گزارش تصويري
شماره : 48109
۱۳:۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
مراسم اولین سالگرد درگذشت زنده یاد مرحوم سید جواد رفوگر (گزارش تصویری)

قطعه نام آوران بهشت زهرا- پنج شنبه 23 دی ماه

عکس از کاظم پرورده

©2011 . All Rights Reserved