نسخه چاپی

با توجه به آئین نامه مصوب دانشگاه های جامع علمی کاربردی

قهرمانان ورزشی می توانند با شرایط ویژه در این دانشگاه ها تحصیل کنند
  • ۹:۱۴ ۱۳۹۹/۶/۲۶
  • دانشگاه های جامع علمی کاربردی کشور، شرایط ویژه ای را برای تحصیل قهرمانان ورزشی فراهم کرده است.

    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به آئین نامه اعلامی این دانشگاه، قهرمانان رشته های ورزشی اعم از رقابت های المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویی، نظامیان، دانش آموزان جهان، داخل سالن، کشورهای اسلامی و غرب آسیا و قهرمانی کشوری می توانند از شرایط ویژه ثبت نامی این دانشگاه که با توجه به عنوان قهرمانی، شامل تخفیفات و تحصیل رایگان می باشد استفاده نمایند.

    آئین نامه مذکور در زیر قابل مشاهده است.


    http://iwf.ir/lnks/58952/-.aspx