نسخه چاپی

به منظور دریافت حمایت های مالی برای کشتی استان

رئیس هیات کشتی با رئیس سازمان مدیریت خراسان جنوبی دیدار کرد
  • ۱۵:۵۳ ۱۳۹۹/۹/۱
  • رئیس هیأت کشتی استان خراسان جنوبی به منظور دریافت حمایت های مالی برای کشتی استان، با رئیس سازمان مدیریت خراسان جنوبی دیدار و گفت و گو کرد.

    به گزارش روابط عمومی فدراسوین کشتی، عباس سروری در مورد این جلسه گفت: این دیدار به منظور دریافت مساعدت مالی برای هیأت کشتی صورت گرفت که خوشبختانه مورد موافقت دکتر پور عیسی قرار گرفت.

    سروری ادامه داد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان در این دیدار از کارهای انجام گرفته توسط هیات کشتی تشکر و برای توسعه ورزش اول کشور در سطح استان آرزوی موفقیت کرد.

    http://iawf.ir/lnks/59311/-.aspx