با موافقت فدراسیون کشتی/

    پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی منصوب شدند

    کمیته پزشکی بازدید:۷۳۳۲ ۱۱:۲۱ ۱۳۹۲/۲/۱۴ ادامه

    پزشک و فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان منصوب شدند.


    به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، دکتر داود آزادبخت بعنوان پزشک تیم ملی کشتی آزاد و دکتر تورج ملک محمدی بعنوان پزشک تیم ملی کشتی فرنگی  معرفی شدند.


    همچنین مهدی کاظمی گرجی بعنوان فیزیوتراپ تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و رضا فرجی و مهران علی پور بعنوان پزشکیار تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان منصوب شدند.