• به منظور حضور در رقابت های بازی های آسیایی و جهانی

   مرحله اول و نهایی انتخابی تیم های ملی اواخر فروردین و اردیبهشت ماه برگزار می شود
   اعلام نفرات واجد شرایط شرکت در مسابقات

   • ۱۳:۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
   مرحله اول و نهایی مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان به ترتیب اواخر فروردین و اواخر اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به برگزار نشدن و حضور نیافتن در رقابت های جام های جهانی کشتی فرنگی و آزاد، زمان مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی تیم های ملی تغییر کرد.

   به این ترتیب مرحله اول و نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، اواخر فروردین ماه و اواخر اردیبهشت ماه سال 97 برگزار خواهد شد.

   فدراسیون کشتی به زودی زمان دقیق و محل برگزاری مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی را اعلام می کند.

   شرایط نفرات مجاز شرکت در مرحله اول و نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی به شرح زیر است:

   کشتی آزاد و فرنگی رده سنی بزرگسالان

   الف:
   نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :
   1- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی جوانان و امید( غیر از طلا) در سال 2017 .
   2- سه نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه الف.
   3- دو نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ب.
   4- نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ج.
   5- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور (اپن) در رده سنی بزرگسالان.
   6- اعضای فاقد مدال تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در مسابقات جهانی 2017 فرانسه که دارای عملکرد مورد تایید شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط باشند(به پیشنهاد سرمربی و اعلام نظر شورای فنی).
   7- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان.
   8- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی در رده سنی بزرگسالان در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
   9- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات بازی های ایندورگیم .
   ( مجوز حضور هر کشتی گیر واجدشرایط مازاد بر نفرات واجد شرایط فوق الذکر ، منوط به تصمیم شوراهای فنی تیم های ملی کشتی ازاد و فرنگی خواهد بود)


   ب:نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :

   1- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات المپیک برزیل در سال 2016 .
   2- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی فرانسه در سال 2017.
   3- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات امید ها و جوانان جهان در سال 2017 .
   4- چهارکشتی گیر آزادکار و فرنگی کار برتر هر وزن از رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول.
   ( باتوجه به عدم برگزاری مسابقات جام جهانی فرنگی ، حضور کشتی گیران فرنگی کار در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی همانند کشتی گیران آزاد خواهد بود)