قابل توجه کشتی گیران

    دانستنی های در مور کاهش، حفظ و افزایش وزن

    آموزش بازدید:۲۰۸۴۷ ۱۲:۴۹ ۱۳۸۷/۳/۲۶ ادامه

    مطلب زیر در مورد کاهش، حفظ و افزایش وزن کشتی‌گیران توسط دکتر امیرساسان پزشک تغذیه تیم ملی کشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز نوشته شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

    مطلب در اینجا قابل دریافت است