جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی (گزارش تصویری)
  خانه کشتی شماره یک تهران- دوشنبه 28 فروردین ماه
  گزارش تصويري بازدید:۶۷۵ ۱۳:۲۳ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ادامه
  عکس از علیرضا اکبری  سرویس عکس:
  جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 1 جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 2 جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 3
  جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 4 جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 5 جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 6
  جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گزارش تصویری 7