رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور/
  اعضای کمیته فنی مشخص شدند
  اخبار بازدید:۱۰۹۱ ۹:۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ادامه
  اعضای کمیته فنی حاضر در رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور مشخص شدند.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور بهمن ماه در سه گروه الف، ب و ج برگزار می شود.
  اعضای کمیته فنی این رقابت ها به ترتیب گروه ها به شرح زیر است:

  گروه الف- بروجرد 7 و 8 بهمن ماه: علیرضا لرستانی- سید موسی طباطبایی – روح اله دل انگیز

  گروه ب- زاهدان 14 و 15 بهمن ماه: علیرضا لرستانی- عبدالکریم کاکاحاجی- میرحسین قیطاسی

  گروه ج- اراک 5 و 6 بهمن ماه: علیرضا لرستانی- سید موسی طباطبایی- روح اله دل انگیز