نسخه چاپی

قوانین جدید داوری کشتی توسط اتحادیه جهانی اعلام شد

اختیارات جدید به رئیس تشک مسابقات
قوانین سختگیرانه برای فرار از فن در 30 ثانیه پایانی
 • ۱۱:۷ ۱۳۹۸/۲/۲۵
 • مهمترین قوانین مطرح شده در کلینیک داوری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین که از این پس در کلیه مسابقات اجرایی می شود، اعلام شد:

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی این قوانین داوری به شرح زیر است:

  ۱- خطای پا توسط مدافع در کشتی فرنگی، برای اولین مرتبه اخطار  و ۲ امتیاز برای حریفش خواهد داشت و طبق مقررات جدید قاضی و رئیس تشک همراه این اخطار حرف L ( از کلمه Leg) را برای بخاطر داشتن نحوه خطا، در برگه داوری ثبت می کنند  و اگر همان  کشتی گیر  مجددا بر روی مهاجم  مرتکب خطای پا  شود دیسکالیفه از  آن مسابقه  خواهد شد (بازنده از آن مسابقه) و برای دوره های بعدی در جدول مسابقات باقی خواهد ماند.
  ۲- فرار از تشک‌ و یا  ‌هرنوع خطایی توسط مدافع  بر روی کشتی گیر مهاجم در حالت پل و یا خطر در هر دو رشته کشتی آزاد و فر نگی با اخطار و دو امتیاز برای حریفش و ادامه کشتی نیز در مرکز تشک و در حالت خاک خواهد بود.
  ۴- در صورتی  که کمتر از ۳۰ ثانیه به پایان وقت قانونی یک مسابقه باقی مانده باشد برای مجازات فرار  از فن می بایست هر سه داور (داور وسط، قاضی و رئیس تشک) هم رای باشند.
  ۵- در صورتی که مدافع در حالت خاک در حال فرار از فن باشد داور می بایست با صدای بلند کلمه Place  را بعنوان تذکر به کشتی گیر مدافع بگوید و در صورت عدم توجه به این تذکر و ادامه فرار از فن،  کشتی گیر خاطی با اخطار و امتیاز (آزاد با یک امتیاز و فرنگی با دو امتیاز) مجازات خواهد شد و ادامه کشتی نیز در حالت خاک خواهد بود.
  ۶- وزن کشی روز اول  برای هر گروه وزنی در صبح روز مسابقات  به مدت ۳۰ دقیقه  و در روز دوم که مختص به کشتی گیران فینالیست و کشتی گیران بازنده که در شانس مجدد حضور دارند به مدت ۱۵ دقیقه خواهد بود.
  ۷- در سه مورد ضربه فنی، کم کاری و اخطارها، رئیس تشک می تواند بدون مشورت با داور و قاضی با نشان دادن راکت سفید رای آنان را مردود نماید.

  http://iawf.ir/lnks/56225/-.aspx