از سوی فدراسیون کشتی/
  اسامی مربیان ملی ستاره دار در سال 95 اعلام شد
  انستيتو كشتي ايران بازدید:۳۹۹۴ ۹:۵۷ ۱۳۹۵/۷/۲۷ ادامه
  اسامی مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق) در سال 1395 اعلام شد.

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی مربیان ملی ستاره دار (درجه 2 سابق) در سال 1395 به تفکیک استان به شرح زیر می باشد:


  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  استان

  1

  محمد محمدعلی پور

  اردبیل

  2

  علی نادری جلودار

  اردبیل

  3

  فریدون حیدرنژاد

  اردبیل

  4

  حیدر فرخنده

  اردبیل

  5

  ادریس طالبی جمادی

  اردبیل

  6

  رضا فرضی زاده

  اردبیل

  7

  عباس گنجی

  اصفهان

  8

  جلیل زارع دستجردیان

  اصفهان

  9

  رسول قربانی

  اصفهان

  10

  علی اصغر ممتاز

  اصفهان

  11

  محسن علی ملکی

  اصفهان

  12

  سیدمحمد موسوی

  اصفهان

  13

  ناصر یوسفی

  اصفهان

  14

  اسماعیل حیدریان

  اصفهان

  15

  امید شیرانی

  اصفهان

  16

  محمد رفیعی دولت آبادی

  اصفهان

  17

  تقی حبیبی خوزانی

  اصفهان

  18

  فرهاد شیرانی

  اصفهان

  19

  علی رضا خسروی

  اصفهان

  20

  مصطفی الماسی کاکاوندی

  اصفهان

  21

  محمد رجبی

  اصفهان

  22

  مهدی زارع

  اصفهان

  23

  عبدالرحیم فاتحی دستجردی

  اصفهان

  24

  ابوذر شیرانی

  اصفهان

  25

  علی شریعتی

  اصفهان

  26

  محمدرضا زینعلی

  اصفهان

  27

  محمد نقوی راوندی*

  اصفهان

  28

  ابوالفضل باغبان*

  اصفهان

  29

  سعید انصاری*

  اصفهان

  30

  رسول احمدی*

  اصفهان

  31

  رضا پیروزبخت

  اصفهان

  32

  محسن طاهری*

  اصفهان

  33

  مهدی سهیلی جو

  اصفهان

  34

  بهمن صیادی**

  اصفهان

  35

  علی فلاح زاده

  اصفهان

  36

  هیمن مجیدی

  اصفهان

  37

  حسین عادلی

  اصفهان

  38

  علی رضا عزیزی

  ایلام

  39

  حسن یاری نیا

  ایلام

  40

  محمدرضا یوسفی

  ایلام

  41

  فاضل شاولی

  ایلام

  42

  سعید محمودی

  ایلام

  43

  غلامرضا جان بخش

  ایلام

  44

  محسن صالحی

  ایلام

  45

  همت اله بسطامی

  ایلام

  46

  عزالدین عزیزنصرتی

  ایلام

  47

  مهراب جنگلی

  ایلام

  48

  مهرداد جنگلی

  ایلام

  49

  عبداله رستمیان

  ایلام

  50

  علی مریدی

  ایلام

  51

  سیاوش کرمی

  ایلام

  52

  روح اله دهگردی

  ایلام

  53

  عباس غضنفری

  ایلام

  54

  صادق طلایی

  ایلام

  55

  رسول میرزایی

  ایلام

  56

  رحیم خدایی

  ایلام

  57

  محمود خدایی

  ایلام

  58

  علی رضا غریبی

  ایلام

  59

  محمدنقی امیدی

  ایلام

  60

  ایوب شاه کرمی

  ایلام

  61

  بهمن سجادی

  ایلام

  62

  شهاب الدین پورخضری

  آ.شرقی

  63

  کریم باقرزاده

  آ.شرقی

  64

  منصور سیفی

  آ.شرقی

  65

  صابر بروشک

  آ.شرقی

  66

  یوسف اصل ذاکر

  آ.شرقی

  67

  منصور وقاری

  آ.شرقی

  68

  یوسف جهانی

  آ.شرقی

  69

  وحید دژم خوی

  آ.شرقی

  70

  فرید دژم خوی

  آ.شرقی

  71

  حسین کرمی

  آ.شرقی

  72

  جواد بیرامی

  آ.شرقی

  73

  سیدعابد حسینی

  آ.غربی

  74

  جعفر درویش آلی

  آ.غربی

  75

  علی نژادرضا

  آ.غربی

  76

  سعید شجاعی راد

  آ.غربی

  77

  میرحسن موسوی

  آ.غربی

  78

  شهریار توکلی

  آ.غربی

  79

  ایرج صنعتی

  آ.غربی

  80

  فخرالدین صادقی

  آ.غربی

  81

  محمد فتاحی

  آ.غربی

  82

  امید نصراله پور

  آ.غربی

  83

  سردار فداکار مکری

  آ.غربی

  84

  آرش مطیعی

  آ.غربی

  85

  خضر آگوشی

  آ.غربی

  86

  حسین برزگر

  آ.غربی

  87

  جواد گلوانی

  آ.غربی

  88

  حسن حسین نژاد

  آ.غربی

  89

  منصور باقرزاده

  آ.غربی

  90

  فرید احمدی اصل

  البرز

  91

  مهدی محرم پور

  البرز

  92

  پرویز امامی

  البرز

  93

  ایمان جوادی نیاکانی

  البرز

  94

  علی عباس کردی

  البرز

  95

  خلیل عبدالهی

  البرز

  96

  حمیدرضا شرفی پور

  البرز

  97

  فرشاد ورجاوند

  البرز

  98

  غلامرضا چوداران

  البرز

  99

  فیروز نادری

  البرز

  100

  سبحان رضایی*

  البرز

  101

  محسن رضالو*

  البرز

  102

  جعفر خوش طینت*

  البرز

  103

  سیدجعفر موسوی

  البرز

  104

  رسول سعیدپناه

  البرز

  105

  میلاد محمدنژاد

  البرز

  106

  حمید خالق وردی

  البرز

  107

  محمدابراهیم حسن پور اسکستانی

  البرز

  108

  رضا یوسفی*

  البرز

  109

  احمد ملایی*

  البرز

  110

  تورج آریا*

  البرز

  111

  افشین الماسی

  البرز

  112

  سجاد سفیدآبی

  البرز

  113

  داود رضایی*

  البرز

  114

  محمدرضا ویس مرادی*

  البرز

  115

  عباس پهلوان زاده

  بوشهر

  116

  نادر پهلوان زاده

  بوشهر

  117

  حسین غریبی

  بوشهر

  118

  کورش تقی زاده

  بوشهر

  119

  محمدرضا عبدالهی

  بوشهر

  120

  علی تراکمه

  بوشهر

  121

  حسین کیانی

  بوشهر

  122

  عباس ایجی

  تهران

  123

  بهنام عباس زاده

  تهران

  124

  شعبانعلی میرزایی

  تهران

  125

  ابوطالب عرب نوکنده

  تهران

  126

  علی اصغر فرهادی

  تهران

  127

  حسن قمرپور

  تهران

  128

  محرم علی قنبری

  تهران

  129

  هادی داداشی

  تهران

  130

  کمال پور نصیری

  تهران

  131

  اصغر نورالهی کیا

  تهران

  132

  احمد جنتی

  تهران

  133

  تقی عزیزیان

  تهران

  134

  طیب حیدری

  تهران

  135

  ایوب علایی

  تهران

  136

  شهرام مهدی زاده

  تهران

  137

  محسن تاجیک

  تهران

  138

  سیدیونس موسوی

  تهران

  139

  حسین میلانی

  تهران

  140

  محمود هنرمند

  تهران

  141

  مهدی افسوشین

  تهران

  142

  محمدعلی اسماعیلی

  تهران

  143

  پیمان شیخ علی پور

  تهران

  144

  جعفر علی زاده

  تهران

  145

  داود صفیاری

  تهران

  146

  مصطفی خورشیدی

  تهران

  147

  سعید دولت یاری

  تهران

  148

  مجید بختیاری

  تهران

  149

  احمد سعیدی اول

  تهران

  150

  جعفر درشتی

  تهران

  151

  محمدرضا جعفرلو

  تهران

  152

  علی اصغر شاه قلی

  تهران

  153

  زین العابدین عابدی

  تهران

  154

  مهدی حسنی گودرزی

  تهران

  155

  مجتبی رحیمی نیا

  تهران

  156

  سراج الدین خطیبی

  تهران

  157

  داود قربان اصل شالکوهی

  تهران

  158

  مهدی بیگی

  تهران

  159

  رسول مرسلی

  تهران

  160

  سیدمهدی میرجعفری

  تهران

  161

  محسن جمادی

  تهران

  162

  مهران شیرمرادی

  تهران

  163

  مهرداد مختاری

  تهران

  164

  رجب احمدی

  تهران

  165

  سعید خدایی شربیانی

  تهران

  166

  بهزاد کاظمی نیا*

  تهران

  167

  سیدمجتبی حسینی

  تهران

  168

  اسماعیل بهکار ثانی*

  تهران

  169

  سیدمحمد حسینی قلعه نو

  تهران

  170

  مهرداد یاراحمدی*

  تهران

  171

  سیدتقی حسینی*

  تهران

  172

  باقر مظفری

  تهران

  173

  علی اصغر زمانی*

  تهران

  174

  محمد ذوالفقاری*

  تهران

  175

  سیدجواد میرباغبان*

  تهران

  176

  عباس اصانلو

  تهران

  177

  امیراله بوربور

  تهران

  178

  شاهین عباسیان

  تهران

  179

  مجتبی مینایی پور

  تهران

  180

  محسن فهیمی

  تهران

  181

  هاشم پورفرید

  تهران

  182

  محمد بختیاری

  تهران

  183

  مجید علی آبادی

  تهران

  184

  نوید مسلمی

  تهران

  185

  عباس ابراهیمی

  تهران

  186

  علی محمودی

  تهران

  187

  مهدی مغانی

  تهران

  188

  حمید فلاحی عرب

  تهران

  189

  سیاوش سرلک

  تهران

  190

  محمدرضا قیاسوند

  تهران

  191

  حیدر حمزه لو

  تهران

  192

  حسین زلفی

  تهران

  193

  گودرز عشقی (رادمهر)

  تهران

  194

  حسن بختیاری

  تهران

  195

  یوسف علی اسکندرزاده

  تهران

  196

  فرهاد ببری احمدی

  تهران

  197

  یاسر نورزایی

  تهران

  198

  محمدحسین خالقی فر

  تهران

  199

  فرزان بهرامی

  تهران

  200

  رحیم عبداله زاده

  تهران

  201

  غلام علی محمدنژاد

  تهران

  202

  احمد اسفندیاری

  تهران

  203

  رضا کریمی شهربابک

  تهران

  204

  امیر یوسفیان

  تهران

  205

  مجید کربلایی

  تهران

  206

  علی عبد فروتن

  تهران

  207

  حبیب شاه محمدیان

  تهران

  208

  حبیب اله تیموریان

  تهران

  209

  جعفر بیات

  تهران

  210

  رمضان علی احمدی نیکو

  تهران

  211

  بحرعلی ملکی

  تهران

  212

  ولی اله جلالی فرد

  تهران

  213

  حسن زینالی طرقی

  تهران

  214

  نبی نادری

  تهران

  215

  مهدی زینی وند مقدم

  تهران

  216

  کامران شهبازی

  تهران

  217

  داود گودرزی

  تهران

  218

  عین اله جلال وند

  تهران

  219

  رضا نوری نژاد

  تهران

  220

  محمود اکبرزاده

  تهران

  221

  داود اکبرزاده

  تهران

  222

  بخش علی ملکی

  تهران

  223

  سیامک علیایی

  تهران

  224

  علی شادپور

  تهران

  225

  ناصرالدین خان محمدزاده

  تهران

  226

  جواد کریمی

  تهران

  227

  کاظم محسنی نیا

  تهران

  228

  مجید بوربور

  تهران

  229

  مرتضی بهاری

  تهران

  230

  محسن پیمان

  تهران

  231

  داود حبیبی

  تهران

  232

  محمد برائتی

  تهران

  233

  نادر هلالی

  تهران

  234

  احمدرضا فولادی*

  تهران

  235

  علی اصغر باقری*

  تهران

  236

  محمد آغچه*

  تهران

  237

  خیراله غلامی*

  تهران

  238

  ابراهیم ریحانی پور*

  تهران

  239

  غلام علی فتاحی*

  تهران

  240

  ولی درویش نژاد*

  تهران

  241

  اسماعیل اسلامی*

  تهران

  242

  فرامرطز صالحی*

  تهران

  243

  محمدرضا تاجیک**

  تهران

  244

  علی اصغر بتویی**

  تهران

  245

  منصور رهبریان**

  تهران

  246

  مازیار شفیع زاده**

  تهران

  247

  محمود غدیری**

  تهران

  248

  حسین محمدی**

  تهران

  249

  رحمت اله رشیدی**

  تهران

  250

  میثم ترکمان**

  تهران

  251

  علی پرویز**

  تهران

  252

  مهرداد امیدوند چالی**

  تهران

  253

  شبیر یارمحمد توسکی**

  تهران

  254

  شهاب یارمحمدتوسکی**

  تهران

  255

  وحید زرگران**

  تهران

  256

  سعید خانلرخانی**

  تهران

  257

  محمود علیرضایی**

  تهران

  258

  سجاد لشنی**

  تهران

  259

  ذبیح اله ولی پوریان**

  تهران

  260

  حمیدرضا کمالی دولت آبادی**

  تهران

  261

  محمد شیخی**

  تهران

  262

  حسین علی جمشیدی**

  تهران

  263

  علی رضا شیخ ریحانی

  تهران

  264

  قادر احمدزاده

  تهران

  265

  محمدرضا مشمع چیان**

  تهران

  266

  محمدرضا بهبودی

  تهران

  267

  احمدرضا رودباری

  تهران

  268

  ولی اله شکرانه

  تهران

  269

  مجید رحیمی

  تهران

  270

  امین عسگرپور

  تهران

  271

  نادر کمالوند

  تهران

  272

  علی اکبر میرزایی**

  تهران

  273

  ابوالفضل صاحب اختیاری**

  تهران

  274

  محمدرضا جهاندیده**

  تهران

  275

  مهدی سهیلی جو**

  تهران

  276

  محمدمهدی رحیمیان**

  تهران

  277

  محمدرضا جهان دیده**

  تهران

  278

  ابوالفضل اختیاری**

  تهران

  279

  علی اکبر میرزایی**

  تهران

  280

  مهرداد نقدعلیپور*

  تهران

  281

  مهدی گودرزی

  تهران

  282

  محمدرضا ابویی

  چ.ب

  283

  قدرت اله مدرسی

  چ.ب

  284

  رسول تبریزیان

  چ.ب

  285

  یداله برات پور

  چ.ب

  286

  هادی ناصر قرایی

  خ.رضوی

  287

  سیدامیر موسوی

  خ.رضوی

  288

  حبیب اله عیدخانی

  خ.رضوی

  289

  کاوه ترابی

  خ.رضوی

  290

  مهدی بابایی

  خ.رضوی

  291

  حمید باوفا

  خ.رضوی

  292

  سیدمحمد انتظام(2)

  خ.رضوی

  293

  علی اصغرزاده

  خ.رضوی

  294

  حمید قشنگ

  خ.رضوی

  295

  مهدی نامور

  خ.شمالی

  296

  حسین جعفری

  خ.شمالی

  297

  جواد اسماعیل زاده

  خ.شمالی

  298

  علی میرابی

  خ.شمالی

  299

  امین امینی

  خ.شمالی

  300

  سیدامید علوی زاده

  خ.شمالی

  301

  یوسف ولی زاده

  خ.شمالی

  302

  مجتبی کبابی

  خوزستان

  303

  هدایت اله ناصری

  خوزستان

  304

  جمشید جمالی زاده

  خوزستان

  305

  علی ذبیحی کومله

  خوزستان

  306

  میرحسین قیطاسی

  خوزستان

  307

  مسلم شیرزاد

  خوزستان

  308

  مهرداد اسفندیاری فر

  خوزستان

  309

  کریم عسگرنیا

  خوزستان

  310

  علی زیلایی پور

  خوزستان

  311

  ملک محمد بویری پیامی

  خوزستان

  312

  بابک کریم زاده

  خوزستان

  313

  محمد نیکونهاد حسینی

  خوزستان

  314

  اکبر کبابی

  خوزستان

  315

  عارف حمیدی اصل*

  خوزستان

  316

  حسین سلیمانی*

  خوزستان

  317

  حسین شمسی*

  خوزستان

  318

  ملک جمشید قائدی**

  خوزستان

  319

  محمدرضا قائدی

  زنجان

  320

  مهدی نجفی

  زنجان

  321

  وحید درامی مقدم

  زنجان

  322

  جلیل بیگدلی*

  زنجان

  323

  علی جعفری*

  زنجان

  324

  یوسف محمدی

  زنجان

  325

  کامل محمدزاده

  زنجان

  326

  حامد فکور

  س.ب

  327

  محمود دزیانیان*

  سمنان

  328

  علی بابا نادعلیان*

  سمنان

  329

  مالک رفیعی

  فارس

  330

  محمد هاشم کوهستانی

  فارس

  331

  مجید تذکر

  فارس

  332

  مجتبی سیارپور

  فارس

  333

  جاوید اوجی

  فارس

  334

  روانبخش قنبری

  فارس

  335

  محمدعلی قوی پنجه

  فارس

  336

  حمید عباسی متین

  فارس

  337

  نظام حسینی

  فارس

  338

  حسن رضایی

  فارس

  339

  جمشید شیری

  فارس

  340

  حجت اله فریدنیا

  فارس

  341

  حمیدرضا پوریافر

  فارس

  342

  کریم بوستانی

  فارس

  343

  رضا صابر

  فارس

  344

  حامد یوسفی باصری

  فارس

  345

  علی هاشمی

  فارس

  346

  محمود سرکوبی

  فارس

  347

  محمدرضا صمیمی نژاد

  فارس

  348

  رسول نورآبادیان

  فارس

  349

  منصور حقیقت دوست

  فارس

  350

  عظیم مهربان

  فارس

  351

  عباس ابوالحسنی

  فارس

  352

  نادر فرگت (فهیم)

  فارس

  353

  محسن ناصر

  فارس

  354

  محمد نگهداری

  فارس

  355

  حسن اسدی

  فارس

  356

  علیار عبدلی

  قزوین

  357

  خلیل حیدری*

  قزوین

  358

  مهدی باقری

  قم

  359

  مهدی پودنکی

  قم

  360

  محسن وزیری*

  قم

  361

  حسن نامیان

  قم

  362

  محمد حسنی

  قم

  363

  کیوان سروش مقدم

  ک.ب

  364

  روح اله نظری

  ک.ب

  365

  سیروس محمدزاده

  کردستان

  366

  آرش ابراهیمی

  کردستان

  367

  افشین نسیمی

  کردستان

  368

  انور محمدی

  کردستان

  369

  احمد مجیدپور

  کردستان

  370

  امین حدادیان

  کردستان

  371

  محمدآزاد محمدی

  کردستان

  372

  محمدناصر شهاب پور

  کردستان

  373

  جمال عثمانی

  کردستان

  374

  برهان فاتحی

  کردستان

  375

  بهاءالدین کریم زاده

  کردستان

  376

  حسین  ضیایی*

  کردستان

  377

  حمید دهقان اناری

  کرمان

  378

  محمدرضا رنجبر

  کرمان

  379

  هادی ستوان

  کرمان

  380

  مجید فاریابی

  کرمان

  381

  رضا  بلوردی

  کرمانشاه

  382

  علیمردان کلانتری سرانیلانی

  کرمانشاه

  383

  سیدمصطفی معینی

  کرمانشاه

  384

  سیاوش پورشکری

  کرمانشاه

  385

  جعفر دلیری

  کرمانشاه

  386

  سیروس امیری

  کرمانشاه

  387

  علی مراد عزتی

  کرمانشاه

  388

  یداله مومیوند

  کرمانشاه

  389

  مصطفی قلعه شاهینی

  کرمانشاه

  390

  شاپور سعدی نژاد

  کیش

  391

  صفر حسنوندی

  کیش

  392

  حسن طهماسبی

  گلستان

  393

  محمدحسین سیدالنگی

  گلستان

  394

  کمیل رحیمی النگی

  گلستان

  395

  مصطفی بالاجاده

  گلستان

  396

  سیدرسول میرفلاح

  گیلان

  397

  سیدسعید موسوی

  گیلان

  398

  عادل کشکولی

  گیلان

  399

  محمد خشنود راد

  گیلان

  400

  سیامک ابراهیم نژاد

  گیلان

  401

  علی رضا رسولی مقدم

  گیلان

  402

  عباس علی محمدنژاد ارم الساداتی

  گیلان

  403

  ابراهیم نعیمی نیا فومنی

  گیلان

  404

  حسین محمدزاده شیرابه

  گیلان

  405

  احمد پایکار

  گیلان

  406

  عباس بلادی چولابی

  گیلان

  407

  علی ابراهیمی کسگمین جان

  گیلان

  408

  ابراهیم اسماعیلی لیما*

  گیلان

  409

  بیژن رضایی*

  گیلان

  410

  روح اله دل انگیز

  لرستان

  411

  احد کرمی

  لرستان

  412

  شهرام صبوری

  لرستان

  413

  جهانبخش میرزاده

  لرستان

  414

  داریوش نظری

  لرستان

  415

  مولا علی نژاد

  لرستان

  416

  ساسان مردانی

  لرستان

  417

  مرتضی پاپی نیا

  لرستان

  418

  حمید دریکوندی

  لرستان

  419

  هادی زینی وند

  لرستان

  420

  عزت اله عزیزی*

  لرستان

  421

  ناصر اسماعیلی*

  لرستان

  422

  وحید والی زاده مرادی

  لرستان

  423

  رضا حدادی

  مازندران

  424