کمیته مربیان

  معرفی مسئول کمیته

  كميته مربيان بازدید:۱۱۴۱۹ ۱۵:۲۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ ادامه

  رئیس کمیته مربیان: احد پازاج

   

  نشانی: تهران، ضلع غربی استادیوم آزادی تهران خانه کشتی شماره 2 فدراسیون کشتی

  تلفن: 02144713920

  نمابر: 02144714489