کمیته پزشکی
شماره : 38481
۹:۴۲ ۱۳۹۳/۵/۱۵
با حکم رئیس فدراسیون کشتی/

دبیر و اعضای کمیته پزشکی منصوب شدند

دبیر و اعضای کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد رئیس کمیته پزشکی و موافقت فدراسیون کشتی، دکتر تورج ملک محمدی بعنوان دبیر، دکتر رامین امیرساسان، متخصص تغذیه، دکتر محمد رضا احمدی پور متخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو و ضایعات ورزشی، دکتر نادر سمامی دکتری تخصصی طب ورزش و حرکات اصلاحی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان و دکتر رضا کریم زاده پزشک و روان درمان نگر بعنوان اعضای کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

©2011 . All Rights Reserved