم: 1- كيم اين ساب(كره جنوبي) 2- اصل الدين خدابرديف(ازبكستان) 3- زتيانگ شنگ(چين)

63 كيلوگرم: 1- چوي سانگ سان(كره جنوبي) 2- باخودير قربان اف(ازبكستان) 3- شان جان يي(چين)

69 كيلوگرم: 1- سون سانگ پيل(كره جنوبي) 2- مختار مانوكيان(قزاقستان) 3- گريگوري پولايف(ازبكستان)

76 كيلوگرم: 1- بختيار باسيتوف(قزاقستان) 2- تاكاميتسو كاتاياما(ژاپن) 3- كيم جانگ ساب (كره جنوبي)

85 كيلوگرم: 1-  پارك موينگ سوك(كره جنوبي) 2- راتبك ساناتبايف(قرقيزستان) 3- هيده كازو يوكوياما(ژاپن)

97 كيلوگرم: 1- سرگئي ماتوينكو(قزاقستان) 2- محمد الهائيك(سوريه) 3- پارك وو(كره جنوبي)

130 كيلوگرم: 1- مهدي سبزعلي(ايران) 2- شرمحمد كوزيف(ازبكستان) 3- هايلين ژائو(چين)

2002(بوسان)

55 كيلوگرم: 1- آست ايمانبايف(قزاقستان) 2- كانگ يونگ گيون(كره شمالي) 3- اوران خليل اف(قرقيزستان)

60 كيلوگرم: 1- كانگ كيونگ ايل(كره جنوبي) 2- دلشاد آريپوف (ازبكستان) 3- ماكوتو ساساموتو(ژاپن)

66 كيلوگرم: 1- كيم اين ساب(كره جنوبي) 2- دانيار كوبونوف(قرقيزستان) 3- كيم يو مو(كره شمالي)

74 كيلوگرم: 1- كيم جين سو(كره جنوبي) 2- دانيل خاليموف(قزاقستان) 3- پرويز زيدوند(ايران)

84 كيلوگرم: 1- شينگو ماتسوموتو(ژاپن) 2- كيم جانگ ساب(كره جنوبي) 3- محمد كن(سوريه)

96 كيلوگرم: 1- الكسي چگلاكوف(ازبكستان) 2- پارك ميونگ سوك(كره جنوبي) 3- مسعود هاشم زاده(ايران)

120 كيلوگرم: 1- گئورگي شورتسوميا(قزاقستان) 2- يانگ يونگ جين(كره جنوبي) 3- عليرضا غريبي(ايران)

2006(دوحه)

55 كيلوگرم: 1- هائو فنگ جيائو(چين) 2- جاسم اميري(ايران) 3- چا كوانگ سو(كره شمالي) و ويناياد دالوي(هند)

60 كيلوگرم: 1- ماكوتو ساساموتو(ژاپن) 2- جيانگ شنگ(چين) 3- روسلان تومنبايف(قرقيزستان) و دلشاد آريپوف(ازبكستان)

66 كيلوگرم: 1- كيم مين چول(كره جنوبي) 2- روشن روزيكولوف(ازبكستان) 3- ماساكي ايمورو(ژاپن) و حميد ريحاني(ايران)

74 كيلوگرم: 1- رومن مليوشين(قزاقستان) 2- داود عابدين زاده(ايران) 3- دانيار كوبونوف(قرقيزستان) و بخيت بدر(قطر)

84 كيلوگرم: 1-  كيم جانگ ساب(كره جنوبي) 2- يحيي ابو تبيخ(اردن) 3- ياناربك كنجي اف(قرقيزستان) و شينگو ماتسوموتو(ژاپن)

96 كيلوگرم: 1- هان تائه يونگ (كره جنوبي) 2- مسعود هاشم زاده(ايران) 3- محمد الكن (سوريه) و گنادي چايدزه( ازبكستان)

120 كيلوگرم: 1- كيم گوانگ سئوك(كره جنوبي) 2- مهدي شربياني(ايران) 3- نوربك ابراگيموف(قرقيزستان) و دلي ليو(چين)

 

2010 (گوانگجو)

کیلوگرم: 1- کوئی هاسگاوا(ژاپن)، 2- کانی بیگ ژولچوبیکوف(قرقیزستان)،3- لی شوی جین(چین) و مارات کاریشالوف(قزاقستان) 

60 کیلوگرم: 1- امید نوروزی(ایران)، 2-  جی هیون جانگ (کره جنوبی)، 3- راویندر سینگ (هند) و ریوتارو ماتسوموتو (ژاپن)

66 کیلوگرم: 1- سعید عبدولی(ایران)، 2- دارخان بای احمداف(قزاقستان)، 3- تسوتومو فوجیمورا (ژاپن) و رانا سونیل کومار(هند)

74 کیلوگرم: 1- دانیار کوبونوف(قرقیزستان)، 2- تسوکاسا تسوروماکی(ژاپن)، 3- فرشاد علیزاده(ایران) و پارک جین سانگ (کره جنوبی)

84 کیلوگرم: 1- طالب نعمت پور(ایران)، 2- لی سی یئول (کره جنوبی)، 3- آلخازوراوزدیف(قزاقستان) و جاناربیگ کنجی‌یف(قرقیزستان)

96 کیلوگرم: 1- بابک قربانی(ایران)، 2- آست مامبیتوف(قزاقستان)، 3- دیوید سالدادزه(ازبکستان) و آن چانگ گیون(کره جنوبی)

120 کیلوگرم: 1- نورماخان تنالیف(قزاقستان)، 2- لیو دلی (چین)، 3- علی سلمان (عراق) و مرادجان تویچیف(تاجیکستان)2014 (اینچئون - کره جنوبی)59 کیلوگرم: 1- کوهی هاسه گاوا (ژاپن) 2- وون چول یون (کره شمالی) 3- کی تیان (چین) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان) 5- جیون یونگ کیم (کره جنوبی) و احمدجان محموداف (ازبکستان)
66 کیلوگرم: 1- هان سو ریو (کره جنوبی) 2- ریوتارو ماتسوموتو (ژاپن) 3- هاک وون ری (کره شمالی) و افشین بیابانگرد (ایران) 5- خسرو اوبلوبردیف (ترکمنستان) و المرات تاسمراداف (ازبکستان)
71 کیلوگرم: 1- جی هیون جونگ (کره جنوبی) 2- دلشادجان توردیف (ازبکستان) 3- سعید عبدولی (ایران) و شرمت پرمانوف (ترکمنستان) 5- کریشکانت یاداو (هند) و تسوتومو فوجیمورا (ژاپن)
75 کیلوگرم: 1- هیون وو کیم (کره جنوبی) 2- تاکه هیرو کاناکوبو (ژاپن) 3- دوکژان کارتیکوف (قزاقستان) و پیام بویری (ایران) 5- سامات شیرداکوف (قرقیزستان) و امانلی آتایف (ترکمنستان)
80 کیلوگرم: 1-  حبیب اله اخلاقی (ایران) 2- تسوکاسا تسوروماکی (ژاپن) 3- بسیکی سالدادزه (ازبکستان) و جاناربک کنجیف (قرقیزستان) 5- جعفر خان (قطر) و محمد الکاهالی (یمن)
85 کیلوگرم: 1- رستم آساکالوف (ازبکستان) 2- سی یئول لی (کره جنوبی) 3- فی فنگ (چین) و مجتبی کریم فر (ایران) 5- نورسلطان تورسینوف (قزاقستان) و آزات بیشیبکوف (قرقیزستان)
98 کیلوگرم: 1- مهدی علیاری (ایران) 2- دی ژیائو (چین) 3- یرولان ایسکاکوف (قزاقستان) و نوریکاتسو سایکاوا (ژاپن) 5- نوزات صالح (عراق) و ارسلان صفر ممدوف (ترکمنستان)
130 کیلوگرم: 1- نورماخان تینالیف (قزاقستان) 2- یونگ مین کیم (کره جنوبی) 3- جیانگ منگ (چین) و بشیر باباجان زاده (ایران) 5- عادل صالح مرافی (اردن) و مورات رامانوف (قرقیزستان)

به دلیل قانون مسابقات تیم ایران در یک وزن نماینده نداشت (59 کیلوگرم)مجموع مدال‌هاي كشتي فرنگي ايران در بازي‌هاي آسيايي: 16طلا، 12 نقره، 15برنز

   

 

 


 
طراحی وب سایت های حرفه ایی - شركت پشتيبانكار