كميته اجرائي مسابقات
شماره : 49488
۲۰:۴۹ ۱۳۹۶/۲/۲۸
رقابت هاي كشتي فرنگي بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي – آذربايجان/

پايان كار نمايندگان ايران با كسب 2 مدال طلا و 3 برنز

نمايندگان كشتي فرنگي كشورمان با كسب 2 مدال طلا و 3 برنز، به كار خود در چهارمين دوره بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي پايان دادند.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، رقابت هاي كشتي فرنگي چهارمين دوره بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي روزهاي 27 و 28 ارديبهشت ماه در شهر باكو كشور آذربايجان برگزار شد و در پايان محمدعلي گرايي و يوسف قادريان در اوزان 71 و 80 كيلوگرم به مدال طلا، و مهدي زيدوند، مهدي فلاح و شهاب قوره جيلي در اوزان 66، 85 و 130 كيلوگرم به مدال برنز دست يافتند. محمد نوربخش، رسول گرمسيري و مهدي علياري در اوزان 59، 75 و 98 كيلوگرم نيز صاحب مدال نشدند.

تيم ايران در اين رقابت ها پس از تيم آذربايجان كه صاحب 4 مدال طلا شد، با 2 مدال طلا در جايگاه دوم ايستاد و تيم هاي قرقيزستان و تركيه هركدام با يك مدال در جايگاه بعدي قرار گرفتند.

59 كيلوگرم: 1- كانايبك ژولچوبيكوف (قرقيزستان) 2- اسلام جان بهرام اف (ازبكستان) 3- مراد ممدوف (آذربايجان) و سيديلا تاژايف (تركمنستان) (محمد نوربخش صاحب مدال نشد)
66 كيلوگرم: 1- كامران ممدوف (آذربايجان) 2- ژانات كايليبايف (قرقيزستان) 3- عبدالصامت گونال (تركيه) و مهدي زيدوند (ايران)
71 كيلوگرم: 1- محمدعلي گرايي (ايران) 2- روسلان تساريف (قرقيزستان) 3- علي صالح (عراق) و رسول چونايف (آذربايجان)
75 كيلوگرم: 1- الوين مورس علي اف (آذربايجان) 2- فرقان بايراك (تركيه) شرمت پرمانوف (تركمنستان) و كايراتبك توگولبايف (قرقيزستان) 5- رسول گرمسيري (ايران)
80 كيلوگرم: 1- يوسف قادريان (ايران) 2- رفيق حسين اف (آذربايجان) 3- برهان آكبوداك (تركيه) و سيد ازار بشير (الجزاير)
85 كيلوگرم: 1- اسلام عباس اف (آذربايجان) 2- علي چنگيز (تركيه) 3- مهدي فلاح (ايران) و آدم بودجملين (الجزاير)
98 كيلوگرم: 1- اورخان نورايف (آذربايجان) 2- اوزو ژوژوپ بيكوف (قرقيزستان) 3- رستم آساكولوف (ازبكستان) و سليمان دميرچي (تركيه) (مهدي علياري صاحب مدال نشد)
130 كيلوگرم: 1- عثمان ايلدريم (تركيه) 2- مومينجان عبداله يف (ازبكستان) 3- شهاب قوره جيلي  (ايران) و صباح شريعتي (آذربايجان)

©2011 . All Rights Reserved