• اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در دو ماهه آخر سال 1395

   برندگان باشگاه هواداران کشتی در دو ماهه آخر سال 1395 معرفی شدند

   • ۱۳:۵۸ ۱۳۹۷/۳/۱

   اسامی برندگان باشگاه هواداران کشتی در دوماهه آخر سال 1395 اعلام شد.


   به گزارش روابط عمومی، اسامی برندگان به شرح زیر است:

   وضعیت جایزه

   موبایل برنده

   نام خانوادگی برنده

   نام برنده

   نوع جایزه

   مبلغ جایزه

   نام جایزه

   تا تاریخ

   از تاریخ

   اپراتور

   مسابقه

   ردیف

   تحویل شده

   0935289****

   فاتحی پیکانی

   زینب

   نقدی

   10,000,000

   بسته ی دو بنده (دوکتاب+دوبنده+ساک+گرم کن) 1

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   1

   تحویل شده

   0903184****

   راستی

   حمید

   نقدی

   10,000,000

   بسته ی دو بنده (دوکتاب+دوبنده+ساک+گرم کن) 2

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   2

   تحویل شده

   0936917****

   پیرحیاتی

   مهدی

   نقدی

   10,000,000

   بسته ی دو بنده (دوکتاب+دوبنده+ساک+گرم کن) 3

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   3

   تحویل شده

   0903013****

   فروغ

   علی اکبر

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 1

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   4

   تحویل شده

   0903640****

   امیدیان

   عباس

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 10

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   5

   تحویل شده

   0903816****

   میرافضلی سر یزدی

   بی بی زینت

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 11

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   6

   تحویل شده

   0903082****

   مهدوی زاده

   عقیل

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 12

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   7

   تحویل شده

   0938948****

   ملت خواه

   سیما

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 3

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   8

   تحویل شده

   0938203****

   افتخاری

   لیلا

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 4

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   9

   تحویل شده

   0933765****

   لنگری

   حسن

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 6

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   10

   تحویل شده

   0903150****

   مظفری

   فاطمه

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 7

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   11

   تحویل شده

   0930272****

   همتی

   فاطمه

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 9

   1395/12/30

   1395/10/1

   ایرانسل

   کشتی 2

   12

   تحویل شده

   0903629****

   حسن زاده

   معصومه

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 1

   1396/3/31

   1396/1/1

   ایرانسل

   کشتی 3

   13

   تحویل شده

   0937988****

   امیر شرقی زاد

   وحید

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 4

   1396/3/31

   1396/1/1

   ایرانسل

   کشتی 3

   14

   تحویل شده

   0933420****

   جدگال

   یوسف

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 5

   1396/3/31

   1396/1/1

   ایرانسل

   کشتی 3

   15

   تحویل شده

   0901102****

   کلبعلی

   زهرا

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 6

   1396/3/31

   1396/1/1

   ایرانسل

   کشتی 3

   16

   تحویل شده

   0930402****

   گلپایگانی

   مریم

   نقدی

   50,000,000

   وجه نقد 5 میلیون تومانی 8

   1396/3/31

   1396/1/1

   ایرانسل

   کشتی 3

   17

   تحویل شده

   0912684****

   کرمانی

   حمداله

   غیر نقدی با پرداخت نقدی

   320,000,000

   خودرو رانا EL TU5

   1395/6/15

   1395/5/15

   همراه اول

   هواداری کشتی 1

   18

   تحویل شده

   0914644****

   طباطبائی حسنی

   سید حسن

   نقدی

   100,000,000

   جایزه به ارزش 10 میلیون تومان 1

   1396/3/31

   1396/1/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 3

   19

   تحویل شده

   0990750****

   دشتی

   آسیه سادات

   نقدی

   100,000,000

   جایزه به ارزش 10 میلیون تومان 2

   1396/3/31

   1396/1/1

   همراه اول

   هواداری کشتی 3

   20


اتوماسیون اداری ژوبین