• مدال آوران ایران در مسابقات جهانی

   مدال آوران ایران در مسابقات جهانی

   • ۱۶:۱۸ ۱۳۸۶/۹/۵

   تیم ملی کشتی آزاد ایران همواره در مسابقات جهانی جزو مدعیان بوده و تا سال 2014 پنج بار در سال‌های 1961، 1965، 1998 ، 2002 و 2013 بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم ایران هفت بار در سال‌های 1971، 1973، 1995، 2006 ، 2011 ، 2014 و 2015 عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده است و یازده بار در مکان سوم قرار گرفته است.

   تاکنون 44 مدال طلا 45 نقره و 41 برنز ره‌آورد ملی پوشان کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی بوده است.

   همچنین تیم ملی کشتی فرنگی نیز برای اولین بار در سال 2014 عنوان قهرمانی را بدست آورد در کشتی فرنگی 30 مدال شامل 12 طلا 6 نقره و 18برنز در مسابقات جهانی نصیب فرنگی‌کاران ایرانی شده است.

   مدال آوران ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر هستند:

    

   کشتی آزاد:


   1951 هلسینکی (فنلاند)

   52 کیلوگرم: محمود ملاقاسمی (نقره)

   57 کیلوگرم: محمد مهدی یعقوبی (برنز)

   73 کیلوگرم: عبداله مجتبوی (برنز)

   79 کیلوگرم: غلامرضا تختی (نقره)

   سرمربی: صائیم اریکان   1954 توکیو (ژاپن)

   67 کیلوگرم: توفیق جهانبخت (طلا)

   73 کیلوگرم:‌ محمدعلی فردین (نقره)

   79 کیلوگرم: عباس زندی (طلا)

   مربیان: کیومرث ابوالملوکی- عبدالحسین فیلی   1957 استانبول (ترکیه)

   62 کیلوگرم: حسین ابراهیمیان (نقره)

   79 کیلوگرم: نبی سروری (طلا)

   سرمربی: حبیب اله بلور   1959 تهران (ایران)

   73 کیلوگرم: امامعلی حبیبی (طلا)

   87 کیلوگرم: غلامرضا تختی (طلا)

   سرمربی: حبیب اله بلور   1961 یوکوهاما (ژاپن)

   52 کیلوگرم: نصراله سلطانی نژاد (نقره)

   57 کیلوگرم: محمدابراهیم سیف‌پور (طلا)

   62 کیلوگرم: حمید توکل (برنز)

   67 کیلوگرم: محمدعلی صنعتکاران (طلا)

   73 کیلوگرم: امامعلی حبیبی (طلا)

   79 کیلوگرم: منصور مهدی‌زاده (طلا)

   87 کیلوگرم: غلامرضا تختی (طلا)

   سرمربی: حبیب اله بلور   1962 تولیدو (آمریکا)

   63 کیلوگرم: محمد خادم (نقره)

   78 کیلوگرم: امامعلی حبیبی (طلا)

   87 کیلوگرم: منصور مهدی‌زاده (طلا)

   97 کیلوگرم: غلامرضا تختی (نقره)

   سرمربی: عباس زندی   1963 صوفیه (بلغارستان)

   63 کیلوگرم: محمدابراهیم سیف‌پور (نقره)

   87 کیلوگرم: منصور مهدی‌زاده (برنز)

   مربیان: نبی سروری- علی غفاری   1965 منچستر (انگلیس)

   57 کیلوگرم: محمدعلی فرخیان (نقره)

   63 کیلوگرم: محمدابراهیم سیف‌پور (طلا)

   70 کیلوگرم: عبداله موحد (طلا)

   78 کیلوگرم: محمدعلی صنعتکاران (نقره)

   87 کیلوگرم: منصور مهدی‌زاده (طلا)

   سرمربی: نبی سروری   1966 تولیدو (آمریکا)

   57 کیلوگرم: ابوطالب طالبی (برنز)

   70 کیلوگرم: عبداله موحد (طلا)

   78 کیلوگرم‌: حسین تهامی (برنز)

   97+ کیلوگرم: ابوالفضل انوری (برنز)

   سرمربی: نبی سروری

   مربی: ناصر گیوه‌چی   1967 دهلی نو (هند)

   57 کیلوگرم: ابوطالب طالبی (برنز)

   70 کیلوگرم: عبداله موحد (طلا)

   مربیان: رحمت اله غفوریان- پرویز سیروس پور- منصور رئیسی   1969 ماردلپلاتا (آرژانتین)

   48 کیلوگرم: ابراهیم جوادی (طلا)


   57 کیلوگرم:‌ ابوطالب طالبی (برنز)

   62 کیلوگرم: شمس‌الدین سید عباسی (نقره)

   68 کیلوگرم:‌ عبداله موحد (طلا)

   74 کیلوگرم: محمد فرهنگ‌دوست (نقره)

   سرمربی: علی غفاری   1970 ادمونتون (کانادا)

   48 کیلوگرم: ابراهیم جوادی (طلا)

   62 کیلوگرم: شمس‌الدین سیدعباسی (طلا)

   68 کیلوگرم: عبداله موحد (طلا)

   74 کیلوگرم: محمد فرهنگ‌دوست (نقره)

   سرمربی: علی غفاری

   مربی: پرویز سیروس پور   1971 صوفیه (بلغارستان)

   48 کیلوگرم: ابراهیم جوادی (طلا)

   62 کیلوگرم: شمس‌الدین سیدعباسی (نقره)

   74 کیلوگرم: محمد فرهنگ‌دوست (برنز)

   سرمربی: علی غفاری

   مربی: پرویز سیروس پور   1973 تهران (ایران)

   52 کیلوگرم: ابراهیم جوادی (طلا)

   57 کیلوگرم: محسن فرح‌وشی (طلا)

   62 کیلوگرم: محمدرضا نوایی (برنز)

   74 کیلوگرم: منصور برزگر (طلا)

   مربیان: محمدعلی صنعتکاران- منصور مهدی‌زاده   1974 استانبول (ترکیه)

   57 کیلوگرم:‌ رمضان خدر (نقره)

   سرمربی: نبی سروری

   مربی: محمدعلی خسجته‌پور   1975 مینسک (شوری سابق)

   74 کیلوگرم:‌ منصور برزگر (نقره)

   مربیان: محمدعلی صنعتکاران- پرویز سیروس‌پور   1977 لوزان (سوئیس)

   74 کیلوگرم: منصور برزگر (نقره)

   مربیان: محمود معزی‌پور- پرویز سیروس‌پور- علی‌اکبر حیدری   1978 مکزیکوسیتی (مکزیک)

   48 کیلوگرم: محمد بزم‌آور (برنز)

   62 کیلوگرم: محمد رضایی (برنز)

   74 کیلوگرم: محمدحسین محبی (نقره)

   100+ کیلوگرم: رضا سوخته‌سرایی (نقره)

   مربیان: پرویز سیروس‌پور- منصور برزگر- محسن فرح‌وشی   1979 سن‌دیه‌گو (آمریکا)

   ایران حضور نداشت   1981 اسکوپیه (یوگسلاوی سابق)

   100+ رضا سوخته‌سرایی (نقره)

   مربیان: صادق ایمانی- جعفر علیجانی   1982 ادمونتون (کانادا)

   ایران مدالی بدست نیاورد

   سرمربی: محمود معزی‌پور   1983 کیف (شوروی سابق)

   ایران حضور نداشت   1985 بوداپست (مجارستان)

   48 کیلوگرم: مجید ترکان (نقره)

   90 کیلوگرم: محمدحسن محبی (نقره)

   مربیان: محمود معزی‌پور- شمس‌الدین سیدعباسی   1986 بوداپست (مجارستان)

   ایران حضور نداشت   1987 کلرمونت فراند (فرانسه)

   ایران حضور نداشت   1989 مارتینی (سوئیس)

   52 کیلوگرم: مجید ترکان (برنز)

   57 کیلوگرم: عسکری محمدیان (نقره)

   130 کیلوگرم: علیرضا سلیمانی (طلا)

   مربیان: شمس‌الدین سیدعباسی- یداله اعتصامی   1990 توکیو (ژاپن)

   52 کیلوگرم: مجید ترکان (طلا)

   74 کیلوگرم: امیرضا خادم (برنز)

   90 کیلوگرم: محمدحسن محبی (برنز)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: ابراهیم جوادی- محمدرضا نوایی- علی بیات   1991 وارنا (بلغارستان)

   57 کیلوگرم: اویس ملاح (برنز)

   74 کیلوگرم: امیرضا خادم (طلا)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: ابراهیم جوادی- محمدرضا نوایی- علی بیات   1993 تورنتو (کانادا)

   52 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (نقره)

   68 کیلوگرم: اکبر فلاح (طلا)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: محمد خادم- محمدرضا نوایی- جواد رفوگر   1994 استانبول (ترکیه)

   52 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (برنز)

   57 کیلوگرم: محمد طلایی (نقره)

   74 کیلوگرم:‌ بهروز یاری (برنز)

   90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: محمدرضا نوایی- قدیر نخودچی- رضا سوخته‌سرایی   1995 آتلانتا (آمریکا)

   52 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (نقره)

   68 کیلوگرم: اکبر فلاح (نقره)

   90 کیلوگرم: رسول خادم (طلا)

   100 کیلوگرم: عباس جدیدی (برنز)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: محسن فرح‌وشی- قدیر نخودچی   1997 کراسنویارسک (روسیه)

   58 کیلوگرم: محمد طلایی (طلا)

   63 کیلوگرم: عباس حاج‌کناری (طلا)

   85 کیلوگرم: علیرضا حیدری (برنز)

   مربیان: مجید ترکان- محسن کاوه- پرویز عالی

   مدیر فنی: امیررضا خادم   1998 تهران (ایران)

   54 کیلوگرم: غلامرضا محمدی (برنز)

   58 کیلوگرم: علیرضا دبیر (طلا)

   63 کیلوگرم: عباس حاج‌کناری (نقره)

   85 کیلوگرم: علیرضا حیدری (طلا)

   97 کیلوگرم: عباس جدیدی (طلا)

   130 کیلوگرم: رسول خادم (نقره)

   مربیان: محسن کاوه- پرویز عالی

   مدیر فنی:  امیرضا خادم   1999 آنکارا (ترکیه)

   58 کیلوگرم: علیرضا دبیر (نقره)

   97 کیلوگرم:‌ علیرضا حیدری (نقره)

   130 کیلوگرم: عباس جدیدی (برنز)

   سرمربی: محسن فرح‌وشی

   مربیان: عسکری محمدیان- جواد رفوگر- تقی اکبرنژاد   2001 صوفیه (بلغارستان)

   54 کیلوگرم: بابک نورزاد (نقره)

   63 کیلوگرم: علیرضا دبیر (نقره)

   69 کیلوگرم: امیر توکلیان (نقره)

   مربیان: اکبر فلاح- محسن کاوه- یعقوب نجفی جویباری   2002 تهران (ایران)

   60 کیلوگرم: محمد طلایی (برنز)

   66 کیلوگرم:‌ علیرضا دبیر (نقره)

   74 کیلوگرم: مهدی حاجی‌زاده (طلا)

   84 کیلوگرم: مجید خدایی (برنز)

   96 کیلوگرم: علیرضا حیدری (نقره)

   سرمربی: محمدحسن محبی

   مربیان: محسن کاوه- حسن حمیدی   2003 نیویورک (آمریکا)

   96 کیلوگرم: علیرضا حیدری (نقره)

   120 کیلوگرم: علیرضا رضایی (برنز)

   سرمربی: محسن فرح‌وشی

   مربیان: محسن کاوه- آیت واگذاری- تقی اکبرنژاد   2005 بوداپست (مجارستان)

   60 کیلوگرم: مراد محمدی (برنز)

   مربیان: محسن کاوه- عسکری محمدیان- غلامرضا محمدی- امیر توکلیان   2006 کوانگ جو (چین)

   60 کیلوگرم: مراد محمدی (طلا)

   74 کیلوگرم: علی‌اصغر بذری (نقره)

   84 کیلوگرم:‌ رضا یزدانی (برنز)

   120 کیلوگرم: فردین معصومی (برنز)

   سرمربی: منصور برزگر

   مربیان: تقی اکبر نژاد- عزیز واگذاری   2007 باکو (آذربایجان)

   84 کیلوگرم: رضا یزدانی (برنز)

   96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی (نقره)

   سرمربی: علیرضا حیدری

   مربیان: تقی اکبرنژاد- عزیز واگذاری- بهنام طیبی

    


    

   2009 هرنینگ (دانمارک)

   66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

   74 کیلوگرم: صادق گودرزی (برنز)

   120 کیلوگرم: فردین معصومی (نقره)

   سرمربی: غلامرضا محمدی

   مربیان: محسن کاوه، اسماعیل دنگسرکی، ابراهیم مهربان

   تیم ایران با 40 امتیاز سوم شد


    2010 مسکو (روسیه)

   60 کیلوگرم: سید مراد محمدی (برنز)

   74 کیلوگرم: صادق گودرزی (نقره)

   سرمربی: غلامرضا محمدی

   مربیان: محسن کاوه، اسماعیل دنگسرکی، ابراهیم مهربان، اکبر دودانگه

   تیم ایران با 28 امتیاز چهارم شد

    


    2011 استانبول (ترکیه)

   55 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنز)

   66 کیلوگرم: مهدی تقوی (طلا)

   74 کیلوگرم: صادق گودرزی (نقره)

   96 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)

   سرمربی: غلامرضا محمدی

   مربیان: محسن کاوه، امیر توکلیان، مصطفی میرعمادیان، ابراهیم مهربان

   تیم ایران با 41 امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافت


    2013 بوداپست (مجارستان)

   55 کیلوگرم: حسن رحیمی (طلا)

   60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (برنز)

   74 کیلوگرم: عزت اله اکبری (نقره)

   84 کیلوگرم: احسان لشگری (برنز)

   96 کیلوگرم: رضا یزدانی (طلا)

   مدیر تیم‌های ملی: رسول خادم

   مربیان: غلامرضا محمدی - رضا لایق- محمد طلایی- علیرضا رضایی- امیر توکلیان- محمود اسماعیل پور

   سرپرست: علی بیات

   تیم ایران با 46 امتیاز قهرمان شد- تیم‌های روسیه و گرجستان دوم و سوم شدند

        

   تاشکند ازبکستان (2014)

   57 کیلوگرم: حسن رحیمی (برنز)

   61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور (نقره)

   65 کیلوگرم: سید احمدی محمدی (نقره)

   86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (برنز)

   125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (نقره)

   تیم ایران با 45 امتیاز نایب قهرمان شد

   رده بندی تیمی: 1- روسیه 62 امتیاز 2- ایران 45 امتیاز 3- ترکیه 41 امتیاز

   سرمربی: رسول خادم

   مربیان: رضا لایق- امیر توکلیان- اکبر دودانگه- حسین نقیبی- رسول دهقان نژاد

   سرپرست: علی بیات           لاس وگاس- آمریکا- 2015

   57 کیلوگرم: حسن رحیمی (نقره)
   65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (برنز)
   70 کیلوگرم: حسن یزدانی (نقره)
   86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (برنز)

   رده بندی تیمی: 1- روسیه 61 امتیاز 2- ایران 48 امتیاز 3- گرجستان 44 امتیاز 4- مغولستان 41 امتیاز 5- آذربایجان 39 امتیاز

   سرمربی: رسول خادم
   مربیان: رضا لایق، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، حسین کریمی
   سرپرست: علی بیات
   مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد: علیرضا رضایی   بوداپست- مجارستان- 2016

   مسابقات اوزان غیر المپیکی در دو وزن 61 و 70 کیلوگرم

   61 کیلوگرم: بهنام اسحان پور (پنجم)

   70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (برنز)

   سرمربی: محمد طلایی

   مربیان: علی اکبر دودانگه- امیر توکلیان

   سرپرست: علی بیات
   کشتی فرنگی

   1961 یوکوهاما (ژاپن)

   62 کیلوگرم: علیرضا قلیچ‌خانی (برنز)   1966 تولیدو (آمریکا)

   63 کیلوگرم: ایرج خورشید‌فر (برنز)   1969 ماردل پلاتا (آرژانتین)

   48 کیلوگرم:‌ رحیم علی‌آبادی (نقره)

   58 کیلوگرم: فیروز علیزاده (طلا)   1973 تهران (ایران)

   52 کیلوگرم: رحیم علی‌آبادی (برنز)   1977 گوتنبرگ (سوئد)

   52 کیلوگرم: مرادعلی شیرانی (برنز)   1983 کیف (شوروی سابق)

   68 کیلوگرم: محمد بنا (نقره)   1991 وارنا (بلغارستان)

   48 کیلوگرم: رضا سیم‌خواه (نقره)   2001 پاتراس (یونان)

   54 کیلوگرم: حسن رنگرز (طلا)   2002 مسکو (روسیه)

   55 کیلوگرم: حسن رنگرز (برنز)


   2003 (فرانسه) کریتل

   تیم ایران صاحب عنوانی نشد   2005 بوداپست (مجارستان)

   55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

   60 کیلوگرم: علی اشکانی (نقره)   2006 کوانگ جو (چین)

   55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

   84 کیلوگرم: سامان طهماسبی (برنز)   2007 باکو (آذربایجان)

   55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

   84 کیلوگرم: سامان طهماسبی (برنز)

   96 کیلوگرم: قاسم رضایی (برنز)


    

   2009  هرنینگ (دانمارک)

    

   55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

   74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (برنز)

   84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (برنز)

   96 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (برنز)

   سرمربی: محمد بنا

   مربیان: ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، ایرج قلاوند

   تیم ایران با 39 امتیاز برای اولین بار در تاریخ نایب قهرمان شد

    


   2010 مسکو (روسیه)

   55 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)

   96 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (طلا)

   سرمربی: محمد بنا

   مربیان: جمشید خیرآبادی، ایرج اسفندیاری فر،  رسول جزینی، حمیدرضا اسماعیل‌نژاد

   تیم ایران با 22 امتیاز هشتم شد.


   2011 استانبول (ترکیه)

   60 کیلوگرم: امید نوروزی (طلا)

   66 کیلوگرم: سعید عبدولی (طلا)

   120 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده (برنز)

   سرمربی: محمد بنا

   مربیان:  ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، حمیدرضا اسماعیل نژاد

   تیم ایران با 30 امتیاز سوم شد


    

    2013 بوداپست (مجارستان)

    

   84 کیلوگرم: طالب نعمت پور (طلا)

   مربی ارشد: عبداله چمن گلی

   مربیان: مهدی شربیانی- حسن حسین زاده- حسین قلاوند- بابک کریم زاده- کامران قدرتی

   سرپرست: بهرام مشتاقی

   تیم ایران به عنوان هشتم دست یافت. (تیم روسیه قهرمان شد)

       تاشکند - ازبکستان (2014)

   59 کیلوگرم: حمید سوریان (طلا)
   66 کیلوگرم: امید نوروزی (نقره)
   71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (برنز)
   98 کیلوگرم: قاسم رضایی (برنز)

   تیم ایران با 42 امتیاز قهرمان شد تیم های روسیه و ترکیه با 36 و 34 امتیاز دوم و سوم شدند

   سرمربی: احد پازاج
   مربیان: ناصر نوربخش- مهدی محمدی- مسعود هاشم زاده-
   سرپرست: حسن رنگرز


    

   لاس وگاس- آمریکا- 2015

   80 کیلوگرم: یوسف قادریان (برنز)
   85 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (برنز)
   98 کیلوگرم: قاسم رضایی (نقره)

   رده بندی تیمی :1- روسیه با 45 امتیاز 2- آذربایجان با 39 امتیاز 3- اوکراین با 35 امتیاز 4- ایران با 31 امتیاز

   سرمربی: احد پازاج
   مربیان: ناصر نوربخش، مجید جهاندیده، عبدالکریم کاکاحاجی، حمید باوفا
   سرپرست: مهدی شربیانی
   مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی: حسن بابک
   بوداپست- مجارستان- 2016

   مسابقات اوزان غیر المپیکی در دو وزن 71 و 80 کیلوگرم

   70 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (مقامی کسب نکرد)

   80 کیلوگرم: یوسف قادریان (مقامی کسب نکرد)

   سرمربی: علی اشکانی

   مربیان: حمیدرضا اسماعیل نژاد- مهرزاد اسفندیاری فر

   سرپرست: محمد دلیریان