مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح (گزارش تصویری- 2)
  خانه کشتی شماره دو تهران- چهارشنبه 15 دی ماه- قسمت دوم
  گزارش تصويري بازدید:۱۵۷۷ ۱۳:۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ادامه
  عکس از علیرضا اکبری  سرویس عکس:
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 1 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 2 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 3
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 4 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 5 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 6
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 7 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 8 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 9
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 10 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 11 مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 12
  مسابقات کشتی سربازان نیروهای مسلح گزارش تصویری- 2 13