رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی/(گزارش تصویری-2)
  كسب مدال محمدعلي گرايي و يوسف قادريان در روز نخست مسابقات كشتي فرنگي
  چهارشنبه 27 ارديبهشت ماه- باكو- آذربايجان
  گزارش تصويري بازدید:۱۰۴۰ ۲۰:۴۰ ۱۳۹۶/۲/۲۷ ادامه
  عكس از مهدي مريزاد  سرویس عکس:
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 1 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 2 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 3
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 4 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 5 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 6
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 7 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 8 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 9
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 10 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 11 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 12
  رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 13 رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گزارش تصویری-2 14