مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح (گزارش تصویری- 3)
  خانه کشتی شماره دو تهران- چهارشنبه 15 دی ماه- قسمت سوم
  گزارش تصويري بازدید:۱۶۷۸ ۱۹:۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ادامه
  عکس از علیرضا اکبری  سرویس عکس:
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 1 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 2 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 3
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 4 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 5 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 6
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 7 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 8 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 9
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 3 10