• از سوی فدراسیون کشتی

   سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد

   • ۹:۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۳
   حامد موذن بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت فدراسیون کشتی، حامد موذن تا زمان برگزاری مجمع و انتخاب رئیس هیأت کشتی استان بعنوان سرپرست هیأت کشتی استان اردبیل منصوب شد.


اتوماسیون اداری ژوبین